Zarejestruj swój produkt!

W ramach programu "Przedłużona gwarancja", Franke Polska oferuje swoim klientom gwarancję na sprzęt AGD wydłużoną nawet do 5 lat – dłuższa gwarancja to większe poczucie bezpieczeństwa podczas użytkowania!

 

Dla kogo:

Dla każdego, kto poszukuje kompleksowych rozwiązań podczas urządzania swojej kuchni, a także dla każdego, kto ceni komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Na czym polega promocja:

Wydłużenie gwarancji na urządzenia AGD Franke, do 4 lat przy zakupie 2 wybranych urządzeń AGD i aż do 5 lat przy zakupie 3 produktów AGD

Okres obowiązywania promocji:

Program trwa  od 1 czerwca 2018 do odwołania

Jakie produkty biorą udział w promocji:

Programem objęte są okapy, których cena katalogowa przekracza 1000 zł, piekarniki, płyty grzewcze, kuchnie mikrofalowe oraz ekspresy do kawy.

Programem nie są objęte chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, moduły kuchenne Kitchenette ani młynki do mielenia odpadów.

W promocji bierze udział sprzęt zakupiony wyłącznie w Studiach Mebli Kuchennych.

Jak skorzystać z promocji:

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy w ciągu 30 dni od daty zakupu, zarejestrować zakupione urządzenia na stronie:

franke.pl/rejestracja

Proszę zachować i zeskanować dowód zakupu - będzie potrzebny w procesie rejestracji (akceptowane są pliki PDF oraz graficzne np. jpg). Inne dane o które będziemy prosić w trakcie rejestracji to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data oraz miejsce zakupu, a także nazwy lub numery katalogowe produktów

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej. Treść zgody poniżej:
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w akcji promocyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132692, z którym skontaktować się można pod adresem email: ks-info.pl@franke.com ,dalej „Administrator”, moich danych w celu udziału w promocji, w tym wydania nagród i rozpatrywania reklamacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z akcją promocyjną lub cofnięcia zgody (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres email (vi) posiadam:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna wersja regulaminu dostępna poniżej.

 

 

Skomponuj swój idealny system kuchenny FRANKE!

 

 

 

pdf do pobrania

Regulamin programu "Przedłużona gwarancja"