Formularz do wyceny części zamiennych po okresie gwarancji

Aby wycenić dla Państwa potrzebną część zamienną, prosimy o uzupełnienie informacji o numerze seryjnym produktu, który znajdą Państwo na tabliczce znamionowej oraz zdjęcia uszkodzonego produktu. Jeśli jest taka możliwość, prosze dołączyć również fakturę zakupu. 

UWAGA: Wszystkie przesłane załączniki nie mogą przekroczyć łacznej wielkości 20MB. Po naciśnięciu przycisku "WYŚLIJ" na ekranie pojawi się pasek postępu, informujący o % przetworzenia zadania.

 

Poniżej prezentujemy przykładową tabliczkę znamionową z zaznaczonym numerem seryjnym.

Dodaj
dodaj dowód zakupu
dodaj
załącznik dodany
dodaj
załącznik dodany
dodaj
załącznik dodany

Firma Franke będzie wykorzystywać podane tu przez Państwa informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Franke Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franke 1 w Sękocinie Nowym, 05-090 Raszyn, KRS: 0000132692, NIP: 522 010 12 66. 

2.     Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: ks-kontakt.pl@franke.com

3.     Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji o produktach i usługach Administratora danych osobowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

5.     Pani/Pana dane osobowe, dla potrzeb realizacji celów określonych w pkt 4, mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów:

·         pracownikom i przedstawicielom Administratora danych osobowych,

·         podmiotom powiązanym z Administratorem danych osobowych z Grupy FRANKE,

·         podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych, takim jak np. dostawcy systemów informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę call center, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 4.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt 4.

10.  W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o decyzji drogą mailową pod adres: ks-kontakt.pl@franke.com

Masz wątpliwości, skontaktuj się z nami:

poniedziałek — piątek

9.00 -17.00

Ta strona chce odtwarzać dźwięk