W czym możemy pomóc?

Informacje produktowe

Jeśli szukasz informacji o naszych produktach, polecamy zakładkę 
PRODUKTY

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce Centrum Pomocy FAQ

Kontakt za pośrednictwem Facebook

Więcej informacji o naszych produktach i usługach można uzyskać kontaktując się z nami także przez profil Facebook.

Uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub kontakt mailowy:

ks-kontakt.pl@franke.com

Firma Franke będzie wykorzystywać podane tu przez Państwa informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Franke Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franke 1 w Sękocinie Nowym, 05-090 Raszyn, KRS: 0000132692, NIP: 522 010 12 66. 

2.     Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: ks-kontakt.pl@franke.com

3.     Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji o produktach i usługach Administratora danych osobowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

5.     Pani/Pana dane osobowe, dla potrzeb realizacji celów określonych w pkt 4, mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów:

·         pracownikom i przedstawicielom Administratora danych osobowych,

·         podmiotom powiązanym z Administratorem danych osobowych z Grupy FRANKE,

·         podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych, takim jak np. dostawcy systemów informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę call center, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 4.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt 4.

10.  W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o decyzji drogą mailową pod adres: ks-kontakt.pl@franke.com

Dane kontaktowe:

Franke Polska Sp. z o.o.

ul. Franke 1,
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn

 
Kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta Indywidualnego:
poniedziałek — piątek
(w dni powszednie)
 
8:00 – 16:15
tel.: 22 711 67 00
 

Kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta Biznesowego:
poniedziałek — piątek
(w dni powszednie)
 
8:00 – 16:15
tel.: 22 711 68 00