Skip to main content

Deklaracje właciwości użytkowych

Tu mogą Państwo pobrać aktualne deklaracje właściwości użytkowych.

Deklaracje właściwości użytkowych

DOP-FRAG-4.pdf

DOP-FRAG-5.pdf

DOP-FRAG-2.pdf

DOP-FRAG-3.pdf

DOP-TEC-1.pdf

DOP-TEC-2.pdf

DOP-FRAC-1.pdf

Deklaracja identyczności ETX 610_110.pdf

DOP-ST-7.pdf

DOP-ST-9.pdf

DOP-ST-4.pdf

DOP-ST-8.pdf

DOP-ST-1.pdf

DOP-ST-2.pdf

DOP-ST-5.pdf

DOP-ST-3.pdf

DOP-ST-6.pdf

KDWU-ORBIT-PULL-DOWN-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-PESCARA-L-01-2020

KDWU-FS-SP-01-2019.pdf

KDWU-CENTRO-P-01-2020.pdf

KDWU-GARO-01-2018.PDF

KDWU-SMART-PS-01-2020.PDF

KDWU-ACTIVE-W-01-2020

KDWU-KUBUS-01-2020

KDWU-PLANAR-8-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-MYTHOS-01-2020

KDWU-ACQUARIO-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-AMBIENT-01-2020

KWDU-DIXI-01.2020.PDF

KDWU-LOUNGE-01-2020

KDWU-ESPRIT-01-2020.PDF

KDWU-URBAN-01-2020.PDF

KDWU-LIBERTY-01-2020.PDF

KDWU-MARINA-01-2020.PDF

KDWU-MARIS FREE-01-2019.PDF

KDWU-EOS-N-01-2020.PDF

KDWU-POLA-01-2018.PDF

KDWU-EOS--CW-01-2020

KDWU-ALESSIA-01-2020.PDF

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-PESCARA-LSL-01-2020.PDF

KDWU-VITAL-J-02-2020.PDF

KDWU-PRINCESS-II-02-2020.PDF

KDWU-OLD-S-01-2020.PDF

KDWU-NEPTUNE-CW-01-2020

KDWU-COXY-01-2020.PDF

KDWU-PESCARA-360-B-01-2020

KDWU-CENTINOX -SWIVEL-01-2020

KDWU-PESCARA-L-S-01-2020

KDWU-VITAL-J-01-2020.PDF

KDWU-OLDEN-01-2020

KDWU-JORURI II-01-2020

KDWU-VITAL-S-02-2020.PDF

KDWU-TAROS-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-MEOS-01-2020.PDF

KDWU-FLEXUS-SP-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-HERMES-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-SENGA-01-2018.PDF

KDWU-SIRIUS-T-01-2020.PDF

KDWU-PESCARA-P-01-2020

KDWU-URBAN-P-01-2020.PDF

KDWU-ACTIVE-N-01-2020

KDWU-LEDA-P-01-2020.PDF

KDWU-PRINCESS-II-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-KUBUS-P-01-2020

KDWU-MARIS FREE-P-01-2020.PDF

KDWU-SMART-01-2020.PDF

KDWU-LINA-XL-03-2021.PDF

KDWU-ATLAS-NPS-01-2020

KDWU-LULA-01-2020.PDF

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-PRINCE-II-01-2020

KDWU-ACTIVE-SMP-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-NOVARA-Pull out-01-2020

KDWU-NOVARA-01-2020

KDWU-ORBIT-01-2020

KDWU-MATRIX-P-01-2017.pdf

KDWU-CENTRO-PS-01-2020.pdf

KDWU-PESCARA-XL-S-01-2020.PDF

KDWU-CRYSTAL-SP-01-2017.PDF

KDWU-MANHATTAN-01-2020

KDWU-WARTA-01-2018.PDF

KDWU-PESCARA-U&D-01-2020

KDWU-ACTIVE-P-01-2020

KWDU-AMBIENT-E-01-2020.PDF

KDWU-VEGA-01-2019

KDWU-SIRIUS-S-01-2020.PDF

KDWU-EOS-01-2020

KDWU-PESCARA-S-01-2020

KDWU-PESCARA-XL-01-2020

KDWU-CENTINOX-M-01-2020.pdf

KDWU-ATLAS-N-01-2020

KDWU-ACTIVE-NEO-SM-01-2020

KDWU-ACTIVE-SP-01-2020

KDWU-WARTA-P-01-2018.PDF

KDWU-CENTINOX NEO PULL DOWN-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-CENTRO-01-2020.pdf

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-ELEGANCE-01-2020

KDWU-JERSEY-01-2020

KDWU-NOGAT-01-2018.PDF

KDWU-ATLAS-NP-01-2020

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-SENTINEL-01-2020

KDWU-MAXXIS-01-2020

KDWU-ARENA-01-2020.PDF

KDWU-VITAL-S-01-2020.PDF

KDWU-VITAL-SP-02-2020.PDF

KDWU-ATLAS-NEO PULL OUT WINDOW-01-2020

KDWU-NAREW-35-01-2018.PDF

KDWU-VEGA-01-2021

KDWU-VITAL-SP-01-2020.PDF

KDWU-EOS-NP-01-2020.PDF

KDWU-MEOS-P-01-2020.PDF

KDWU-SMART-S-01-2020.PDF

Atesty PZH

ATEST PZH FRAGRANIT+2021.pdf

Atest PZH Tectonite.pdf

Franke Atest PZH zlewozmywaki stalowe.pdf

B_BK_60210_1656_19.pdf

B_BK_60210_1659_19.pdf

BK_W_0114_01_2018.pdf

B_BK_60210_0252_20.pdf

B_BK_60210_0662_20.pdf

BK_W_0366_02_2019.pdf

BK_W_0366_01_2019.pdf

B_BK_60210_1657_19.pdf

B_BK_60210_1658_19.pdf

BK_W_0908_01_2019.pdf

Atest higieniczny filtry Vital.pdf

Atest Higieniczny Clear Water 21 .pdf