Juridisk erklæring

Franke tilbyr det aktuelle nettstedet (“nettsted”) for din personlige utdannelse, informasjon, kommunikasjon og underholdning. Du kan bla gjennom nettstedet som du ønsker. Men det er kun tillatt å laste ned materiale som vises på nettstedet for ikke-kommersiell, personlig bruk og dersom du også laster inn all informasjon om opphavsrett og annen eiendomsinformasjon som materialet inneholder. Det er strengt forbudt å distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, rapportere eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert teksten, bilder, lyd og video, uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Franke på forhånd.

Din tilgang til og bruk av nettstedet underligger følgende vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser”) samt alle gjeldende lover. Når du går inn på nettstedet og blar gjennom det, samtykker du, uten begrensning eller noen form for kvalifikasjon, med vilkårene og betingelsene.

Vilkår og betingelser

1. Innholdet på nettstedet er fullstendig beskyttet med opphavsrett og/eller varemerke (hvis ikke annet er spesifisert eller markert) og må ikke brukes på annen måte enn det som er gitt i disse vilkårene og betingelsene, uten entydig skriftlig tillatelse fra Franke på forhånd. Videre vil Franke verken garantere eller stå inne for at hvis du blar gjennom materiale som vises på nettstedet, vil du ikke krenke eventuelle rettigheter til tredjeperson som ikke eies av eller er datterselskap av Franke.

2. Franke legger stor vekt på å tilby nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet. Likevel vil Franke ikke garantere eller stå inne for at nettstedet er nøyaktig, og frasier seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.

3. Du blar gjennom innholdet på egen risiko. Verken Franke eller noen annen part som er involvert i opprettelse, produksjon eller levering av nettstedet er ansvarlig for eventuelle direkte, tilfeldige, konsekvensielle, indirekte eller straffbare skader som måtte oppstå i forbindelse med din tilgang til, eller bruk av, nettstedet. UTEN Å BEGRENSE OVENSTÅENDE TILBYS ALT PÅ DETTE NETTSTEDET DEG “SOM DET ER”, UTEN NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Videre avviser Franke alt ansvar og all hefting for eventuelle skader eller virus som kan infisere datamaskinutstyret ditt eller annen eiendom som følge av din tilgang til, bruk av eller gjennomgang av nettstedet eller fordi du har lastet ned materiale, inkludert, men ikke begrenset til, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet.

4. All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, alle data, spørsmål, kommentarer, forslag og likende, vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke eiendom. Alt du overfører eller poster kan brukes av Franke eller dens underavdelinger til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, opplysninger, overføring, publikasjon, kringkasting og posting. Videre står Franke fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som forekommer i all kommunikasjon du sender til nettstedet til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, å utvikle, produsere og markedsføre produkter som bruker slik informasjon.

5. Eventuelle og alle varemerker, logoer og servicemerker (samlet “varemerker”) som vises på nettstedet, er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Franke og/eller dens datterselskaper. Intet av innholdet på nettstedet skal opprettes som bistand, via implikasjon, estoppel eller på annen måte, enhver lisens eller retten til å bruke et varemerke som vises på nettstedet, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Franke på forhånd. All bruk av varemerker eller annet innhold på nettstedet, unntatt det som er gitt under disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Vær oppmerksom på at Franke vil, i tilfelle du eller eventuell tredjepart krenker bestemmelsene, iverksette rettslige tiltak for uttrykkelig å forsvare sine rettigheter angående immateriell eiendom, og forbeholder seg enhver og alle rettigheter med hensyn til dette.

6. Merk i tillegg at Franke ikke har gått gjennom alle nettstedene som er forbundet med dette nettstedet og ikke er ansvarlig for eventuelle sider utenfor nettstedet eller eventuelle andre nettsteder som er forbundet med nettstedet. All kobling som du foretar deg til andre nettsteder eller sider som ikke er koblet til dette nettstedet, skjer på din egen risiko.

7. Franke kan revidere og oppdatere disse vilkårene og betingelsene til enhver tid. Vær oppmerksom på at du er forpliktet på samme måte overfor alle slike revisjoner og bør derfor besøke denne siden regelmessig for å lese gjennom de vilkårene og betingelsene som da er blitt oppdatert og som du er bundet til.