FRAGRANITE - pleie og vedlikehold

Pleie og vedlikehold

Tips for hverdagen

Fragranit er et optimalt blandingsprodukt av ca. 80% quartz granulat og 20% akryl. Dette gjør vaskens overflate ekstremt hardfør overfor riper.

 

Pleie og vedlikehold

Fragranit vasker er alle laget av gjennomfarget quatz granulat, som kan motstå flekker. Undersøkelser viser, at misfarging av komposittvasker er langt mer utbredt i områder med ”hardt” vann, pga. kalkens tendens til å avleire seg i vasken. Derfor er det ikke vasken, men kalken som blir misfarget av te, kaffe osv. Bruk av blekemiddel anbefales ikke, da det kun bleker flekken i stedet for å fjerne den. Bruk i stedet alminnelig kalkfjerner (spray), la det virke litt, og rengjør deretter med Franke Magic Sponge, nylonsiden af grytesvamp eller lignende. Eventuelt gjenta prosedyren. Rengjør med Franke Magic Sponge eller en grytesvamp og etterskyll med vann.


Fruktsafter, kaffe, vin og rengjøringsmidler som brukes daglig i husholdningen, etterlader ingen spor på overfladen. (Til vasker i lyse farger anbefales det å etterskylle med vann).

 

 

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørsten og oppvaskmiddel, med påfølgende avtørking. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, samt kalkavleiringer.

Ting som må unngås

  • Fragranit vaskene er meget varmebestandige (opptil 280°C i perioder av 10 - 15 sek.) så kontakt med varme gryter og panner kan ikke umiddelbart skade dette materialet. Utsett imidlertid ikke overflaten for konsentrert varme / kokende væsker, muligens fra kokende vannkraner- og i et konsentrert område over lengere perioder - dette kan i verste fall medføre permanente skader på overflaten. Benytt gryteunderlag hvis det er usikkerhet om temperaturen på gryten.

  • Å rengjøre Fragranit vasker med Twister.

  • Å utsette vasken for kjemikalier, maling og penselrens, da disse kan beskadige eller etterlate permanente merker på overflaten. Spisse og tunge gjenstander kan permanent beskadige overflaten, hvis de rammer direkte ned i eller på vasken med stor kraft.  

 

 

How to clean your Franke Fragranite sink
Replay