KJØKKENARMATURER - pleie og vedlikehold

KJØKKENARMATURER - pleie og vedlikehold

 

Franke kjøkkenarmaturer er fremstilt av førsteklasses kvalitetsmaterialer og designet for å kunne håndtere daglig bruk. Det er en viktig forutsetning at armaturet pleies og vedlikeholdes i henhold til brukerveiledningen, slik at man unngår å påføre produktet skader og bevarer overflaten ren og intakt.

Pleie & vedlikehold:

For å unngå å skade armaturets overflater og innvendige komponenter er det viktig at følgende overholdes:

Benytt kun rengjørings– og pleiemidler som er beregnet til armaturets konkrete overflate. Følg alltid produsentens anvisninger for rengjøringsmidlet. Bruk aldri aggressivt virkende rengjøringsmidler, skurepulver, stålsvamp, stålbørste eller andre slipemidler, da dette kan skade og ripe overflaten/malingen. Spray heller ikke rengjøringsmidler direkte på overflaten.

Påfør alltid rengjøringsmidlet på en klut eller en bløt svamp før avtørking av armaturet. Etter bruk av rengjøringsmidler må overflaten alltid etterskylles grundig med vann, og deretter avtørkes. For å forebygge kalkavleiringer og vedlikehold anbefales daglig rengjøring og avtørking med en oppvridd klut. Rester fra såpe og lignende skal straks skylles bort med vann. 

Det gis ingen garanti på produkter som er beskadiget på grunn av feil bruk eller dårlig vedlikehold.

Unngå:

Å utsette overflatene for syre, så som saltsyre, myresyre, eddikesyre, samt klor- og syreholdige rengjøringsmidler. Disse kan i verste fall permanent skade og ødelegge overflaten på armaturet.

How to clean the aerator on your Franke tap
Replay
How to replace the cartridge on your Franke tap
Replay