Een hartelijk welkom bij Franke

Welkom op bij het Franke PR & Media Centrum. Hier vindt u de laatste downloads, persberichten en wie u moet contacteren voor meer informatie.

Bij aanvragen voor bedrijfsinformatie, persberichten of afbeeldingen kunt u contact opnemen met Rosanne Wolff, Communicatie Manager
Tel. +31 492 585 145
rosanne.wolff@franke.com

 


Persberichten

Overname commerciële activiteiten floww door Franke

Franke nederland B.V. neemt de commerciële activiteiten van floww over.

Naast kokend nu ook gefilterd water

Ontdek de nieuwe 4-in-1 electronische kraan met naast kokende nu ook gefilterd water.


Logos

Gebruiksvoorwaarden voor Franke afbeeldingen

1. Als de Verstrekker (Franke) beeldmateriaal beschikbaar stelt, worden bij de overdracht van beelden de gebruiksvoorwaarden deel van het contract. Het is aan de Gebruiker om de compositie, verhoudingen en bestandsgrootte te respecteren volgens de gebruiksvoorwaarden..

2. De Gebruiker heeft niet het recht het beeldmateriaal aan derden over te dragen. Uitgesloten zijn reclamebureaus, printers of andere contractuele partner van de Verstrekker, voor het produceren van promotiemateriaal voor de Gebruiker. De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn contractanten de afbeeldingen onmiddellijk teruggeven na de opdracht.

3. De Gebruiker vrijwaart Franke tegen alle vorderingen die kunnen worden gesteld door overschrijding van het gebruiksrecht op de Gebruiker. Dit geldt ook voor schade die aan derden ontstaat als gevolg de contractuele verplichtingen van de Gebruikers. Mocht derden een claim leggen op de beschibaar gestelde afbeeldingen dient de Gebruiker Franke direct op de hoogte te brengen.

4. Het recht op het gebruik van de afbeeldingen wordt beeindigt, zonder dat de Gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld, 12 maanden nadat de overdracht van het fotografische materiaal heeft plaats gevonden. Na het gebruiksrecht van de Gebruiker is verplicht om alle toepassingen te staken. Voor reclamedrukwerk, dient de Gebruiker het gebruik te beëindigen na een aflossingsvrije periode van zes maanden.