Geen zorgen met de Franke garantie en service

Franke producten worden geproduceerd voor een lange periode van kookplezier. Het is onze inspanning om de beste materialen te gebruiken en de modernste productie methodes toe te passen, we hebben een absoluut vertrouwen in elk product in ons programma. Dit is hoe we het "Make It Wonderful" maken.

Garantievoorwaarden spoelbakken

Franke heeft de meest saaie garantie die er bestaat. Een garantie die simpel is en niets aan de duidelijkheid overlaat. We hebben de garantievoorwaarden nog even op een rij gezet voor jou.

 • Franke garandeert haar producten voor de duur van 5 jaar.
 • De garantie wordt echter alleen verleend in combinatie met een geldige aankoopnota en mits er regelmatig onderhoud1) is gepleegd. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop.
 • Binnen de garantietermijn van 5 jaar worden gebreken veroorzaakt door materiaal, constructie- en/of fabrieksfouten gratis hersteld. Indien nodig en onder de garantievoorwaarden zullen wij een monteur inplannen voor de consument.
 • De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van een nieuwe spoelbak of onderdelen, niet vernieuwd of verlengd.
 • Voor montage dient de spoelbak visueel op schades gecontroleerd te worden. Wanneer schades gemeld worden na montage valt deze schade niet meer onder de garantie. Het product dient te allen tijde in de originele verpakking geretourneerd te worden.

Niet onder de garantie vallen:

 • Schades veroorzaakt door dagelijks- of onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen.
 • Beschadigingen van het oppervlak door gebruik van agressieve chemische of schurende reinigingsmiddelen (antikalk middelen, chloorhoudende producten en zure of agressieve schoonmaakmiddelen).
 • Garanties vervallen wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er onderdelen van andere fabrikanten worden gebruikt.
 • Spoelbakken mogen alleen voor huishoudelijk gebruik worden ingezet.
 • Schades ontstaan door montage.


1) Onder onderhoud wordt verstaan: het regelmatig poetsen, het kalkvrij houden, etc.. Indien blijkt dat er tijdens monteurs bezoek niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zullen de voorrijkosten, uurloon en eventuele kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht.

Prestatieverklaringen

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht.

Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.
Roestvrijstaal moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011.
Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen.

In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval roestvrijstalen spoelbakken en werkbladen, vastgelegd.

Garantievoorwaarden keukenkranen

Franke heeft de meest saaie garantie die er bestaat. Een garantie die simpel is en niets aan de duidelijkheid overlaat. We hebben de garantievoorwaarden nog even op een rij gezet voor jou.

 • Franke garandeert haar producten voor een duur van 5 jaar.
 • Alle Franke kranen worden onder strenge controle geproduceerd en getest voor uitlevering.
 • De garantie wordt echter alleen verleend in combinatie met een geldige aankoopnota en mits er regelmatig onderhoud 1) is gepleegd. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop.
 • Chroom- of lakschaden dienen binnen 8 dagen en voor montage van de kraan gemeld te worden. Na deze termijn kan hierop geen garantie meer worden verleend.
 • Binnen de garantietermijn van 5 jaar worden alle onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal, constructie- en/of fabrieksfouten gratis geleverd. Indien nodig en onder de garantievoorwaarden zullen wij een monteur voor de consument inplannen.
 • De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van een nieuwe kraan of onderdelen, niet vernieuwd of verlengd.
 • Wij raden u aan om filterstopkranen te monteren, dit om verontreiniging en defecten aan het binnenwerk/cartouche tegen te gaan.
 • Voor montage dienen de kranen visueel op schades gecontroleerd te worden. Wanneer schades gemeld worden na montage valt deze schade niet meer onder de garantie. Het product dient te allen tijde in de originele verpakking geretourneerd te worden.

Niet onder de garantie vallen:

 • Schades veroorzaakt door onzorgvuldig en dagelijks gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen.
 • Schades ontstaan door montage. Storingen te wijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper en soldeerresten en/of zand leidend tot defecten aan het binnenwerk/cartouche.
 • Beschadigingen van het oppervlak door het gebruik van agressieve chemische of schurende reinigingsmiddelen en kleurverschillen in andere dan verchroomde oppervlakken (antikalk middelen, chloorhoudende producten en zure of agressieve schoonmaakmiddelen).
 • Keukenkranen mogen alleen voor huishoudelijk gebruik ingezet worden.
 • Garanties vervallen wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er onderdelen van een andere fabrikant worden gebruikt.
 • Op handdouches en slangen die door onvoldoende onderhoud of mechanische belasting defect raken, wordt geen garantie verleend.
 • Schades door montage.


1) Onder onderhoud wordt verstaan; het regelmatig poetsen van de kraan, het kalkvrij houden van beweegbare delen, regelmatig reinigen van de perlator (zeefje in uitloop kraan), etc. Indien blijkt dat er tijdens monteurs bezoek niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zullen de voorrijkosten, uurloon en eventuele kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht.

Garantievoorwaarden kokend water systemen

Geldigheid

Voor alle Franke producten geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. In deze termijn word je product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen. De garantietermijn wordt uitgebreid met 3 jaar op onderdelen door het product online te registreren via de website  mijnfranke.franke.nl en jaarlijks het filter te vervangen. Aan het jaarlijks vervangen van het filter zijn kosten verbonden, voor informatie hierover klik hier. Hierdoor ben je 5 jaar volledig gedekt voor voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten, voor alle service die valt onder de garantievoorwaarden. Het eventueel niet jaarlijks vervangen van de filters heeft consequenties voor deze verlengde garantievoorwaarden.

Garantietermijn

De garantietermijn voor het kokend water systeem is standaard 2 jaar. Bij registratie van het systeem, installatie en aantoonbaar jaarlijks vervangen van het Franke Pro M filter wordt de garantietermijn verlengd met 3 jaar. Dus 5 jaar All-in garantie op boiler en kraan. Voor registratie ga naar mijnfranke.franke.nl.

Uitsluiting

- De garantie vervalt indien:

 • het toestel onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting.
 • er constructiewijzigingen aan het toestel zijn gedaan zonder toestemming van de fabrikant.
 • bij reparaties of onderhoud onderdelen worden toegepast die niet zijn geleverd door de fabrikant.
 • het filter NIET jaarlijks, aantoonbaar vervangen is.

- Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

 • Droog koken.
 • Te hoge en/of verkeerde spanning (voor de juiste spanning, zie technische gegevens).
 • In- of uitwendige corrosie of ketelsteenafzetting.
 • Inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
 • Inwerking van chemische toevoegingen aan het drinkwatercircuit.
 • Blikseminslag, brand of natuurrampen.
 • Nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of geweld van buitenaf.
 • Normale slijtage.

- De leverancier aanvaardt geen claims ten gevolge van secundaire schade zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade.

Garantievoorwaarden kokend water systemen

Garantievoorwaarden en registratiekaart

Garantievoorwaarden afzuigkappen

Franke heeft de meest saaie garantie die er bestaat. Een garantie die simpel is en niets aan de duidelijkheid overlaat. We hebben de garantievoorwaarden nog even op een rij gezet voor jou.

 • Franke afzuigkappen uit het standard assortiment hebben een 5 jaar volledige garantie. Afzuigkappen buiten het standaard programma ( oa project kappen) hebben een 2 jaar volledige garantie.
 • De garantie wordt echter alleen verleend in combinatie met een geldige aankoopnota en mits er regelmatig onderhoud 1) is gepleegd. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop.
 • Binnen de garantietermijn van 5 jaar worden alle onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal, constructie- en/of fabrieksfouten gratis geleverd. Indien nodig en onder de garantievoorwaarden zullen wij voor de consument een monteur inplannen.
 • De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van nieuwe afzuigkap of onderdelen niet vernieuwd of verlengd.
 • Voor montage dient de afzuigkap visueel op schades gecontroleerd te worden. Wanneer schades gemeld worden na montage valt deze schade niet meer onder de garantie. De afzuigkap dient te allen tijde in de originele verpakking geretourneerd te worden.

 

Niet onder de garantie vallen:

 • Schades veroorzaakt door dagelijks- of onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen.
 • Franke afzuigkappen mogen alleen voor huishoudelijk gebruik worden ingezet.
 • Het verhelpen van capaciteit- en geluidsproblemen door niet juiste constructie van het afvoersysteem.
 • Storingen te wijten aan vervuilde filters en buizen. Lampen vallen niet onder de garantie.
 • Beschadigingen van het oppervlak door gebruik van agressieve chemische of schurende reinigingsmiddelen (antikalk middelen, chloorhoudende producten en zure of agressieve schoonmaakmiddelen).
 • Garanties vervallen wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er onderdelen van andere fabrikanten worden gebruikt.
 • Schades ontstaan door montage.


1) Onder onderhoud wordt verstaan: het regelmatig poetsen van de afzuigkap, regelmatig reinigen van de vetfilters. Indien blijkt dat er tijdens monteurs bezoek niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zullen de voorrijkosten, uurloon en eventuele kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht.

Garantievoorwaarden afvalsystemen

Franke heeft de meest saaie garantie die er bestaat. Een garantie die simpel is en niets aan de duidelijkheid overlaat. We hebben de garantievoorwaarden nog even op een rij gezet voor jou.

 • Alle Franke afvalsystemen hebben een 5 jaar volledige garantie. 
 • De garantie wordt echter alleen verleend in combinatie met een geldige aankoopnota. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop.
 • Binnen de garantietermijn van 5 jaar worden alle onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal, constructie- en/of fabrieksfouten gratis geleverd. Indien nodig en onder de garantievoorwaarden zullen wij voor de consument een monteur inplannen.
 • De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van nieuw afvalsysteem of onderdelen niet vernieuwd of verlengd.
 • Voor montage dient het afvalsysteem visueel op schades gecontroleerd te worden. Wanneer schades gemeld worden na montage valt deze schade niet meer onder de garantie. Het afvalsysteem dient te allen tijde in de originele verpakking geretourneerd te worden.

 

Niet onder de garantie vallen:

 • Schades veroorzaakt door dagelijks- of onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen.
 • Franke afvalsystemen mogen alleen voor huishoudelijk gebruik worden ingezet.
 • Garanties vervallen wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er onderdelen van andere fabrikanten worden gebruikt.
 • Schades ontstaan door montage.


1) Indien blijkt dat er tijdens monteurs bezoek niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zullen de voorrijkosten, uurloon en eventuele kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht.

Algemene garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden zijn alleen geldig voor originele eigenaar, het product is geïnstalleerd volgens de installatie handleiding, gebruikt en voorgeschreven voor de particuliere huishoudelijke omgeving. In het geval van een garantie claim, zal de eigenaar van het Franke product gevraagd worden de originele aankoopnota te overleggen. De garantie omvat alle onderdelen die ervoor zorgen dat het product operationeel is. Franke, in haar mening, mag het product of onderdelen repareren of vervangen om er weer een goed werkend product van te maken. Franke eigent zich voor om de installatie te inspecteren voor het een product of onderdeel repareert of vervangt.

 

De garantie geldt niet in het geval van misbruik, schade door een ongeluk, slijtage of krassen, onkundige installatie, abnormaal gebruik, nalatigheid of schade ontstaan door ondeugdelijk onderhoud of reinigen. Schade ontstaan door onzuiverheden of handelwijze buiten onze controle vallen niet onder de garantie. Elk product of onderdeel dat gerepareerd is of aangepast, buiten een Franke fabriek, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke, is uitgesloten van de garantie. Elke vervanging is exclusief transport en arbeidsloon. Deze garantie vergoed geen incidentele of vervolgschade zoals: verlies van gebruik, vertraging, schade aan de keuken of andere consequenties van schade. Franke accepteert geen aansprakelijkheid voor deze schades.

 

De Franke garantie is beperkt tot de hierboven genoemde condities en tot de genoemde garantieperiode. 

Neem contact op met onze Klantenservice Hotline:

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag

tussen 8:00 uur en 17:00 uur