Skip to main content

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Uzņēmums FRANKE Holding AG un ar to saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā saukti par „FRANKE”, „Uzņēmums”, „mēs”, vai „mums”) ir stingri apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. FRANKE novērtē jūsu interesi par uzņēmuma produktiem un to, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Jūsu privātums mums ir svarīgs, un vēlamies, lai jūtaties ērti, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Personas datus, ko uzzinām mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu laikā, apstrādājam saskaņā ar tiesisko regulējumu. Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā – „Privātuma politika”) vēlamies jūs informēt par sava uzņēmuma drošības pasākumiem.

1. PĀRZINIZ

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – „VDAR”) vai jebkura cita spēkā esoša likuma kontekstā pārraugs šajā gadījumā ir tīmekļa vietnē publicētais FRANKE uzņēmums.

2. PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama persona ir fiziska persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši pēc noteikta identifikatora, piemēram, vārda, uzvārda, identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatora vai vienas vai vairākām īpašām pazīmēm, kas raksturo šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, psiholoģisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Šāda informācija ir, piemēram, vārds un uzvārds, adrese un e-pasta adrese, tālruņa numurs vai dzimšanas dienas datums. Personas dati var būt jebkādā formātā (piemēram, uz papīra, elektroniski, video vai audio). FRANKE ir apņēmies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi mūsu apstrādātie Personas dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi. Visiem mūsu darbiniekiem, datu apstrādātājiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kam ir piekļuve personas datiem, ir jāievēro personas datu konfidencialitāte un jāievēro šī Privātuma politika. Mēs apkopojam personas datus tikai tad, ja esat tos mums sniedzis(-gusi), reģistrējoties, aizpildot veidlapas vai sūtot e-pasta vēstules produktu vai pakalpojumu pasūtīšanai, jautājot par pasūtītajiem produktiem, kā arī līdzīgās situācijās, kurās esat izvēlējies(-usies) sniegt mums informāciju.

Datubāze un tajā iekļautā informācija saglabājas pie FRANKE vai paliek datu apstrādātāju un serveru rīcībā, kas rīkojas mūsu uzdevumā un ir atbildīgi mūsu priekšā.

Mēs saglabāsim kontroli un atbildēsim par jebkādu jūsu sniegto mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu. Daļu no šiem datiem var glabāt vai apstrādāt datoros, kas atrodas citās jurisdikcijās, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā spēkā esošajiem. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim, ka ir ieviesta atbilstoša datu aizsardzība, kas prasa, lai datu apstrādātājs šajā valstī nodrošina datu aizsardzību, kas līdzvērtīga jūsu valstī esošajai.

3. PERSONAS DATU APKOPOŠANA UN APSTRĀDE – JURIDISKAIS PAMATOJUMS

Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni, neizpaužot savus personas datus. Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, jums nav obligāti nepieciešams sniegt mums personisku informāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai piegādātu jums produktu vai sniegtu pakalpojumu, vai sazinātos ar mūsu tīmekļa vietni pēc jūsu pieprasījuma. Turpmāk tekstā ir aprakstīts, kā mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus savā tīmekļa vietnē:

a) Dati, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

Kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, datus var apstrādāt, lai nodrošinātu, ka varat ar mums sazināties, vai drošības nolūkos, piemēram, lai nepieļautu neatļautu piekļuvi, traucējummeklēšanai vai testēšanai. Dati, kurus mēs iegūstam, var ietvert jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, vietni, no kuras nokļuvāt mūsu tīmekļa vietnē, apmeklējuma datumu un laiku, informāciju par tīmekļa vietnēm, kuras apmeklējat pēc mūsu vietnes, un jūsu IP adresi. Šī datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, vai arī tā ir pamatā mūsu likumīgai interesei par komunikāciju ar klientiem. Mēs pieņemam, ka tas ir arī jūsu interesēs, jo tīmekļa vietni bez šīs saziņas nevar parādīt. Jūs jebkurā brīdī varat nepiekrist jūsu datu apstrādei šim nolūkam, nenorādot iemeslus un bez no tā vēlāk izrietošām sekām. Tomēr mēs vēlētos norādīt, ka jūsu personas datu apstrādi iespējams veikt arī pēc tam, kad ir iesniegts iebildums pret šāda veida datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnē, jo nav iespējams apturēt tehnisku iemeslu dēļ veiktu atsevišķu tīmekļa vietnes lietotāju datu vai vietnes vispārīgu apstrādi. Tādējādi datu apstrāde, kas nav jūsu interesēs, pārkāpj jūsu tiesības vai brīvības, ir pamatojama. Ja vēlaties novērst minēto jūsu datu apstrādi, vienkārši atturieties no mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šādi dati pēc sesijas tiek dzēsti, ja vien drošības starpgadījuma rezultātā nav nepieciešama ilgāka uzglabāšana izmeklēšanas vai dokumentācijas nolūkos.

b) Dati, kas nepieciešami lietotāja konta izveidei

Ja mūsu tīmekļa vietnē izveidosit klienta kontu, jūsu sniegtie personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, nosaukums un piekļuves dati) tiks saglabāti un apstrādāti FRANKE klientu datubāzē. Šos datus apstrādā, lai izpildītu līgumu vai veiktu pirmslīguma pasākumus. Jūs varat atspējot savu klienta kontu jebkurā laikā un/vai nepiekrist turpmākai jūsu personas datu glabāšanai un izmantošanai šim nolūkam, nenorādot iemeslus un bez no tā izrietošām sekām, sazinoties ar mums pa norādīto adresi. Ja šādai datu apstrādei nepiekritīsit, mēs nekavējoties dzēsīsim jūsu personas datus. Ja deaktivizēsit savu klienta kontu, mēs to dzēsīsim.

c) Jūsu kontaktinformācija, kas iegūta no kontaktu sadaļas veidlapas vai e-pasta

Ja sazināties ar mums (piemēram, izmantojot kontaktu sadaļas veidlapu vai e-pastu), jūsu personas datus, ko norādījāt veidlapā, saglabās un apstrādās FRANKE. To, kādi dati tiek apkopoti no kontaktu sadaļas veidlapas, var redzēt pašā veidlapā. Šos datus glabā un izmanto tikai, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu un/vai izveidotu kontaktpersonu, kā arī atbilstošai tehniskajai administrācijai. Šo datu apstrāde notiek, lai izpildītu līgumu vai veiktu pirmslīguma pasākumus, vai ja apstrāde ir arī mūsu likumīgās interesēs, bet nepārkāpjot jūsu intereses, jo šo pieprasījumu apstrāde ir mūsu savstarpējās interesēs.

Pēc pieprasījuma apstrādes pabeigšanas mēs turpināsim ar jums sazināties tikai tik ilgi, cik to nosaka tiesību aktos noteiktie vai juridiskie glabāšanas vai noilguma termiņi, vai turpmāka uzglabāšana ir nepieciešama, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

d) Dati, kas nepieciešami jaunumu abonēšanai

Ja reģistrējaties mūsu jaunumu pakalpojuma saņemšanai, jūsu personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un e-pasta adresi) saglabās un apstrādās FRANKE mārketinga, reklāmas un produktu/ pakalpojumu veicināšanas nolūkiem. Šo datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai notiek, lai izpildītu līgumu. Šajā gadījumā mēs regulāri nosūtīsim jums reklāmas informāciju par pakalpojumiem un produktiem, kas saistīti ar produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem vai notikumiem uzņēmumā FRANKE. Jūs varat atteikties no šādu jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī, nenorādot iemeslus un bez no tā izrietošām sekām, sazinoties ar mums pa norādīto adresi vai anulējot abonēšanu ar abonementa atcelšanas iespēju, kas iekļauta nosūtītajā ziņojumā. Tiklīdz esat atteicies(-kusies) no abonēšanas, jūsu e-pasta adrese tiks nekavējoties izdzēsta no mūsu jaunumu abonētāju saraksta, izņemot kopijas dzēsšanu no mūsu atteikšanās datubāzes, par kuras saglabāšanu mēs uzņemamies likumīgu interesi, jo tā ir nepieciešama lai mēs spētu nodrošināt, ka jaunumus vairs nesaņemat.

e) Informācijas izpaušana

Mēs varam izpaust jūsu personīgo informāciju trešajām personām, lai īstenotu vai piemērotu šo Privātuma politiku un citus līgumus, vai aizsargātu FRANKE, mūsu klientu, vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas aizsardzības un kredītriska mazināšanas nolūkos vai ar maksājuma vārteju, ko banku sektors piedāvā mūsu tiešsaistes veikalā, lai apstrādātu maksājumus par pasūtītajiem produktiem. Mēs varam sniegt personas datus arī valsts aģentūrām un reglamentējošām institūcijām un juridiskajām iestādēm, kā tas noteikts tiesību aktos vai noteikumos. Šāda veida izpaušana var būt nepieciešama, lai izpildītu juridiskus pienākumus vai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs, vai arī tā var būt balstīta uz mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Pēdējā gadījumā jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu datu izmantošanu, tomēr mēs varam turpināt apstrādāt datus, ja varam sniegt pārliecinošu likumīgu pamatojumu, kas ir nozīmīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, kā arī jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu datu izmantošanu gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai pamatotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus.

4. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

4.1. VISPĀRĒJS

4.2. LIETOTĀJU APTAUJAS

Piedalīšanās lietotāju aptaujās, kas laiku pa laikam tiek veiktas mūsu tīmekļa vietnē, ir brīvprātīga. Lai veiktu šīs lietotāju aptaujas, izmantojam funkcionālās sīkdatnes. Lietotāju aptaujā reģistrētā tehniskā informācija ir tā pati informācija, ko reģistrējam, kad lietotāji apmeklē mūsu tīmekļa vietni (sk. iepriekš). Jūsu lietotāju aptaujā sniegtās atbildes nebūs saistītas ar jūsu personas datiem, piemēram, IP adresi. 

5. TREŠO PUŠU SNIEGTIE PAKALPOJUMI VAI SATURS MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ

Mēs savā tīmekļa vietnē esam iekļāvuši trešo pušu sniegtos pakalpojumus un/vai izstrādātu saturu. Ja jūs izmantojat šādus trešo personu pakalpojumus vai kad trešo pušu veidots saturs tiek parādīts, tehnisku iemeslu dēļ šie saziņas dati tiek nosūtīti no jums attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam. FRANKE nekontrolē ne trešo pušu, kuras pārvalda šīs vietnes, tīmekļa vietnes, ne privātuma politiku. Trešo pušu vietņu pakalpojumu sniedzēju privātuma politika var atšķirties no FRANKE lietotās, tādēļ mēs nevaram atbalstīt vai sniegt atsauksmes par trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, pārbaudiet šīs politikas pirms sniedzat šīm vietnēm jebkādus personas datus.

Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai saturs var apstrādāt jūsu datus arī saviem papildu mērķiem. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, esam konfigurējuši to pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un saturu, par kuriem zināms, ka tie apstrādā datus saviem nolūkiem, tā, lai vai nu bloķētu jebkuru saziņu mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vai satura parādīšanu mūsu vietnē, vai lai nodrošinātu, ka saziņa notiek tikai, ja esat aktīvi izvēlējies(-usies) izmantot attiecīgo pakalpojumu. Tomēr, tā kā mēs nekontrolējam trešo personu apkopotos un apstrādātos datus, nespējam sniegt saistošu informāciju par jūsu datu apstrādes apjomu un mērķi.

a) Saites tīmekļa vietnē:

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz mūsu partneru tīklu, tirgotāju, filiāļu vai citu trešo personu tīmekļa vietnēm un no tām. Kad izmantojat šīs saites, jūs automātiski izejat no FRANKE tīmekļa vietnes. FRANKE nekontrolē ne trešo pušu, kuras pārvalda šīs vietnes, tīmekļa vietnes, ne privātuma politiku. Trešo pušu vietņu pakalpojumu sniedzēju privātuma politika var atšķirties no FRANKE lietotās, tādēļ mēs nevaram atbalstīt vai sniegt atsauksmes par trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, pārbaudiet šīs politikas pirms sniedzat šīm vietnēm jebkādus personas datus.

b) Sociālie spraudņi:

FRANKE izmanto tādu sociālo vietņu kā FacebookGoogle+LinkedIn un Twitter sociālos spraudņus (pogas) jeb social plugins. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, šīs pogas tiek atspējotas pēc noklusējuma, t.i., tās nesūtīs nekādus datus attiecīgajiem sociālajiem tīkliem bez jūsu iejaukšanās. Lai varētu izmantot šīs pogas, jums tās jāiespējo, uzklikšķinot uz tām. Pēc tam tās paliks aktīvas, līdz jūs tās atspējosit vēlreiz vai dzēsīsit sīkdatnes (lūdzu, skatiet sadaļu "Sīkdatnes").

Pēc spraudņu iespējošanas tiek izveidota tieša saite uz attiecīgā sociālā tīkla serveri. Tad spraudņa saturs tiek pārsūtīts no sociālā tīkla tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un iekļauts tīmekļa vietnē. Pēc spraudņa iespējošanas sociālais tīkls var izgūt datus neatkarīgi no tā, vai jūs veicat darbības ar spraudni (pogu) vai ne. Ja esat pieteicies(-kusies) sociālajā tīklā, tīkls var iekļaut šo vietnes apmeklējumu jūsu lietotāja kontā. Sociālais tīkls nevar iekļaut citu FRANKE tīmekļa vietņu apmeklējumu, līdz jūs arī tur iespējojat atbilstošo spraudni.

Ja esat sociālā tīkla lietotājs(-a) un nevēlaties apvienot datus par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar saviem lietotāja datiem, jums ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla pirms spraudņa iespējošanas.

Mēs nevaram ietekmēt to datu apjomu, kurus apkopo sociālie tīkli, izmantojot savus spraudņus. Sociālo tīklu datu izmantošanas politika sniedz informāciju par šī tīkla datu apkopošanas mērķi un apjomu, to, kā šie dati tiek apstrādāti un izmantoti, jums pieejamajām tiesībām un iestatījumiem, ko varat izmantot, lai aizsargātu savu privātumu.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu vākšanas un apstrādes apjomu un mērķi, lūdzu, skatiet to pakalpojumu sniedzēju privātuma politikas paziņojumus, kuru pakalpojumus un/vai saturu esam iekļāvuši savā tīmekļa vietnē, un kuri ir atbildīgi par jūsu datu aizsardzību šajā kontekstā.

6. TREŠO PUŠU VEIKTA DATU APSTRĀDE

Mēs nenododam nekādus personas datus trešajām pusēm, ja vien tas nav nepieciešams līguma izpildei, kas ir atļauta saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, vai arī jūs esat devis(-usi) tam savu piekrišanu. Tādēļ FRANKE var slēgt līgumus ar citiem uzņēmumiem vai personām (Datu apstrādātājiem), kas veic noteiktus uzdevumus mūsu labā. Tādējādi var būt nepieciešams nodrošināt Datu apstrādātājiem piekļuvi personas datiem. Mūsu Datu apstrādātājiem ir jāievēro personas datu konfidencialitāte, un viņiem aizliegts izmantot informāciju jebkādam citam mērķim, ko nav noteicis FRANKE. Datu apstrādātāji, piemēram, apstrādā informāciju par mūsu darījumu partneriem vai apakšuzņēmējiem, kas veic tehniskos, maksājumu un piegādes pakalpojumus, informāciju kredītriska mazināšanai vai aizsardzībai pret krāpšanu, sniedz analītiķu pakalpojumus, meklē informācijas sniedzējus vai apstrādā grupas datus. Viņiem ir pieeja tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami attiecīgās darbības veikšanai. Šiem Datu apstrādātājiem ir īpaši aizliegts apstrādāt vai izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem.

Esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, noslēdzot līgumus vai citā veidā, lai nodrošinātu pienācīgu mūsu Datu apstrādātājiem atklāto personas datu aizsardzību un lai nodrošinātu, ka mūsu Datu apstrādātāji ievieš atbilstošas juridiskās, organizatoriskās un tehniskās procedūras, lai aizsargātu personas datus saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzību regulējumu. 

7. DROŠĪBA

FRANKE ir vispasaules organizācija ar uzņēmumiem, biznesa procesiem, pārvaldības struktūrām un tehniskajām sistēmām visā pasaulē. Tādēļ mūsu privātuma politikas mērķis ir nodrošināt personas datu aizsardzību visā pasaulē. FRANKE politika ietver to, ka pieeja jūsu personas datiem tiek dota tikai tiem pilnvarotajiem darbiniekiem, aģentiem, līgumslēdzējiem, uzņēmumiem un Datu procesoriem, kuriem pēc FRANKE uzskatiem ir likumīga nepieciešamība zināt vai piekļūt šai informācijai savu pienākumu izpildei. FRANKE izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos un mūsu pārvaldītos datus pret manipulācijām, zaudējumiem, iznīcināšanu un trešo personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Ja mēs esam jums piešķīruši paroli (vai jūs to esat izvēlējies(-usies)), kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, jūs esat atbildīgs(-a) par šīs paroles neizpaušanu. Mēs lūdzam šo paroli nedot nevienam citam.

8. DATU GLABĀŠANA

Ja vien mēs neesam minējuši īpašus datu glabāšanas periodus iepriekš, spēkā ir šie vispārīgie noteikumi:

jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi paredzētajiem mērķiem, vai arī jūs atsauksit savu piekrišanu vai iebildīsit pret to lietošanu, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un mums nebūs svarīga likumīga pamatojuma turpināt glabāt šos datus. Dažos gadījumos var būt spēkā ilgāki glabāšanas periodi, jo to nosaka tiesību akti (piemēram, tiesību akti nodokļu un komerctiesību jomā), vai dati ir nepieciešami, lai pamatotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus. 

9. JŪSU TIESĪBAS UN SAZIŅA

Saskaņā ar Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu vai līdzīgiem jums piemērojamiem tiesību aktiem jums ir dažas vai visas turpmāk minētās tiesības:

1. pieprasīt (i) informāciju par to, vai jūsu personas dati tiek glabāti, un (ii) piekļuvi jūsu pie mums glabātajiem personas datiem un/vai to kopijām, ieskaitot apstrādes mērķiem, vai informāciju par attiecīgo personas datu kategorijām un to saņēmējiem, kā arī iespējamo glabāšanas ilgumu;

2. pieprasīt labot, dzēst vai ierobežot jūsu personas datus, piemēram, jo (i) tie nav pilnīgi var precīzi, (ii) tie vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tika apkopoti, vai (iii) piekrišana, uz kuru tika balstīta datu apstrāde, ir atsaukta;

3. atteikties sniegt šādus datus un atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neietekmējot datu apstrādes darbības, kas notikušas pirms šādas piekrišanas atsaukšanas;

4. veikt tiesiskas darbības saistībā ar iespējamiem jūsu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā arī iesniegt sūdzības kompetentajā datu aizsardzības iestādē;

5. pieprasīt (i) saņemt un atkārtoti izmantot ar jums saistītos personas datus, kurus esat mums sniedzis strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un (ii) nodot šos datus citam datu apstrādātājam bez šķēršļiem no mūsu puses; ja tas ir tehniski iespējams, jums ir tiesības pārsūtīt savus personas datus citam datu apstrādātājam tieši no mums.

Tiesības iebilst.:

Jūs uz noteikta pamata, kas saistīts ar jūsu īpašo situāciju, varat izmantot savas tiesības iebilst, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti. Šajā gadījumā, lūdzu, sniedziet mums informāciju par šo situāciju. Pēc jūsu iesniegto faktu novērtēšanas mēs vai nu pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, vai sniegsim jums pārliecinošu likumīgu pamatu tam, ka varam turpināt jūsu personas datus pastāvīgi apstrādāt.

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam atjaunināt un mainīt šo Privātuma politiku, lai atspoguļotu izmaiņas veidā, kādā izmantojam jūsu personas datus, vai juridiskajās prasībās. Ja šādas izmaiņas radīsies, mēs publicēsim mainīto Privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnē.

Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par mūsu atbilstību šai Privātuma politikai vai vēlaties izmantot tekstā minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, kā tas norādīts turpmāk.

Tīmekļa vietnē publicētais FRANKE uzņēmums, spied šeit.

Attn: Datu aizsardzības lietu koordinators

oder per E-Mail an: privacy@franke.com

2018. gada maijs