Skip to main content

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

„FRANKE Holding AG“ ir jos dukterinės įmonės (toliau kartu vadinamos „FRANKE“, „Bendrove“, „mes“ arba „mus“) įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. „Franke“ dėkoja už jūsų susidomėjimą įmonės produktais ir apsilankymą šiame tinklalapyje. Jūsų privatumas mums svarbus, todėl siekiame, kad lankydamiesi mūsų tinklalapyje jaustumėtės patogiai. Mes tvarkome asmens duomenis, renkamus jums lankantis mūsų tinklalapiuose, laikydamiesi teisinių reikalavimų. Šia privatumo politika (toliau vadinama „Privatumo politika“) norime informuoti jus apie mūsų taikomas saugumo priemones.

1. VALDYTOJAS

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – „BDAR“) ar bet kokio kito galiojančio įstatymo kontekste tai yra atitinkama „Franke“ įmonė, skelbiama šio tinklalapio žymėje.

2. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuotinu fiziniu asmeniu. Identifikuotinas asmuo yra bet kuris fizinis asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, ypač susiejant jį su identifikatoriumi, pvz., vardu, identifikaciniu numeriu, vietos duomenimis, internetiniu identifikatoriumi ar vienu ar daugiau specialiųjų savybių, nurodančių fizinę, fiziologinę, genetinę, psichologinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę fizinio asmens tapatybę. Tai apima ir informaciją, pvz., jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą. Asmens duomenys gali būti bet kokios formos (pvz., popieriuje, elektroniniai, vaizdo, garso medžiaga). „Franke“ įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų užtikrinti, kad visi mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Visi mūsų darbuotojai, duomenų tvarkytojai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie asmens duomenų, privalo gerbti jų konfidencialumą ir laikytis šios Privatumo politikos. Asmens duomenis renkame tik tuomet, kai juos mums pateikiate registruodamiesi, pildydami formas ar siųsdami el. laiškus, užsakydami prekes ar paslaugas, teikdami prašymus ar užklausas apie užsakomus produktus ir pan. situacijose, kai pasirenkate teikti mums informaciją.

Duomenų bazė ir jos turinys lieka „Franke“ arba pas mūsų duomenų tvarkytojus ir serveriuose, veikiančiuose mūsų vardu ir mums atskaitinguose.

Mes išlaikome visų asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, kontrolę ir atsakome už jų naudojimą. Kai kurie iš šių duomenų gali būti laikomi ar tvarkomi kompiuteriais, esančiais kitose jurisdikcijose, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo vietovės, kurioje gyvenate, įstatymų. Tokiais atvejais užtikrinsime atitinkamos apsaugos įdiegimą, kad duomenų tvarkytojas toje šalyje išlaikytų tokį pat duomenų apsaugos lygį, koks yra vietovėje, kurioje gyvenate.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Mūsų tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami savo asmens duomenų. Naudodamiesi mūsų tinklalapiu, jūs neprivalote pateikti asmeninės informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai to reikės norint suteikti jums paslaugą ar produktą arba komunikuoti su tinklalapiu jūsų pageidavimu. Toliau paaiškinta, kaip mes renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis savo tinklalapyje:

a) Duomenys lankantis mūsų tinklalapyje

Kai naudojatės mūsų tinklalapiu, duomenys gali būti apdorojami tam, kad užtikrintume jūsų sąveiką su tinklalapiu arba saugumo tikslais, pvz., siekiant užkirsti kelią netinkamai prieigai, šalinant gedimus ar atliekant patikrinimus. Duomenys, kuriuos renkame, gali būti jūsų interneto ryšio tiekėjo pavadinimas, tinklalapis, kuriame buvo nuoroda į mūsų tinklalapį, jūsų apsilankymo data ir laikas, tinklalapiai, iš kurių patekote į mūsų tinklalapį, ir jūsų IP adresas. Toks duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teikti paslaugas arba jis yra paremtas mūsų teisėtu interesu tvarkyti komunikaciją. Darome prielaidą, kad tai taip pat yra ir jūsų interesas, kadangi tinklalapio neįmanoma atvaizduoti be tokios komunikacijos. Galite bet kada ir nenurodydami priežasčių paprieštarauti tolesniam jūsų duomenų tvarkymui. Vis dėlto norime pabrėžti, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi net ir pateikus prieštaravimą, kadangi nėra įmanoma sustabdyti atskirų naudotojų ar visos svetainės tvarkymo, būtino dėl techninių priežasčių. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Jei norite išvengti aukščiau aprašyto asmens duomenų tvarkymo, nesilankykite mūsų tinklalapyje. Tokie duomenys ištrinami pasibaigus seansui, nebent dėl saugumo incidento juos būtina saugoti ilgiau ir atlikti tyrimą ar dokumentuoti.

b) Kliento paskyros kūrimo duomenys

Jei mūsų tinklalapyje sukuriate kliento paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys (pvz., vardas, adresas, el. pašto adresas, telefonas, kreipinys ir prieigos duomenys) bus laikomi ir tvarkomi „Franke“ klientų duomenų bazėje. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartis arba ikisutartines sąlygas. Savo kliento paskyrą galite bet kada išjungti ir (arba) nenurodydami priežasties paprieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų saugojimui ir naudojimui šiuo tikslu – jums tereikės susisiekti su mumis toliau nurodytu adresu. Prieštaravimo atveju nedelsdami ištrinsime jūsų asmens duomenis. Jeigu išjungsite savo kliento paskyrą, mes padarysime tą patį.

c) Jūsų susisiekimas su mumis naudojant kontaktinę formą arba el. laišku

Jei su mumis susisiekiate (pvz., kontaktine forma ar el. laišku), jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums kontaktinėje formoje, bus saugomi ir tvarkomi bendrovės „Franke“. Peržiūrėję kontaktinę formą galite matyti, kokius duomenis renkame gavę kontaktinę formą. Šie duomenys saugojami ir naudojami išskirtinai atsakyti į jūsų užklausą ir (arba) užmegzti kontaktą bei susijusiam techniniam administravimui. Duomenų apdorojimas atliekamas siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines sąlygas arba kai toks apdorojimas atitinka mūsų teisėtą interesą; šiuo atveju mūsų interesas nusvers jūsų interesus, kadangi tokių užklausų tvarkymas sudaro bendrą mūsų interesą.

Baigus užklausos tvarkymą, korespondenciją saugosime atsižvelgdami į įstatymuose numatytus saugojimo laikotarpius arba jei ilgesnis saugojimas bus būtinas siekiant palaikyti, pateikti ar apginti teisėtus reikalavimus.

d) Registracijos dėl naujienlaiškių duomenys

Jei užsiregistruojate norėdami gauti mūsų naujienlaiškius, jūsų asmens duomenys (pvz., vardas, adresas ir el. pašto adresas) bus saugomi ir tvarkomi bendrovės „Franke“ rinkodaros, reklamos ar pasiūlymų tikslais. Šių duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba atliekamas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Šiuo atveju reguliariai siųsime jums reklaminę informaciją apie paslaugas ir produktus, susijusius su „Franke“ produktais, paslaugomis, pasiūlymais ar įvykiais. Galite bet kada ir nenurodydami priežasties atsisakyti ateityje gauti tokius naujienlaiškius. Tam tereikia susisiekti su mumis žemiau nurodytu adresu arba atsisakyti prenumeratos pasinaudojant atsisakymo funkcija naujienlaiškyje. Atsisakius prenumeratos, jūsų el. pašto adresą nedelsdami ištrinsime iš naujienlaiškių gavėjų sąrašo, tačiau paliksime kopiją išregistruotų adresų duomenų bazėje, kadangi turime teisėtą interesą turėti adresą tokioje duomenų bazėje siekdami užtikrinti, kad naujienlaiškiai nebus jums siunčiami ateityje.

e) Atskleidimas

Siekdami vykdyti ar taikyti šią Privatumo politiką ir kitas sutartis arba apsaugoti „Franke“, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą, jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti trečiosioms šalims. Tai apima apsikeitimą informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir mažinant kreditingumo riziką arba su bankininkystės įmonės pateiktu mokėjimo įrankiu mūsų internetinėje parduotuvėje apdorojant mokėjimus už užsakytus produktus. Asmens duomenis taip pat galime teikti valstybinėms įstaigoms ir reguliavimo ar teisinėms institucijoms, kaip to reikalauja įstatymai. Toks duomenų atskleidimas gali būti būtinas siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba atlikti užduotį viešojo intereso naudai arba remiantis mūsų ar trečiosios šalies teisėtu interesu. Pastaruoju atveju turite teisę prieštarauti tokiam naudojimui, tačiau mes vistiek galėsime tvarkyti duomenis, jei įrodysime, jog turime už jūsų interesus, teises ir laisves svaresnį pagrindą arba jei to reikės norint pateikti, vykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus.

4. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

4.1. BENDRAS

4.2. BENUTZERUMFRAGEN

Die Teilnahme an den von uns von Zeit zu Zeit auf der Website durchgeführten Benutzerumfragen ist freiwillig. Zur Durchführung dieser Benutzerumfragen verwenden wir funktionsbezogene Cookies. Im Rahmen der Benutzerumfragen werden dieselben technischen Daten erfasst wie beim Besuch unserer Website (siehe oben). Ihre zu den Benutzerumfragen eingegebenen Antworten werden nicht mit Ihren personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Ihrer IP-Adresse, verknüpft.

5. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS AR TURINYS MŪSŲ TINKLALAPYJE

Į savo tinklalapį įtraukiame trečiųjų šalių paslaugas ir (arba) turinį. Kai naudojatės tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis arba kai rodomas trečiųjų šalių turinys, tarp jūsų ir atitinkamo tiekėjo dėl techninių priežasčių įvyksta komunikacijos duomenų apsikeitimas. „Franke“ nekontroliuoja nei tokius tinklalapius valdančių trečiųjų šalių tinklalapių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių tinklalapių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti ar kalbėti apie trečiųjų šalių tinklalapius. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis šiuose tinklalapiuose.

Atitinkami paslaugų ar turinio teikėjai taip pat gali tvarkyti jūsų duomenis savais papildomais tikslais. Remdamiesi savo žiniomis, mes konfigūravome tiekėjų, kurie, kaip mums žinoma, tvarko duomenis savais tikslais, paslaugas ir turinį taip, kad visa komunikacija ne jų paslaugų ar turinio pristatymo mūsų tinklalapyje tikslu būtų blokuojama arba vyktų tik jums aktyviu veiksmu sutikus su tokia paslauga. Kadangi negalime valdyti trečiųjų šalių renkamų ir tvarkomų duomenų, negalime teikti įpareigojančios informacijos apie tokio jūsų duomenų tvarkymo apimtį ir tikslą.

a) Tinklalapio nuorodos:

Mūsų tinklalapyje pateikiamos nuorodos į ir iš kitų tinklalapių (mūsų partnerių, platintojų, filialų ir kitų trečiųjų šalių). Paspaudę šias nuorodas, automatiškai išeisite iš „Franke“ tinklalapio. „Franke“ nekontroliuoja nei tokius tinklalapius valdančių trečiųjų šalių tinklalapių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių tinklalapių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti ar kalbėti apie trečiųjų šalių tinklalapius. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis šiuose tinklalapiuose.

b) Socialiniai įskiepiai:

„Franke“ naudoja vadinamuosius socialinių tinklų įskiepius („mygtukus“), pvz., „Facebook“, „Google+“, „LinkedIn“ ir „Twitter“. Jums lankantis mūsų tinklalapyje, šie mygtukai pagal numatytuosius nustatymus išjungiami, t. y. be atskiro jūsų veiksmo jie nesiunčia jokių duomenų į atitinkamus socialinius tinklus. Tam, kad galėtumėte naudotis šiais mygtukais, prieš tai juos suaktyvinkite paspausdami. Jie gali likti aktyvūs tol, kol jų neišjungsite arba neištrinsite slapukų (žr. „Slapukai“).

Po suaktyvinimo, užmezgamas tiesioginis ryšys su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Mygtuko turinys persiunčiamas iš socialinio tinklo teisiai į jūsų naršyklę ir įdiegiamas tinklalapyje. Suaktyvinus mygtuką, socialinis tinklas gali gauti duomenis nepriklausomai nuo to, ar vyksta sąveika su mygtuku, ar ne. Jei esate prisijungęs prie socialinio tinklo, jis gali priskirti jūsų apsilankymą tinklalapyje jūsų naudotojo paskyrai. Socialinis tinklas negali priskirti apsilankymo kituose „Franke“ tinklalapiuose, nebent suaktyvinsite atitinkamą mygtuką ir tol, kol jo neišjungsite.

Jei esate socialinio tinklo naudotojas ir nenorite suderinti duomenų, gautų jums lankantis mūsų tinklalapyje su jūsų naudotojo duomenimis, turite atsijungti nuo socialinio tinklo prieš įjungdami mygtukus.

Mes negalime neturime įtakos socialinių tinklų duomenų, renkamų per mygtukus, apimčiai. Socialinių tinklų duomenų naudojimo politikoje pateikiama informacija apie renkamų duomenų tikslą ir apimtį, kaip šie duomenys tvarkomi ir naudojami, jūsų turimas teises ir nustatymus, kuriais galite naudotis saugodami savo privatumą.

Daugiau informacijos apie tokio jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo apimtį ir tikslą skaitykite tiekėjų, kurių paslaugas ir (arba) turinį įtraukiame ir kurie šiame kontekste atsakingi už jūsų duomenų apsaugą, privatumo pranešimuose.

6. TREČIOSIOS ŠALYS-DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Mes neperduodame trečiosioms šalims jokių asmens duomenų, nebent tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį arba tai daryti leidžia atitinkamos teisinės sąlygos arba davėte tam savo sutikimą. „Franke“ gali samdyti kitas įmones ar asmenis („Duomenų tvarkytojus“) atlikti tam tikrus darbus mūsų vardu. Tai atliekant gali reikėti Duomenų tvarkytojams suteikti prieigą prie asmens duomenų. Mūsų Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir negali naudoti informacijos kitais tikslais, nei nustato „Franke“. Duomenų tvarkytojų atliekamų užduočių pavyzdžiai apima verslo partnerių ar subrangovų paslaugas techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų srityje, kreditingumo rizikos sumažinimo ar apsaugos nuo sukčiavimo teikėjų, analizių teikėjų, paieškos informacijos teikėjų ar grupės vidaus tvarkytojų paslaugas. Tokie asmenys gaus prieigą tik prie tų asmens duomenų, kurie būtini atitinkamai veiklai atlikti. Šiems Duomenų tvarkytojams konkrečiai draudžiama tvarkyti ar naudoti asmens duomenis kitais tikslais.

Mes imamės atitinkamų priemonių (pasirašydami sutartį ar kitaip) užtikrinti atitinkamą asmens duomenų, atskleidžiamų Duomenų tvarkytojams, apsaugą, bei siekdami užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai taikytų pakankamas teisines, organizacines ir technines procedūras asmens duomenų saugojimui pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. 

7. SAUGA

„Franke“ yra pasaulinė organizacija, kurios juridiniai asmenys, verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos veikia keliose valstybėse. Mūsų privatumo praktikos sukurtos užtikrinti asmens duomenų apsaugą visame pasaulyje. „Franke“ politika yra suteikti prieigą prie asmens duomenų tik tiems įgaliotiems asmenims, agentams, rangovams, juridiniams asmenims ir Duomenų tvarkytojams, kurie, „Franke“ manymu, turi teisėtą poreikį juos žinoti arba turi turėti prie jų prieigą tam, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. „Franke“ naudoja technines ir organizacines saugos priemones jūsų pateiktų ir mūsų tvarkomų duomenų apsaugai nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar trečių šalių prieigos. Mūsų apsaugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinį vystymąsi.

Jei suteikėme jums (arba jei pasirinkote patys) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikras mūsų tinklalapio vietas, privalote išlaikyti šį slaptažodį konfidencialiu. Prašome slaptažodžiu su niekuo nesidalinti.

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jei ankščiau nenurodėme konkrečių duomenų saugojimo laikotarpių, galioja toliau nurodytos bendrosios taisyklės.

Jūsų duomenys bus ištrinti iškart, kai jų nebereikės numatytam tikslui, kai atšauksite savo sutikimą arba paprieštarausite jų naudojimui remdamiesi teisėtu interesu, o mes neturėsime svarbesnio teisinio pagrindo. Kai kuriais atvejais duomenų saugojimo laikotarpis gali būti ilgesnis, kai to reikalauja įstatymai (pvz., mokesčių ir komerciniai įstatymai) arba duomenys būtini rengiant, teikiant ar ginant teisėtą reikalavimą. 

9. JŪSŲ TEISĖS IR KOMUNIKACIJA

Pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar panašius galiojančius įstatymus, jūs galite turėti teisę naudotis kai kuriomis ar visomis šiomis teisėmis:

1. reikalauti (i) informacijos, ar jūsų asmens duomenys yra saugojami, (ii) prieigos prie jūsų laikomų asmens duomenų kopijų ir/arba pačių kopijų, įskaitant tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus bei potencialius laikymo laikotarpius;

2. prašyti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis arba juos apriboti, pvz., kadangi (i) jie yra neišsamūs ir netikslūs, (ii) jų daugiau nebereikia tais tikslais, kuriems jie buvo renkami, arba (iii) sutikimas, kuriuo tvarkymas buvo paremtas sutikimas, buvo atšauktas;

3. atsisakyti suteikti ir – nepaveikiant duomenų tvarkymo veiklų, vykdytų iki tokio atsisakymo – atšaukti sutikimą bet kada tvarkyti asmens duomenis;

4. imtis teisinių veiksmų dėl galimų jūsų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo bei teikti skundus kompetentingai duomenų apsaugos institucijai;

5.reikalauti (i) priimti ir pakartotinai naudoti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, plačiai naudojami ir kompiuteriams suprantamu formatu, ir (ii) perduoti šiuos duomenis kitam tvarkytojui be trikdžių iš šalies; kai techninės galimybės leis turėsite teisę persiųsti asmens duomenis tiesiai iš mūsų kitam tvarkytojui.

Teisė prieštarauti:

Galite pasinaudoti teise prieštarauti, remdamiesi savo konkrečia situacija, kad jūsų duomenys nebūtų tvarkomi. Tokiu atveju nurodykite informaciją apie savo konkrečią situaciją. Įvertinę jūsų pateiktus faktus mes arba nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, arba pateiksime jums įtikinamą pagrindą duomenų tvarkymui.

Mes pasiliekame teisę retkarčiais atnaujinti ir keisti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į asmens duomenų naudojimo būdų ar teisinių reikalavimų pakeitimus. Tokių pokyčių atveju pakeistą Privatumo politiką paskelbsime savo tinklalapyje.

Jei turite klausimų ar skundų dėl šios Privatumo politikos laikymosi arba jei norite pasinaudoti aukščiau aprašytomis savo teisėmis, susisiekite su mumis:

Atitinkama „Franke“ bendrovė, nurodyta tinklalapio įspaude: spauskite čia.

Kam: Duomenų apsaugos koordinatorei

arba el. paštu privacy@franke.com

2018 m. gegužės mėn.