PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

„FRANKE Holding AG“ ir jos dukterinės įmonės (toliau kartu vadinamos „FRANKE“, „Bendrove“, „mes“ arba „mus“) įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. „Franke“ dėkoja už jūsų susidomėjimą įmonės produktais ir apsilankymą šiame tinklalapyje. Jūsų privatumas mums svarbus, todėl siekiame, kad lankydamiesi mūsų tinklalapyje jaustumėtės patogiai. Mes tvarkome asmens duomenis, renkamus jums lankantis mūsų tinklalapiuose, laikydamiesi teisinių reikalavimų. Šia privatumo politika (toliau vadinama „Privatumo politika“) norime informuoti jus apie mūsų taikomas saugumo priemones.

1 VALDYTOJAS

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – „BDAR“) ar bet kokio kito galiojančio įstatymo kontekste tai yra atitinkama „Franke“ įmonė, skelbiama šio tinklalapio žymėje.

2 ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuotinu fiziniu asmeniu. Identifikuotinas asmuo yra bet kuris fizinis asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, ypač susiejant jį su identifikatoriumi, pvz., vardu, identifikaciniu numeriu, vietos duomenimis, internetiniu identifikatoriumi ar vienu ar daugiau specialiųjų savybių, nurodančių fizinę, fiziologinę, genetinę, psichologinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę fizinio asmens tapatybę. Tai apima ir informaciją, pvz., jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą. Asmens duomenys gali būti bet kokios formos (pvz., popieriuje, elektroniniai, vaizdo, garso medžiaga). „Franke“ įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų užtikrinti, kad visi mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Visi mūsų darbuotojai, duomenų tvarkytojai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie asmens duomenų, privalo gerbti jų konfidencialumą ir laikytis šios Privatumo politikos. Asmens duomenis renkame tik tuomet, kai juos mums pateikiate registruodamiesi, pildydami formas ar siųsdami el. laiškus, užsakydami prekes ar paslaugas, teikdami prašymus ar užklausas apie užsakomus produktus ir pan. situacijose, kai pasirenkate teikti mums informaciją.

Duomenų bazė ir jos turinys lieka „Franke“ arba pas mūsų duomenų tvarkytojus ir serveriuose, veikiančiuose mūsų vardu ir mums atskaitinguose.

Mes išlaikome visų asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, kontrolę ir atsakome už jų naudojimą. Kai kurie iš šių duomenų gali būti laikomi ar tvarkomi kompiuteriais, esančiais kitose jurisdikcijose, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo vietovės, kurioje gyvenate, įstatymų. Tokiais atvejais užtikrinsime atitinkamos apsaugos įdiegimą, kad duomenų tvarkytojas toje šalyje išlaikytų tokį pat duomenų apsaugos lygį, koks yra vietovėje, kurioje gyvenate.

3 ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Mūsų tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami savo asmens duomenų. Naudodamiesi mūsų tinklalapiu, jūs neprivalote pateikti asmeninės informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai to reikės norint suteikti jums paslaugą ar produktą arba komunikuoti su tinklalapiu jūsų pageidavimu. Toliau paaiškinta, kaip mes renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis savo tinklalapyje:

a)    Duomenys lankantis mūsų tinklalapyje

Kai naudojatės mūsų tinklalapiu, duomenys gali būti apdorojami tam, kad užtikrintume jūsų sąveiką su tinklalapiu arba saugumo tikslais, pvz., siekiant užkirsti kelią netinkamai prieigai, šalinant gedimus ar atliekant patikrinimus. Duomenys, kuriuos renkame, gali būti jūsų interneto ryšio tiekėjo pavadinimas, tinklalapis, kuriame buvo nuoroda į mūsų tinklalapį, jūsų apsilankymo data ir laikas, tinklalapiai, iš kurių patekote į mūsų tinklalapį, ir jūsų IP adresas. Toks duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teikti paslaugas arba jis yra paremtas mūsų teisėtu interesu tvarkyti komunikaciją. Darome prielaidą, kad tai taip pat yra ir jūsų interesas, kadangi tinklalapio neįmanoma atvaizduoti be tokios komunikacijos. Galite bet kada ir nenurodydami priežasčių paprieštarauti tolesniam jūsų duomenų tvarkymui. Vis dėlto norime pabrėžti, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi net ir pateikus prieštaravimą, kadangi nėra įmanoma sustabdyti atskirų naudotojų ar visos svetainės tvarkymo, būtino dėl techninių priežasčių. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Jei norite išvengti aukščiau aprašyto asmens duomenų tvarkymo, nesilankykite mūsų tinklalapyje. Tokie duomenys ištrinami pasibaigus seansui, nebent dėl saugumo incidento juos būtina saugoti ilgiau ir atlikti tyrimą ar dokumentuoti.

b)    Kliento paskyros kūrimo duomenys

Jei mūsų tinklalapyje sukuriate kliento paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys (pvz., vardas, adresas, el. pašto adresas, telefonas, kreipinys ir prieigos duomenys) bus laikomi ir tvarkomi „Franke“ klientų duomenų bazėje. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartis arba ikisutartines sąlygas. Savo kliento paskyrą galite bet kada išjungti ir (arba) nenurodydami priežasties paprieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų saugojimui ir naudojimui šiuo tikslu – jums tereikės susisiekti su mumis toliau nurodytu adresu. Prieštaravimo atveju nedelsdami ištrinsime jūsų asmens duomenis. Jeigu išjungsite savo kliento paskyrą, mes padarysime tą patį.

c)    Jūsų susisiekimas su mumis naudojant kontaktinę formą arba el. laišku

Jei su mumis susisiekiate (pvz., kontaktine forma ar el. laišku), jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums kontaktinėje formoje, bus saugomi ir tvarkomi bendrovės „Franke“. Peržiūrėję kontaktinę formą galite matyti, kokius duomenis renkame gavę kontaktinę formą. Šie duomenys saugojami ir naudojami išskirtinai atsakyti į jūsų užklausą ir (arba) užmegzti kontaktą bei susijusiam techniniam administravimui. Duomenų apdorojimas atliekamas siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines sąlygas arba kai toks apdorojimas atitinka mūsų teisėtą interesą; šiuo atveju mūsų interesas nusvers jūsų interesus, kadangi tokių užklausų tvarkymas sudaro bendrą mūsų interesą.

Baigus užklausos tvarkymą, korespondenciją saugosime atsižvelgdami į įstatymuose numatytus saugojimo laikotarpius arba jei ilgesnis saugojimas bus būtinas siekiant palaikyti, pateikti ar apginti teisėtus reikalavimus.

d)    Registracijos dėl naujienlaiškių duomenys

Jei užsiregistruojate norėdami gauti mūsų naujienlaiškius, jūsų asmens duomenys (pvz., vardas, adresas ir el. pašto adresas) bus saugomi ir tvarkomi bendrovės „Franke“ rinkodaros, reklamos ar pasiūlymų tikslais. Šių duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba atliekamas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Šiuo atveju reguliariai siųsime jums reklaminę informaciją apie paslaugas ir produktus, susijusius su „Franke“ produktais, paslaugomis, pasiūlymais ar įvykiais. Galite bet kada ir nenurodydami priežasties atsisakyti ateityje gauti tokius naujienlaiškius. Tam tereikia susisiekti su mumis žemiau nurodytu adresu arba atsisakyti prenumeratos pasinaudojant atsisakymo funkcija naujienlaiškyje. Atsisakius prenumeratos, jūsų el. pašto adresą nedelsdami ištrinsime iš naujienlaiškių gavėjų sąrašo, tačiau paliksime kopiją išregistruotų adresų duomenų bazėje, kadangi turime teisėtą interesą turėti adresą tokioje duomenų bazėje siekdami užtikrinti, kad naujienlaiškiai nebus jums siunčiami ateityje.

e)    Atskleidimas

Siekdami vykdyti ar taikyti šią Privatumo politiką ir kitas sutartis arba apsaugoti „Franke“, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą, jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti trečiosioms šalims. Tai apima apsikeitimą informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir mažinant kreditingumo riziką arba su bankininkystės įmonės pateiktu mokėjimo įrankiu mūsų internetinėje parduotuvėje apdorojant mokėjimus už užsakytus produktus. Asmens duomenis taip pat galime teikti valstybinėms įstaigoms ir reguliavimo ar teisinėms institucijoms, kaip to reikalauja įstatymai. Toks duomenų atskleidimas gali būti būtinas siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba atlikti užduotį viešojo intereso naudai arba remiantis mūsų ar trečiosios šalies teisėtu interesu. Pastaruoju atveju turite teisę prieštarauti tokiam naudojimui, tačiau mes vistiek galėsime tvarkyti duomenis, jei įrodysime, jog turime už jūsų interesus, teises ir laisves svaresnį pagrindą arba jei to reikės norint pateikti, vykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus.

4 SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Šiame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai yra nedidelės tekstinės rinkmenos, kurias jūsų naršyklė išsaugo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jose įrašoma tam tikra informacija (pvz., jūsų pageidaujamos tinklalapio kalbos nustatymai), kurią jūsų naršyklė mums persiunčia jums kitą kartą lankantis mūsų tinklalapyje (priklausomai nuo slapuko naudojimo trukmės). Norint naudotis tinklalapiu, nebūtina priimti slapukų. Vis dėlto tinklalapyje gali būti tam tikrų sričių ir funkcijų, kuriomis naudotis nebegalėsite. Slapukus naudojame tuomet, kai jie yra būtini suteikti mūsų tinklalapio paslaugą arba jei sutikote su slapukų naudojimu patvirtindami mūsų kaičiąją reklamą. Jei nenorite sutikti su slapukų naudojimu šiame tinklalapyje, pakeiskite savo naršyklės nustatymus (paaiškinta toliau) arba nebesinaudokite tinklalapiu.

Mes naudojame dviejų kategorijų slapukus: (i) slapukus, reikalingus dėl techninių priežasčių, be kurių mūsų tinklalapio veikimas pablogėtų („seanso slapukai“), ir (ii) papildomus slapukus („papildomi slapukai“):

Seanso slapukai:

Slapukas

Aprašymas

Naudojimo trukmė

franke_language

Slapuke nurodyta naudotojo pasirinkta pageidautina kalba

12 mėnesių

franke_cookie_settings_1.0

Tai būtinieji slapukai, leidžiantys suteikti jūsų norimas paslaugas.
Šie slapukai naudojami norint įsiminti jūsų nustatymus apie tai, kuriuos slapukus sutinkate priimti, o kurių nepageidaujate.

12 mėnesių

JSESSIONID

„Franke“ seanso slapukas, naudojamas seanso identifikavimui.

Seansas

login-token

„Franke“ seanso slapukas, kuriame saugoma „Vieno prisijungimo sprendimo“ informacija.

Seansas

.AspNet.ApplicationCookie

Autentifikavimo slapukas. Šiame slapuke yra žymė, leidžianti programai patikrinti, ar dabartinis naudotojas yra galiojantis ir autorizuotas.

Seansas

saml_request_path

Šiame slapuke saugomas nukreipimo adresas tam atvejui, jei autentifikacija yra sėkminga.

Seansas

Papildomi slapukai:

Veiklos ar kitų papildomų slapukų mes patys nenaudojame. Vis dėlto kartais analizės tikslais naudojame trečiųjų šalių programinę įrangą, kurios veikimui būtini jų (trečiųjų šalių) slapukai. Šią technologiją naudojame įvertinti lankytojų pasitenkinimą mūsų tinklalapiais bei reklaminių kampanijų efektyvumą (įskaitant tai, kiek kartų tinklalapis atidaromas ir kokios informacijos ieškoma) bei įvertinti jūsų naudojimąsi mūsų tinklalapiu. Dėl šių interneto žymių/slapukų, trečioji šalis-partnerė arba tinklo analizės paslaugas teikiantis partneris gali su jūsų sutikimu rinkti duomenis apie jūsų apsilankymą mūsų ir kituose tinklalapiuose, rengti mums ataskaitas apie tinklalapio veiklą ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto ir tinklalapio naudojimu. Toliau pateikiame tokių slapukų informaciją ir aprašymą, kaip galite bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti tokius slapukus.

4.1 „GOOGLE ANALYTICS“ NAUDOJIMAS

Mūsų tinklalapis naudoja „Google Inc“, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV (toliau vadinama „Google“) tinklalapio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus (žr. aukščiau), kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti tinklalapio naudojimą. „Google“ renkama informacija, susijusi su mūsų tinklalapio naudojimu (pvz., nukreipiantysis tinklalapis, informacija apie tai, kuriame iš mūsų tinklalapių lankotės, naršyklės tipas, kalbos nustatymai, jūsų operacinė sistema, ekrano raiška) bus perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji bus saugoma penkiasdešimt mėnesių ir analizuojama. Atitinkami rezultatai anoniminėje formoje bus pateikti mums. Šiame procese jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo tinklalapyje įjungėme „Google“ siūlomą IP anonimizavimo funkciją, tad paskutiniai jūsų IP adreso 8 bitai (IPv4 tipo) arba paskutiniai 80 bitų (IPv6 tipo) yra ištrinami. Be to, „Google“ yra sertifikuota pagal ES-JAV „Privatumo skydo“ programa ir Šveicarijos-JAV „privatumo skydo“ programą, užtikrinančią tinkamą duomenų apsaugos lygį „Google“ tvarkant duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

„Google Analytics“ naudojame tik remdamiesi ankstesniu jūsų sutikimu arba teisėtu savo interesu teikti jums pritaikytą tinklalapio patirtį. Tikime, kad jūs norite gauti įdomių ir unikalių reklamų. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Toliau aprašyta, kaip galite atšaukti savo sutikimą dėl „Google Analytics“:

Savo sutikimą naudoti tinklo analizę galite bet kada atšaukti, atsisiųsdami ir įdiegdami „Google“ Naršyklės įskiepis (tokiu atveju bus įdiegtas atsisakymo slapukas), arba pasirinkdami atitinkamą nustatymą savo naršyklės programinėje įrangoje. Abi parinktys neleis naudotis tinklalapio analize tik tuomet, jei naudosite naršyklę, kurioje įdiegėte įskiepį, ir jei neištrinsite atsisakymo slapuko.

Daugiau informacijos žr. https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2 „GOOGLE“ teikiamas „DOUBLECLICK“

Siekdami teikti tikslinėms grupėms pritaikytą reklamą, mes naudojame „Google“ bendrovės „DoubleClick“ reklamos tinklą, kuris renka ir vertina informaciją apie apsilankymus mūsų ir kituose tinklalapiuose bei per savo slapukus sudaro dalį reklamos tinklo. Šiame kontekste jokia jūsų asmeninė informacija, pvz., vardas, adresas ar el. pašto adresas, nebus renkama ar naudojama. „DoubleClick“ naudojamuose slapukuose yra tik domeno, per kurį buvo siunčiamas slapukas, pavadinimas (ad.doubleclick.net), numatytasis slapuko galiojimo laikas ir tam tikrų tikslinių grupių reikšmė. Jei nenorite, kad „Google DoubleClick“ įrašytų slapukus, arba jei norite pakoreguoti savo reklamos parinktis, eikite į: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Mes naudojame „DoubleClick“ remdamiesi jūsų sutikimu, gautu per kaičiąją reklamą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nustatymą naršyklės programinėje įrangoje, užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com savo naršyklės nustatymuose arba apsilankydami tinklalapyje www.about-ads.info/choices ir išjungdami atitinkamas reklamas. Be to, galite išjungti „DoubleClick“ https://www.google.com/settings/ads/plugin

4.3 „GOOGLE ADWORDS“

Mes naudojame „Google AdWords“ siekdami pristatyti savo reklamas trečiųjų šalių tinklalapiuose. Šią paslaugą naudojame norėdami užtikrinti specialiai jums pritaikytą tinklalapio naudojimą. Reklamos tiekiamos per vadinamuosius „Reklamų serverius“. Mes naudojame reklamų serverių slapukus reklamų įjungimui ir paspaudimams. Jei mūsų tinklalapį pasiekiate per „Google“ reklamą, „Google“ jūsų naršyklėje įdiegs slapuką. Šis slapukas bus saugomas 30 dienų – jis nėra skirtas jūsų identifikavimui. „Franke“ nerenka ir nesaugo asmens duomenų „Google AdWords“ priemone. Iš „Google“ gauname tik statistinius įvertinimus, kurie mums leidžia sužinoti, kokia reklama yra efektyviausia. Jei turite „Google“ paskyrą, gali būti, jog „Google“ gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų tinklalapyje jūsų paskyrai. Net jei nesate registruotas „Google“, bendrovė gali stebėti jūsų IP adresą ir saugoti jūsų duomenis savo serveryje.

„Google AdWords“ naudojame tik remdamiesi jūsų sutikimu, gautu per kaičiąją reklamą.

Savo sutikimą naudoti „Google AdWords“ galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nustatymą naršyklės programinėje įrangoje, užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com savo naršyklės nustatymuose arba apsilankydami tinklalapyje www.about-ads.info/choices ir išjungdami atitinkamas reklamas. Be to, „Google AdWords“ galite išjungti https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.4 „GOOGLE“ DINAMIŠKOJI KARTOTINĖS RINKODAROS FUNKCIJA

Be to, mes naudojame „Google“ dinamiškosios kartotinės rinkodaros funkciją. Ši funkcija leidžia mums pateikti personalizuotą jūsų pomėgiais paremtą reklamą, kai lankotės mūsų tinklalapiuose, priklausančiuose „Google Display Network“ tinklui.  „Google“ naudoja slapukus tam, kad galėtų analizuoti jūsų naudojimąsi tinklalapiu, o tai sudaro tikslinių reklamų pagrindą.  Šiuo tikslu jums lankantis mūsų tinklalapyje „Google“ jūsų naršyklėje išsaugo nedidelę rinkmeną su serijos numeriais. Tai leidžia „Google“ rinkti anoniminę informaciją apie jūsų naudojimąsi tinklalapiu. „Google“ nesaugo jokios tapatybę nustatančios informacijos apie jus.  Jei vėliau norėsite apsilankyti kitame „Google Display Network“ priklausančiame tinklalapyje, jums bus rodomos reklamos, kuriose, tikėtina, bus pavaizduota informacija apie anksčiau jūsų pasirinktus produktus. Galite išjungti „Google“ slapukų naudojimą paspausdami šią nuorodą ir atsisiųsdami ir įdiegdami įskiepį https://www.google.com/settings/ads/plugin. Be to, „Google“ slapukus galite išjungti apsilankę išjungimo svetainėje „Network Advertising Initiative“ ir pasinaudodami siūloma atsisakymo galimybe http://www.networkadvertising.org/choices/. Daugiau informacijos apie „Google Remarketing“ („Google“ kartotinę rinkodarą) ir „Google“ privatumo informaciją rasite čia http://www.google.com/privacy/ads/.

„Google Dynamic Remarketing“ naudojame tik remdamiesi jūsų išankstiniu sutikimu, gautu per kaičiąją reklamą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pasirinkdami atitinkamą nustatymą savo naršyklės programinėje įrangoje arba užblokuodami slapukus iš domeno www.googleadservices.com naršyklės nustatymuose.

4.5 „FACEBOOK“ PRITAIKYTA AUDITORIJA

Šis tinklalapis taip pat naudoja „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 (toliau – „Facebook“) „Pritaikytos auditorijos“ funkciją. Ši funkcija leidžia mums pateikti jums personalizuotą, jūsų pomėgiais paremtą reklamą, dar vadinamą „Facebook Ads“, kai lankotės Facebook.com ar kituose „Facebook Network“ tinklui priklausančiuose tinklalapiuose.  Lankantis mūsų tinklalapyje, „Facebook“ jūsų naršyklėje išsaugo nedidelę rinkmeną su serijos numeriais. Tai leidžia „Facebook“ rinkti anoniminę informaciją apie jūsų naudojimąsi tinklalapiu. Jei vėliau norite apsilankyti kitame „Facebook Network“ tinklui priklausančiame tinklalapyje, jums bus rodomos reklamos, kuriose, tikėtina, bus pavaizduota informacija apie anksčiau jūsų pasirinktus produktus. Jei esate užsiregistravę „Facebook“, gali būti, jog „Facebook“ gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų tinklalapyje jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Facebook“, šis socialinis tinklas gali stebėti jūsų IP adresą ir saugoti jūsų duomenis savo serveryje.

Pritaikytos auditorijos funkcijos naudojimą galite išjungti apsilankę išjungimo tinklalapyje http://www.youronlinechoices.eu/. Daugiau informacijos apie „Facebook“ pritaikytą auditoriją rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/

„Facebook“ pritaikytos auditorijos funkciją naudojame tik remdamiesi ankstesniu jūsų sutikimu, kurį davėte priimdami kaičiąją slapukų reklamą, arba teisėtu savo interesu teikti jums personalizuotą tinklalapio patirtį. Tikime, kad jūs norite gauti įdomių ir unikalių reklamų. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Jūs bet kada galite paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui – tereikia susisiekti su mumis.

Informacija apie „Facebook“ privatumo politiką pateikiama čia: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6 „FACEBOOK CONNECT“ PASLAUGA

Prie mūsų tinklalapio galite prisijungti naudodami prisijungimo paslaugą „Facebook Connect“. Naudojantis paslauga, patvirtinama jūsų tapatybė ir suteikiama galimybė pasidalinti su mumis tam tikra asmens tapatybę identifikuojančia informacija, pvz., jūsų vardu ir el. pašto adresu, kad iš anksto užpildytume prisijungimo formą. Tokios paslaugos kaip „Facebook Connect“ suteikia jums galimybę skelbti informaciją apie savo veiklas mūsų tinklalapyje savo paskyros puslapyje, kad galėtumėte ja dalintis su kitais asmenimis tinkle.

„Facebook Connect“ naudojame remdamiesi jūsų sutikimu, kurį davėte „Facebook“, bei teisėtu interesu supaprastinti naudojimąsi mūsų tinklalapiu. Tikime, kad lengvesnis naudojimasis tinklalapiu yra svarbus ir jums. Taigi yra pagrįstų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves. Jūs bet kada galite paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui – tereikia susisiekti su mumis.

4.7 NAUDOTOJŲ APKLAUSOS

Dalyvavimas retkarčiais mūsų tinklalapyje vykdomose naudotojų apklausose yra savanoriškas. Naudotojų apklausoms vykdyti naudojame funkcinius slapukus. Techninė naudotojų apklausose įrašoma informacija yra tokia pat, kuri registruojama naudotojams lankantis mūsų tinklalapyje (žr. anksčiau). Apklausos metu pateikti jūsų atsakymai nebus susieti su jūsų asmens duomenimis, pvz., jūsų IP adresu. 

5 TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS AR TURINYS MŪSŲ TINKLALAPYJE

Į savo tinklalapį įtraukiame trečiųjų šalių paslaugas ir (arba) turinį. Kai naudojatės tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis arba kai rodomas trečiųjų šalių turinys, tarp jūsų ir atitinkamo tiekėjo dėl techninių priežasčių įvyksta komunikacijos duomenų apsikeitimas. „Franke“ nekontroliuoja nei tokius tinklalapius valdančių trečiųjų šalių tinklalapių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių tinklalapių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti ar kalbėti apie trečiųjų šalių tinklalapius. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis šiuose tinklalapiuose.

Atitinkami paslaugų ar turinio teikėjai taip pat gali tvarkyti jūsų duomenis savais papildomais tikslais. Remdamiesi savo žiniomis, mes konfigūravome tiekėjų, kurie, kaip mums žinoma, tvarko duomenis savais tikslais, paslaugas ir turinį taip, kad visa komunikacija ne jų paslaugų ar turinio pristatymo mūsų tinklalapyje tikslu būtų blokuojama arba vyktų tik jums aktyviu veiksmu sutikus su tokia paslauga. Kadangi negalime valdyti trečiųjų šalių renkamų ir tvarkomų duomenų, negalime teikti įpareigojančios informacijos apie tokio jūsų duomenų tvarkymo apimtį ir tikslą.

a)    Tinklalapio nuorodos:

Mūsų tinklalapyje pateikiamos nuorodos į ir iš kitų tinklalapių (mūsų partnerių, platintojų, filialų ir kitų trečiųjų šalių). Paspaudę šias nuorodas, automatiškai išeisite iš „Franke“ tinklalapio. „Franke“ nekontroliuoja nei tokius tinklalapius valdančių trečiųjų šalių tinklalapių, nei jų privatumo praktikos. Trečiųjų šalių tinklalapių teikėjų privatumo praktikos gali skirtis nuo FRANKE, tad negalime laiduoti ar kalbėti apie trečiųjų šalių tinklalapius. Prašome susipažinti su šiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis šiuose tinklalapiuose.

b)    Socialiniai įskiepiai:

„Franke“ naudoja vadinamuosius socialinių tinklų įskiepius („mygtukus“), pvz., „Facebook“, „Google+“, „LinkedIn“ ir „Twitter“. Jums lankantis mūsų tinklalapyje, šie mygtukai pagal numatytuosius nustatymus išjungiami, t. y. be atskiro jūsų veiksmo jie nesiunčia jokių duomenų į atitinkamus socialinius tinklus. Tam, kad galėtumėte naudotis šiais mygtukais, prieš tai juos suaktyvinkite paspausdami. Jie gali likti aktyvūs tol, kol jų neišjungsite arba neištrinsite slapukų (žr. „Slapukai“).

Po suaktyvinimo, užmezgamas tiesioginis ryšys su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Mygtuko turinys persiunčiamas iš socialinio tinklo teisiai į jūsų naršyklę ir įdiegiamas tinklalapyje. Suaktyvinus mygtuką, socialinis tinklas gali gauti duomenis nepriklausomai nuo to, ar vyksta sąveika su mygtuku, ar ne. Jei esate prisijungęs prie socialinio tinklo, jis gali priskirti jūsų apsilankymą tinklalapyje jūsų naudotojo paskyrai. Socialinis tinklas negali priskirti apsilankymo kituose „Franke“ tinklalapiuose, nebent suaktyvinsite atitinkamą mygtuką ir tol, kol jo neišjungsite.

Jei esate socialinio tinklo naudotojas ir nenorite suderinti duomenų, gautų jums lankantis mūsų tinklalapyje su jūsų naudotojo duomenimis, turite atsijungti nuo socialinio tinklo prieš įjungdami mygtukus.

Mes negalime neturime įtakos socialinių tinklų duomenų, renkamų per mygtukus, apimčiai. Socialinių tinklų duomenų naudojimo politikoje pateikiama informacija apie renkamų duomenų tikslą ir apimtį, kaip šie duomenys tvarkomi ir naudojami, jūsų turimas teises ir nustatymus, kuriais galite naudotis saugodami savo privatumą.

Daugiau informacijos apie tokio jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo apimtį ir tikslą skaitykite tiekėjų, kurių paslaugas ir (arba) turinį įtraukiame ir kurie šiame kontekste atsakingi už jūsų duomenų apsaugą, privatumo pranešimuose.

6 TREČIOSIOS ŠALYS-DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Mes neperduodame trečiosioms šalims jokių asmens duomenų, nebent tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį arba tai daryti leidžia atitinkamos teisinės sąlygos arba davėte tam savo sutikimą. „Franke“ gali samdyti kitas įmones ar asmenis („Duomenų tvarkytojus“) atlikti tam tikrus darbus mūsų vardu. Tai atliekant gali reikėti Duomenų tvarkytojams suteikti prieigą prie asmens duomenų. Mūsų Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir negali naudoti informacijos kitais tikslais, nei nustato „Franke“. Duomenų tvarkytojų atliekamų užduočių pavyzdžiai apima verslo partnerių ar subrangovų paslaugas techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų srityje, kreditingumo rizikos sumažinimo ar apsaugos nuo sukčiavimo teikėjų, analizių teikėjų, paieškos informacijos teikėjų ar grupės vidaus tvarkytojų paslaugas. Tokie asmenys gaus prieigą tik prie tų asmens duomenų, kurie būtini atitinkamai veiklai atlikti. Šiems Duomenų tvarkytojams konkrečiai draudžiama tvarkyti ar naudoti asmens duomenis kitais tikslais.

Mes imamės atitinkamų priemonių (pasirašydami sutartį ar kitaip) užtikrinti atitinkamą asmens duomenų, atskleidžiamų Duomenų tvarkytojams, apsaugą, bei siekdami užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai taikytų pakankamas teisines, organizacines ir technines procedūras asmens duomenų saugojimui pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. 

7 SAUGA

„Franke“ yra pasaulinė organizacija, kurios juridiniai asmenys, verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos veikia keliose valstybėse. Mūsų privatumo praktikos sukurtos užtikrinti asmens duomenų apsaugą visame pasaulyje. „Franke“ politika yra suteikti prieigą prie asmens duomenų tik tiems įgaliotiems asmenims, agentams, rangovams, juridiniams asmenims ir Duomenų tvarkytojams, kurie, „Franke“ manymu, turi teisėtą poreikį juos žinoti arba turi turėti prie jų prieigą tam, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. „Franke“ naudoja technines ir organizacines saugos priemones jūsų pateiktų ir mūsų tvarkomų duomenų apsaugai nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar trečių šalių prieigos. Mūsų apsaugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinį vystymąsi.

Jei suteikėme jums (arba jei pasirinkote patys) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikras mūsų tinklalapio vietas, privalote išlaikyti šį slaptažodį konfidencialiu. Prašome slaptažodžiu su niekuo nesidalinti.

8 DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jei ankščiau nenurodėme konkrečių duomenų saugojimo laikotarpių, galioja toliau nurodytos bendrosios taisyklės.

Jūsų duomenys bus ištrinti iškart, kai jų nebereikės numatytam tikslui, kai atšauksite savo sutikimą arba paprieštarausite jų naudojimui remdamiesi teisėtu interesu, o mes neturėsime svarbesnio teisinio pagrindo. Kai kuriais atvejais duomenų saugojimo laikotarpis gali būti ilgesnis, kai to reikalauja įstatymai (pvz., mokesčių ir komerciniai įstatymai) arba duomenys būtini rengiant, teikiant ar ginant teisėtą reikalavimą. 

9 JŪSŲ TEISĖS IR KOMUNIKACIJA

Pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar panašius galiojančius įstatymus, jūs galite turėti teisę naudotis kai kuriomis ar visomis šiomis teisėmis:

1. reikalauti (i) informacijos, ar jūsų asmens duomenys yra saugojami, (ii) prieigos prie jūsų laikomų asmens duomenų kopijų ir/arba pačių kopijų, įskaitant tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus bei potencialius laikymo laikotarpius;

2. prašyti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis arba juos apriboti, pvz., kadangi (i) jie yra neišsamūs ir netikslūs, (ii) jų daugiau nebereikia tais tikslais, kuriems jie buvo renkami, arba (iii) sutikimas, kuriuo tvarkymas buvo paremtas sutikimas, buvo atšauktas;

3. atsisakyti suteikti ir – nepaveikiant duomenų tvarkymo veiklų, vykdytų iki tokio atsisakymo – atšaukti sutikimą bet kada tvarkyti asmens duomenis;

4. imtis teisinių veiksmų dėl galimų jūsų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo bei teikti skundus kompetentingai duomenų apsaugos institucijai;

5. reikalauti (i) priimti ir pakartotinai naudoti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, plačiai naudojami ir kompiuteriams suprantamu formatu, ir (ii) perduoti šiuos duomenis kitam tvarkytojui be trikdžių iš šalies; kai techninės galimybės leis turėsite teisę persiųsti asmens duomenis tiesiai iš mūsų kitam tvarkytojui.

Teisė prieštarauti:

Galite pasinaudoti teise prieštarauti, remdamiesi savo konkrečia situacija, kad jūsų duomenys nebūtų tvarkomi. Tokiu atveju nurodykite informaciją apie savo konkrečią situaciją. Įvertinę jūsų pateiktus faktus mes arba nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, arba pateiksime jums įtikinamą pagrindą duomenų tvarkymui.

 

Mes pasiliekame teisę retkarčiais atnaujinti ir keisti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į asmens duomenų naudojimo būdų ar teisinių reikalavimų pakeitimus. Tokių pokyčių atveju pakeistą Privatumo politiką paskelbsime savo tinklalapyje.

Jei turite klausimų ar skundų dėl šios Privatumo politikos laikymosi arba jei norite pasinaudoti aukščiau aprašytomis savo teisėmis, susisiekite su mumis:

Atitinkama „Franke“ bendrovė, nurodyta tinklalapio įspaude: spauskite čia.

Kam: Duomenų apsaugos koordinatorei

 

arba el. paštu privacy@franke.com