Pleie & vedlikehold materiale

file
Verdt å vite

Franke stålvasker er fremstilt av førsteklasses kvalitet rustfritt stål, og er meget motstandsdyktig overfor flekker, rust og korrosjon. Men rustfritt stål kan godt få brune rust-lignende flekker, dersom det ikke behandles på riktig måte (se pleie og vedlikehold nedenfor).

 

Rustfritt stål til produksjon av kjøkkenvasker (uansett fabrikat) har en «bløt» overflate, og riper vil oppstå ved daglig bruk. Men ripene blir mindre synlige etter hvert, og etter en tid vil ripene gi vasken en fin struktur.

 

Pleie & vedlikehold

Misfarging og merker på rustfritt stål er som regel forårsaket av eksterne «angrep» på vaskens overflate, og ikke fra stålet selv. Dersom flekkene ikke lar seg fjerne ved alminnelig rengjøring, kan de fjernes med Franke Twister eller med nylonsiden på en grytesvamp. OBS! Bruk aldri stålull!

 

I noen tilfeller kan det komme små partikler fra vannforsyningen, for eksemplet i forbindelse med nye installasjoner, eller bytte av armatur. Partiklene kan framstå som brune «rust»-flekker på vaskens overflate. Demontèr og rens luftblanderen på armaturet, og rengjør deretter vasken med Franke Twister eller en grytesvamp (nylon siden). Med mindre partiklene fjernes helt, vil de dukke opp igjen. Derfor skal man være grundig med rengjøringen, og evt. gjenta prosedyren.

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste, oppvaskmiddel, og tørk av. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, og kalkavsetninger.

 

Unngå:

Å etterlate salt, eddik, sitronsyre, fruktsaft, sennep, klorin og andre kjemikalier på overflaten. Dette kan i verste fall forsårsake korrosjon, og ødelegge vaskens overflate. Tilsvarende reaksjoner kan også oppstå ved bruk av visse håndsåper. Følg derfor alltid produsentens anvisninger.

Å rengjøre stålvasken med stålull. Stålull avsetter små jernpartikler på overflaten, som vil bli liggende og ruste og ødelegge stålets overflate.

Å benytte produktene i aggresive miljøer som laboratorier og til utendørs bruk. Produkter til dette formålet må ha en spesiell stållegering.

file
Verdt å vite

Fragranite er et optimalt blandingsprodukt av ca. 80% quartz granulat og 20% akryl. Dette gjør vaskens overflate ekstremt motstandsdyktig mot riper.

 

Pleie & vedlikehold

Vasker i Fragranite er alle produsert i gjennomfarget quartz granulat, som kan motstå flekker. Undersøkelser viser at misfarging av vasker i komposit er langt mer utbredt i områder med «hardt» vann, og vannets kalkinnhold kan føre til avleiringer i vasken. Det er derfor ikke vasken, men kalken, som blir misfarget av te, kaffe, osv. Bruk av blekemiddel anbefales derfor ikke, fordi flekkene da bare blir bleket istedet for fjernet. Bruk istedet alminnelig kalkfjerner (spray), la det virke litt, og rengjør deretter med nylonsiden av en grytesvamp eller lignende. Gjenta prosedyren ved behov. Dersom vasken er hardt angrepet av kalk kan man fylle vasken med varmt vann, tilføre en maskinoppvask tablett, og la stå i bløt over natten. Rengjør derettet med grytesvamp, og skyll med vann.

 

Fruktsaft, kaffe, vin og rengøringsmidler, som brukes daglig i husholdningen, etterlater ingen spor på overflaten. (For vasker i lyse fager anbefales det å etterskylle med vann).

 

Før rengjøring
file

Etter rengjøring
file

 

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste, oppvaskmiddel, og tørk av. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, og kalkavsetninger.

 

Unngå:

Vasker i Fragranite er meget varmebestandige (opptil 280°C i perioder af 10 - 15 sek.) så kontakt med varme gryter og kasseroller kan ikke umiddelbart skade materialet. Etterlat dog ikke varme objekter på overflaten over lengere perioder - dette kan føre til permanente skader på overfladen. Benytt gryteunderlag dersom du er usikker på temperaturen på gryten/kasserollen.

Å rengjøre Fragranite vasken med Twister.

Å utsette vasken for kjemikalier som maling, penselrens, etsende lut, og andre fortynnbare kjemikalier, da disse kan skade eller etterlate merker på overflaten.

file
Verdt å vite

Tectonite er et nytt innovativt glassfiber materiale spesielt utviklet av Franke, til bruk i produksjon av vasker.

 

Pleie & vedlikehold

Vasker i Tectonite kan motstå flekker. Undersøkelser viser at misfarging av Tectonite vasker er langt mer utbredt i områder med «hardt» vann, og vannets kalkinnhold kan føre til avleiringer i vasken. Det er derfor ikke vasken, men kalken, som blit misfarget av te, kaffe, osv. Bruk av blekemiddel anbefales derfor ikke, fordi flekkene da bare blir bleket istedet for fjernet. Bruk istedet alminnelig kalkfjerner (spray), la det virke litt, og rengjør deretter med nylonsiden av en grytesvamp eller lignende. Gjenta prosedyren ved behov. Dersom vasken er hardt angrepet av kalk kan man fylle vasken med varmt vann, tilføre en maskinoppvask tablett, og la stå i bløt over natten. Rengjør derettet med grytesvamp, og skyll med vann.

 

Fruktsaft, kaffe, vin og rengøringsmidler, som brukes daglig i husholdningen, etterlater ingen spor på overflaten. (For vasker i lyse fager anbefales det å etterskylle med vann).

 

Før rengjøring
file

Etter rengjøring
file

 

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste, oppvaskmiddel, og tørk av. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, og kalkavsetninger.

 

Unngå:

Vasker i Tectonite er meget varmebestandige (opptil 300°C i perioder af 10 - 15 sek.) så kontakt med varme gryter og kasseroller kan ikke umiddelbart skade materialet. Etterlat dog ikke varme objekter på overflaten over lengere perioder - dette kan medføre permanente skader på overflaten. Benytt gryteunderlag dersom du er usikker på temperaturen på gryten/kasserollen.

Å rengjøre vasken med stålull. Stålull avsetter små jernpartikler på overflaten, som vil bli liggende og ruste og ødelegge vaskens overflate.


Å utsette vasken for kjemikalier som maling, penselrens, etsende lut, og andre fortynnbare kjemikalier, da disse kan skade eller etterlate merker på overflaten.


Å rengjøre Tectonite vasken med Twister.

 

Støt fra spisse og tunge gjenstander kan permanent skade overflaten, dersom de treffer vasken med stor kraft.

file
Verdt å vite

Vasker i porselen har i årtier vært benyttet i kjøkkenet. Vaskene tåler høye temperaturer, og overflaten er coated med en smuss -og vannavvisende "ceramic plus" behandling, som letter den daglige rengjøringen av vasken.

 

Pleie & vedlikehold

Til rengjøring av vasker i porselen med "ceramic plus" overflate benyttes alminnelig oppvaskmiddel og en grytesvamp med den bløte, ikke ripende overflaten, eller microfiberklut. Unngå bruk av skurepulver eller lignende, da den smuss- og vannavvisende "ceramic plus" -effekten da etterhvert vil avta.

En hard brenning av porselenet kan føre til at sorte merker/streker fra gryter, bestikk og andre metallgjenstander kan avsettes på overflaten. Keramisk viskelær kan effektivt fjerne disse merkene/strekene. Er der det imidlertid oppstått dype riper i overflaten, har viskelæret ingen effekt.

  

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste, oppvaskmiddel, og tørk av. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, og kalkavsetninger.

 

Unngå:

Porselensvasker med "ceramic plus" overflate må ikke rengjøres med slipende rengjøringsmidler / -metoder.

 

Heller ikke med Franke Twister.

file
Verdt å vite

Franke køkkenarmaturer er fremstilt av førsteklasses kvalitetsmaterialer og designet til å klare daglig bruk. Det er
en viktig forudsetning at armaturet pleies og vedlikeholdes etter forskriftene, slik at man unngår å skade
produktet, samt bevarer overflaten ren og intakt.

Pleie vedlikehold

For ikke å skade armaturets overflater og innvendige komponenter er det viktig å overholde følgende:

Benytt kun rengjørings- og pleiemidler som er beregnet til armaturets konkrete overflate. Følg alltid produsentens
anvisninger for rengjøringsmiddelet. Bruk aldri aggressivt virkende rengjøringsmidler, skurepulver, stålsvamp,
stålbørste, stålull, eller andre slipemidler, da dette kan beskadige og ripe overfladen/malingen. Spray heller ikke
rengjøringsmidler direkte på overflaten, men påfør alltid rengjøringsmiddelet på en klut eller en bløt svamp før
avtørking av armaturet. Etter bruk av rengjøringsmidler skylles overflaten alltid grundig med vann, og deretter
avtørkes armaturet. For å forebygge kalkavleiringer og vedlikehold anbefales daglig rengøring og avtørking med
en oppvridd klut. Rester fra såpe og lignende skal straks skylles vekk med vann.

Der ytes ingen garanti på produkter som er beskadiget på grunn av feil eller uhensiktsmessig vedlikehold eller
bruk.

Unngå

Å utsette overflatene for syre, så som saltsyre, myresyre, eddiksyre samt klor- og syreholdige rengjøringsmidler,
da de i verste fall kan beskadige og ødelegge overflaten på armaturet permanent.