Bærekraft

sustainability_country_sites

"Å tenke og handle på en bærekraftig måte er rett og slett helt nødvendig. Økologiske, økonomiske og sosiale aspekter skal vurderes i alt hva vi foretar oss - fra kontorene til produksjonslokalene. Bærekraftig utvikling betyr rettferdighet ovenfor fremtidige generasjoner. Alt vi gjør, skal gjøres på en slik måte at vi, alle sammen, kan stå til ansvar ovenfor våre barn og med god samvittighet."
Michael Pieper, eier og president / CEO Franke Artemis-gruppen


Detaljert informasjon om Franke og vår fokus på bærekraftighet, inkludert bærekraftighetsrapporten, finnes på selskapets hjemmeside: www.franke.com/sustainability

Virksomheten og bærekraft


Franke Artemis-gruppen forstår, og aktivt forvalter vårt ansvar, samt muligheter som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vårt mål er å oppnå en harmonisk balanse mellom forretninger og miljømessige og sosiale mål.


Franke Artemis-konsernet anser bærekraftighet som en sosial plikt samt også en langsiktig suksessfaktor for selskapet vårt. Ikke bare øker bærekraften våres salgs- og profittpotensial, den skaper også ikke-monetære verdier og reduserer selskapets virksomhetsrisiko.


Våre aktiviteter styres av Bærekraftsprinsippene og fokuserer på temaer som er relevante for vår virksomhet og våre interessegrupper.

Produkter og tjenester


Vi streber etter å kunne tilby produkter og løsninger som gir en positiv opplevelse for våre kunder.   Vår produktutvikling og innovasjon er rettet mot kvalitet og effektivitet. Vi forstår nå bedre og også reduserer innvirkningen produktene og tjenestene våre har i løpet av den totale produktlivssyklusen.

Produksjon


Våre aktiviteter har fokus på temaer som hjelper oss å redusere de miljømessige konsekvensene som stammer fra produksjonsprosessene, samtidig som de reduserer kostnadene. Vi har identifisert effektiv bruk av energi, CO2-utslipp, forbruk av vann og avfallshåndtering som de mest relevante temaene.

Ansatte


Frankes forretningssuksess avhenger i sterk grad av daglig bidrag fra arbeidsstokken. Franke respekterer arbeids- og menneskerettigheter. Vi prioriterer opplæring og utvikling, samt helse og sikkerhet for å gi trygge arbeidsplasser, og for å være en attraktiv arbeidsgiver

Vårt ansvar


Vi lever opp til vårt utvidede ansvar og støtter en rekke sosiale initiativer, som ikke er direkte relaterte til vår kjernevirksomhet.