Juridisk erklæring

Franke har opprettet det herværende nettstedet ("Nettstedet") med tanke på personlig opplysning, informasjon, kommunikasjon og underholdning. Bruk gjerne nettstedet som du ønsker. Nedlasting av materiale som vises på nettstedet, er imidlertid bare tillatt for ikke-kommersiell, personlig bruk, og forutsatt at du også beholder all opphavsrett og andre tilknyttede merknader i materialet. Det er strengt forbudt å distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, rapportere eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten skriftlig godkjennelse fra Franke.

Din tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt følgende vilkår ("Vilkår") samt alle relevante lover. Ved å besøke og surfe på Nettstedet, godtar du vilkårene uten noen begrensning eller kvalifisering overhodet.

Vilkår

1. Innholdet på nettstedet er opphavsrettsbeskyttet og/eller varemerkebeskyttet i sin helhet (hvis ikke annet er spesifisert eller merket) og kan ikke benyttes på noen annen måte enn det som er angitt i disse vilkårene uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Franke. I tillegg kan Franke verken garantere eller gå god for at din lesning av materialet på nettstedet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Franke.

2. Franke bruker alle rimelige tiltak for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet. Franke gir likevel ingen garantier om nøyaktigheten av nettstedet, og påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.

3. Du bruker vårt nettsted på egen risiko. Verken Franke eller noen annen part som er involvert i å lage, produsere eller tilgjengeliggjøre nettstedet er ansvarlig for noen direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller erstatningspliktige skader som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet. UTEN AT DET OVENSTÅENDE BEGRENSES, ER ALT PÅ SIDEN LEVERT TIL DEG "SLIK DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-OVERTREDELSE. Franke fraskriver seg videre ethvert ansvar og erstatningsansvar for eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller nedlasting av materiale, inkludert, men ikke begrenset til, data, tekst, bilder, video eller lyd fra Nettstedet.

4. Enhver kommunikasjon eller materiale som du sender til nettsiden gjennom elektronisk post eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til alle data, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende, blir behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietær. Alt du overfører eller sender, kan brukes av Franke eller dets tilknyttede selskaper til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon, avdekking, overføring, publisering, kringkasting og oppslag. Videre står Franke fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i den kommunikasjonen du sender til nettstedet til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av slik informasjon.

5. Alle varemerker, logoer og servicemerker (samlet "Varemerker") som vises på nettstedet, er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Franke og/eller dets tilknyttede selskaper. Ingenting på Nettsiden skal tolkes slik at det underforstått gis adgang eller rett til å bruke varemerket som vises på nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra Franke. All bruk av varemerkene eller noe annet innhold på nettsiden, med de unntak som angitt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Vær oppmerksom på at Franke kommer til å håndheve sine immaterielle rettigheter med det fulle omfanget loven tillater hvis du eller noen tredjepart krenker disse rettighetene. Franke forbeholder seg herved alle rettigheter i så måte.

6. Vær videre oppmerksom på at Franke ikke har gjennomgått alle områder knyttet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innhold på sider eller områder som er koblet til Nettstedet. Du følger koblinger til eksterne nettsider på eget ansvar.

7. Franke kan når som helst revidere og oppdatere disse vilkårene. Vær oppmerksom på at du er like forpliktet av eventuelle endringer, og bør derfor besøke denne siden regelmessig for å lese de til enhver tid gjeldende vilkårene.