Bæredygtighed

sustainability_country_sites


"At tænke og handle på en bæredygtig måde er en absolut nødvendighed. Økologiske, økonomiske og sociale aspekter skal overvejes med hensyn til alt det, vi foretager os - fra kontorer til produktionsområder. Bæredygtighed betyder retfærdighed over for kommende generationer. Alt, hvad vi foretager os, bør gøres på en sådan måde, at vi alle kan se vores børn i øjnene med en ren samvittighed."
Michael Pieper, ejer og præsident/adm. direktør for Franke Artemis Group


Detaljerede oplysninger om bæredygtighed hos Franke, herunder bæredygtighedsrapporten, er at finde på koncernens websted: www.franke.com/sustainability

Hvorfor bæredygtighed for virksomheder?

Franke Artemis Group forstår og styrer aktivt sine ansvar samt mulighederne for at bidrage til bæredygtig udvikling. Vores mål er at opnå en harmonisk balance mellem forretningsmæssige, miljømæssige og sociale mål.

Franke Artemis Group anser bæredygtighed for at være en social pligt samt en succesfaktor på lang sigt for vores virksomhed. Ikke alene øger bæredygtighed vores salgs- og avancepotentiale, det skaber også ikke-monetære værdier og reducerer vores virksomheds forretningsrisici.

Vores aktiviteter ledes af bæredygtighedsprincipperne og fokuserer på emner, der er relevante for vores forretning og for vores interessenter.

Produkter og tjenester

Vi stræber efter at levere produkter og løsninger, der tilbyder vores kunder en berigende oplevelse. Vores produktudvikling og -innovation er orienteret mod fortræffelighed og effektivitet. Vi er startet med bedre at forstå og reducere vores produkters og tjenesters effekt sammen med livscyklussen.

Produktion

Vores aktiviteter fokuserer på emner, der hjælper os med reducere produktionsprocessers miljøeffekt, mens det samtidig nedbringer omkostningerne. Vi har identificeret effektiv energibrug, CO2-emissioner, vandforbrug og affald som de mest relevante emner. 

Medarbejdere

Frankes forretningssucces er stærkt afhængig af medarbejderstabens daglige bidrag. Franke respekterer arbejds- og menneskerettigheder. Vi har identificeret undervisning og udvikling samt sundhed og sikkerhed som prioritetsemner for at kunne levere sikre arbejdspladser og forblive en gunstig arbejdsgiver.

Vores ansvar

Vi lever op til vores bredere ansvar og støtter flere samfundsmæssige sager, der ikke er direkte tilknyttet vores kerneforretning.