Asigurarea intimitåÆii

Firma Franke înÆelege importanÆa salvgardårii informaÆiei personale çi a confidenÆialitåÆii dumneavoastrå. ProtecÆia çi securitatea datelor pentru clienÆi çi utilizatori are pentru noi o înaltå prioritate. În cele ce urmeazå este expuså politica noastrå de confidenÆialitate care detaliazå cum vom folosi informaÆia dumneavoastrå personalå, dupå ce aÆi vizitat website-ul nostru. 

Folosind sau prezentând informaÆia prin intermediul acestui website, dumneavoastrå consimÆiÆi la colectarea çi folosirea informaÆiei aça cum este ea expuså mai jos în aceastå politicå de confidenÆialitate. Dumneavoastrå confirmaÆi açadar cå Franke Holding AG, în numele lui însuçi çi al asociaÆilor lui (…Franke”), poate periodic så schimbe, så modifice, så adauge sau så elimine, altfel spus så actualizeze …la zi” aceastå politicå de confidenÆialitate, la propria lui discreÆie, fårå notificare prealabilå. Dacå politica noastrå de confidenÆialitate se schimbå, oricând, vå vom informa prin intermediul website-ului nostru. La cererea dumneavoastrå scriså, vå vom informa despre datele dumneavoastrå personale stocate (de exemplu, nume, adreså). Dacå doriÆi schimbarea sau çtergerea oricårei date, vå rugåm så ne contactaÆi.

Pentru securitatea sistemului, când dumneavoastrå vizitaÆi website-ul nostru, serverul nostru Web înregistreazå temporar numele domeniului sau adresa IP a computerului care cere legåtura, cât çi data accesului, cererea de fiçier a clientului  (numele fiçierului çi URL), codul råspuns HTTP çi site-ul Web de unde ne vizitaÆi, ca çi numårul de bytes transferaÆi în timpul sesiunii. Dumneavoastrå vi se va putea cere numele, adresa çi alte detalii de contact împreunå cu cererea dumneavoastrå, pentru ca noi så tratåm rapid çi cu eficacitate cererea dumneavoastrå de informaÆie çi/sau så optimizåm website-ul nostru în conformitate cu preferinÆele dumneavoastrå. 

Pentru a face sigurå sesiunea dumneavoastrå pe acest website, noi utilizåm cookies. Folosim açadar pixeli integraÆi cu cookies, cåci aceasta ne ajutå så urmårim câtå lume foloseçte site-ul nostru. Acestea colecteazå date privind cåile folosite de utilizatori când navigheazå pe website-ul nostru. Noi folosim aceastå informaÆie pentru a evalua  conÆinutul site-ului, navigabilitatea çi compoziÆia sa, cât çi ratele de råspuns ale paginii (cât de repede sunt descårcate paginile). Cu cookies çi tehnologia pixelilor integraÆi, informaÆia pe care o colectåm este anonimå çi nu conÆine numele dumneavoastrå, adresa, numårul de telefon sau adresa email. Noi nu putem så vå identificåm personal. Franke foloseçte informaÆia dumneavoastrå personalå doar pentru gestiunea tehnicå a website-ului nostru, pentru a îndeplini dorinÆele çi cererile dumneavoastrå çi pentru scopuri interne çi de marketing. Noi nu vom transmite informaÆia dumneavoastrå nici unei terÆe pårÆi alta decât o companie din interiorul grupului nostru de companii çi/sau oricårui agent sau dealer care ne poate asista pentru a vå furniza informaÆia pe care o doriÆi.

«Cookies» folosit pe site-ul nostru:

«Cookie»Descriere «Cookie»
utm_sourceAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
utm_mediumAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
utm_campaignAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
wantsflashAceste cookies sunt absolut necesare pentru a permite obţinerea serviciilor pe care le-aţi cerut
Aceste cookie sunt utilizate pentru a permite funcţionarea site-ului de bază. Ele nu conţin nicio informaţie personală, acestea se şterg automat când închideţi browserul.
hastsflashAceste cookies sunt absolut necesare pentru a permite obţinerea serviciilor pe care le-aţi cerut
Aceste cookie sunt utilizate pentru a permite funcţionarea site-ului de bază. Ele nu conţin nicio informaţie personală, acestea se şterg automat când închideţi browserul.
_utmaAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
_utmbAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
_utmcAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.
_utmzAceste cookie colectează informaţii anonime pe paginile vizitate
Aceste cookie ne permit să contabilizăm numarul de pagini vizitate şi sursele de trafic astfel încât să putem măsura şi îmbunătăţii performanţele site-ului nostru, utilizând un serviciu furnizat de Google Analytics.


Noi nu vindem, închiriem sau distribuim informaÆia dumneavoastrå personalå nici unei alte terÆe pårÆi (cu excepÆia celor menÆionate mai sus) pentru scopuri de marketing, fårå permisiunea dumneavoastrå expreså de a face astfel.

Datele personale colectate în timpul unei vizite pe pagina noastrå web sunt procesate exclusiv în accord cu dispoziÆiile legale ale Æårii în care respectiva companie Franke îçi are cartierul ei general. Noi nu vom dezvålui nici un fel de date agenÆiilor guvernamentale, cu excepÆia celor cerute de lege.

Aceastå politicå de confidenÆialitate se aplicå doar pe website-ul / website-urile Companiei, cu excluderea website-urilor pårÆilor terÆe. Noi putem oferi linkuri cåtre alte website-uri care credem noi cå ar putea fi interesante pentru vizitatorii noçtri. Obiectivul nostru este de a asigura cel mai înalt standard acestor website-uri. Cu toate acestea, datoritå naturii World Wide Web, nu putem garanta standardele de confidenÆialitatee pentru orice website cu care noi facem legåtura sau så fim responsabili pentru conÆinutul acestor site-uri, altele decât propriul nostru site, iar aceastå politicå de confidenÆialitate nu çi-a propus så fie aplicabilå oricårui site non-Franke cu care s-a fåcut legåtura.