Declaraţie privind protecţia datelor

Franke întreţine prezentul site (“Site”) pentru educaţia dumneavoastră personală, pentru informaţie, comunicare şi distracţie. Bucuraţi-vă şi navigaţi pe Site-ul nostru cum vă place. Totuşi, descărcarea materialelor afişate pe Site este permisă doar pentru scopuri ne-comerciale, pentru folosinţă personală, şi cu condiţia de a respecta toate drepturile de autor şi toate celelalte notiţe pe care le conţin materialele. Este strict interzisă distribuirea, modificarea, transmiterea, reutilizarea, relatarea sau utilizarea conţinuturilor Site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând textul, imaginile, audio şi video, fără aprobarea prealabilă a firmei Franke.

Accesul dumneavoastră la Site este subiectul următorilor termeni şi condiţii (“Termeni şi Condiţii”), cât şi al tuturor legilor aplicabile. Accesând Site-ul şi navigând pe Site, dumneavoastră sunteţi de accord cu “Termeni şi Condiţii”, fără nici o limitare sau calificare.


Termeni şi Condiţii

1. Conţinutul Site-ului este protejat în întregime de drepturile de autor şi/sau de mărcile comerciale (dacă nu este altfel specificat sau marcat) şi nu poate fi altfel utilizat decât cu condiţia de a respecta aceste "Termeni şi Condiţii” fără aprobarea prealabilă scrisă şi expresă a firmei Franke. Mai mult, firma Franke nu garantează în nici un caz că navigarea dumneavoastră printre materialele afişate pe Site nu va viola orice alte drepturi ale unor terţe părţi, care nu sunt proprietatea firmei Franke sau a asociaţilor ei.

 

2. Firma Franke depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza pe Site informaţii exacte şi actualizate "la zi”. Totuşi, firma Franke nu dă nici un fel de garanţii de pasive sau active în privinţa acurateţei Site-ului şi nu-şi asumă nici o răspundere nici morală şi nici legală pentru orice erori sau omisiuni în conţinutul Site-ului.

 

3. Navigarea pe Site-ul nostru se face pe propriul dumneavoastră risc. Nici firma Franke şi nici orice altă parte implicată în creaţia, producerea sau furnizarea Site-ului nu sunt legal responsabile pentru pagube directe, incidentale, consecvenţiale , indirecte sau punitive care rezultă din accesul la Site sau al utilizării Site-ului. FĂRĂ A LIMITA CEEA CE PRECEDE, TOT CE SE AFLĂ PE SITE VĂ ESTE FURNIZAT “CA ATARE” FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE EXPRIMATĂ SAU PRESUPUSĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA, GARANŢIILE PRESUPUSE DE VALOARE COMERCIALĂ, PUNERE PE PIAŢĂ, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCARE. Mai mult, firma Franke declină orice responsabilitate morală şi răspundere legală pentru orice pagube sau viruşi care pot infecta echipamentul dumneavoastră de computer sau altă proprietate datorită accesului dumneavoastră la Site, la folosirea Site-ului, la navigarea pe Site sau la descărcarea oricăror materiale, incluzând, însă fără să se limiteze la, date, text, imagini, video sau audio de pe Site.

 

4. Orice comunicare sau material pe care dumneavoastră îl transmiteţi către Site prin poşta electronică sau altfel, incluzând dar fără să se limiteze la orice fel de date, întrebări, comentarii, sugestii şi altele asemănătoare, vor fi tratate ca ne-confidenţiale şi ne-proprietare. Orice transmiteţi sau puneţi la poşta electronică poate fi folosit de firma Franke sau de asociaţii ei pentru orice scop, incluzând dar fără să se limiteze la reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare şi transmitere prin poştă. Mai mult, firma Franke este liberă să folosească orice idei, concepte, know-how, sau tehnici conţinute în orice comunicare pe care dumneavoastră o transmiteţi Site-ului pentru orice scopuri, incluzând dar fără să se limiteze la dezvoltarea, fabricarea şi marketingul produselor folosind o asemenea informaţie.

 

5. Oricare mărci depuse, logos, mărcile de serviciu (denumite colectiv “Mărci depuse”) afişate pe Site, sunt “Mărci depuse” înregistrate şi/sau neînregistrate ale firmei Franke şi/sau ale companiilor afiliate. Nimic din ceea ce conţine Site-ul nu trebuie interpretat ca aprobând, prin implicare, estoppel, sau altfel, orice licenţă sau drept de a utiliza orice “Marcă depusă” afişată pe Site, fără permisiunea expresă prealabilă a firmei Franke. Orice utilizare a “Mărcilor depuse”, sau al oricărui conţinut de pe Site, cu excepţia celor menţionate în aceste “Termeni şi Condiţii”, este strict interzisă. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă şi să fiţi informat că firma Franke, în cazul oricărei violări de către dumneavoastră sau de o terţă parte, va întări în mod agresiv drepturile sale de proprietatate intelectuală până la limita cea mai de sus a legii şi-şi rezervă total prin aceasta orice drept şi toate drepturile în această privinţă.

 

6. Vă rugăm să notaţi în continuare că firma Franke nu a recenzat toate site-urile conectate la Site şi nu este responsabilă pentru conţinuturile oricăror pagini externe ale site-ului sau ale oricăror alte site-uri conectate la Site. Conectarea dumneavoastră la oricare alte pagini externe site-ului sau la alte site-uri se face pe propriul dumneavoastră risc.

 

7. Firma Franke poate oricând revizui şi actualiza “la zi” aceste “Termeni şi Condiţii”. Vă rugăm să luaţi notă că dumneavoastră sunteţi, de asemenea, obligat să respectaţi orice astfel de revizuiri şi de aceea ar trebui să vizitaţi periodic această pagină, pentru a revedea “Termeni şi Condiţii” care vă leagă.