Waarborg

file

  

Op alle roestvrijstalen Franke spoeltafels geldt een garantie van 10 jaar. Voor spoeltafels in Fragranit & Fraceram bedraagt de waarborg 5 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging van een officieel aankoopbewijs waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

Onze technische dienst zal na elke geldige aanvraag een bezoek ter plaatse afleggen indien zij dit nodig acht. De garantie dekt de defecte onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten en nooit de vervangingskost. De technische dienst beslist autonoom om – binnen de garantieperiode – een spoeltafel te herstellen of een nieuwe aan te leveren indien herstelling niet mogelijk is. De garantietermijn wordt door een reparatie of aanlevering van een nieuw product niet verlengd.

 

Voor de aanvraag dienst-na-verkoop kan u gebruik maken van ons standaarddocument (klik hier). In ieder geval dienen wij de gevraagde informatie volledig te ontvangen.

 

De garantie is niet geldig voor:

 • krassen of sneden
 • niet normaal huishoudelijk of foutief gebruik van de spoeltafel
 • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van normaal gebruik
 • beschadigingen en defecten veroorzaakt door niet-naleving van de montagehandleiding, niet respecteren van inbouwafmetingen en/of overdreven aanspannen van de bevestigingsklemmen
 • beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van of contact met agressieve en/of schurende producten, inclusief dampen van chemicaliën gestockeerd onder de spoeltafel
 • beschadigingen aan Fragranit spoeltafels veroorzaakt door contacttemperaturen hoger dan 280° C
 • elke vorm van transportschade
 • vastgestelde schade bij levering die pas gemeld wordt na montage
 • elk geïnstalleerd product buiten België: deze producten dienen op eigen kosten aangeboden te worden op de hoofdzetel van Franke in België en worden na controle/herstelling/vervanging opnieuw ter beschikking gesteld van de klant, evenwel zonder bijdrage in eventuele transportkosten

 

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden, heeft Franke het recht om gedane kosten integraal door te rekenen aan de klant wanneer een bezoek wordt gebracht door onze technische dienst. De geldende tarieven kunnen aangevraagd worden bij Franke. Schadeloosstelling van personen of terugbetaling van kosten veroorzaakt door geleden schade worden in geen geval gedekt.

file

  

Op alle Franke kranen geldt een garantie van 5 jaar wat onderdelen betreft. Op de gekleurde oppervlakken bedraagt de waarborg 2 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging van een officieel aankoopbewijs waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

 

Onze technische dienst zal na elke geldige aanvraag een bezoek ter plaatse afleggen indien zij dit nodig acht. Gedurende het 1ste jaar van de garantie geldt een full service die een volledige dekking biedt wat betreft verplaatsing, uurloon, wisselstukken of vervanging. Na het 1ste jaar dekt de garantie de defecte onderdelen, verplaatsingskosten en werkuren maar niet langer de vervangingskost. De technische dienst beslist autonoom om – binnen de garantieperiode – een kraan te herstellen of een nieuwe aan te leveren indien herstelling niet mogelijk is. De garantietermijn wordt door een reparatie of aanlevering van een nieuw product niet verlengd.

 

Voor de aanvraag dienst-na-verkoop kan u gebruik maken van ons standaarddocument (klik hier). In ieder geval dienen wij de gevraagde informatie volledig te ontvangen.

 

De garantie is niet geldig voor:

 • installaties waar geen filter of filterstopkraan werd gemonteerd
 • niet normaal huishoudelijk of foutief gebruik van de kraan
 • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van normaal gebruik
 • beschadigingen veroorzaakt door onjuiste installatie en/of het gebruik van niet-originele wisselstukken
 • beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van agressieve en/of schurende reinigingsproducten
 • een watertemperatuur die hoger ligt dan 70° C en/of een waterdruk aan de kraan die hoger ligt dan 5 bar
 • beschadigingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen, inclusief kalk
 • elke vorm van transportschade
 • vastgestelde schade bij levering die pas gemeld wordt na montage
 • elk geïnstalleerd product buiten België: deze producten dienen op eigen kosten aangeboden te worden op de hoofdzetel van Franke in België en worden na controle/herstelling/vervanging opnieuw ter beschikking gesteld van de klant, evenwel zonder bijdrage in eventuele transportkosten

 

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden, heeft Franke het recht om gedane kosten integraal door te rekenen aan de klant wanneer een bezoek wordt gebracht door onze technische dienst. De geldende tarieven kunnen aangevraagd worden bij Franke. Schadeloosstelling van personen of terugbetaling van kosten veroorzaakt door geleden schade worden in geen geval gedekt.

file

  

Op alle Franke dampkappen geldt een garantie van 5 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging van een officieel aankoopbewijs waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

 

Onze technische dienst zal na elke geldige aanvraag een bezoek ter plaatse afleggen indien zij dit nodig acht. De garantie dekt de defecte onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten en nooit de vervangingskost. De technische dienst beslist autonoom om – binnen de garantieperiode – een dampkap te herstellen of een nieuwe aan te leveren indien herstelling niet mogelijk is. De garantietermijn wordt door een reparatie of aanlevering van een nieuw product niet verlengd.

 

Voor de aanvraag dienst-na-verkoop kan u gebruik maken van ons standaarddocument (klik hier). In ieder geval dienen wij de gevraagde informatie volledig te ontvangen.

 

De garantie is niet geldig voor:

 • niet normaal huishoudelijk of foutief gebruik van de dampkap
 • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van normaal gebruik
 • capaciteit- en geluidsproblemen veroorzaakt door een niet-juiste constructie van het afvoersysteem
 • beschadigingen veroorzaakt door onjuiste installatie wegens niet-naleving van de montagehandleiding
 • beschadigingen door het gebruik van niet-originele wisselstukken
 • beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van agressieve en/of schurende reinigingsproducten
 • storingen te wijten aan vervuilde filters en buizen
 • lampen
 • schade aan systemen en apparaten die het gevolg is van schade aan het product, de zogenaamde gevolgschade
 • elke vorm van transportschade
 • vastgestelde schade bij levering die pas gemeld wordt na montage
 • elk geïnstalleerd product buiten België: deze producten dienen op eigen kosten aangeboden te worden op de hoofdzetel van Franke in België en worden na controle/herstelling/vervanging opnieuw ter beschikking gesteld van de klant, evenwel zonder bijdrage in eventuele transportkosten

 

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden, heeft Franke het recht om gedane kosten integraal door te rekenen aan de klant wanneer een bezoek wordt gebracht door onze technische dienst. De geldende tarieven kunnen aangevraagd worden bij Franke. Schadeloosstelling van personen of terugbetaling van kosten veroorzaakt door geleden schade worden in geen geval gedekt.

file

  

Op alle Franke afvalsorteersystemen geldt een garantie van 2 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging van een officieel aankoopbewijs waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

 

Onze technische dienst zal na elke geldige aanvraag een bezoek ter plaatse afleggen indien zij dit nodig acht. De garantie dekt de defecte onderdelen met gebreken veroorzaakt door materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten en nooit de vervangingskost. De technische dienst beslist autonoom om – binnen de garantieperiode – een afvalsorteersysteem te herstellen of een nieuw aan te leveren indien herstelling niet mogelijk is. De garantietermijn wordt door een reparatie of aanlevering van een nieuw product niet verlengd.

 

Voor de aanvraag dienst-na-verkoop kan u gebruik maken van ons standaarddocument (klik hier). In ieder geval dienen wij de gevraagde informatie volledig te ontvangen.

 

De garantie is niet geldig voor:

 • niet normaal huishoudelijk of foutief gebruik van het afvalsorteersysteem
 • beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van agressieve en/of schurende reinigingsproducten
 • elke vorm van transportschade
 • vastgestelde schade bij levering die pas gemeld wordt na montage
 • elk geïnstalleerd product buiten België: deze producten dienen op eigen kosten aangeboden te worden op de hoofdzetel van Franke in België en worden na controle/herstelling/vervanging opnieuw ter beschikking gesteld van de klant, evenwel zonder bijdrage in eventuele transportkosten

 

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden, heeft Franke het recht om gedane kosten integraal door te rekenen aan de klant wanneer een bezoek wordt gebracht door onze technische dienst. De geldende tarieven kunnen aangevraagd worden bij Franke. Schadeloosstelling van personen of terugbetaling van kosten veroorzaakt door geleden schade worden in geen geval gedekt.

file

  

Op Franke maatwerk geldt een garantie van 10 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging van een officieel aankoopbewijs waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

 

Onze technische dienst zal na elke geldige aanvraag een bezoek ter plaatse afleggen indien zij dit nodig acht. De garantie dekt gebreken veroorzaakt door materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten.

 

Voor de aanvraag dienst-na-verkoop kan u gebruik maken van ons standaarddocument (klik hier). In ieder geval dienen wij de gevraagde informatie volledig te ontvangen.

 

De garantie is niet geldig voor:

 • krassen of sneden
 • niet normaal huishoudelijk of foutief gebruik van de spoeltafel
 • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van normaal gebruik
 • beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van of contact met agressieve en/of schurende producten, inclusief dampen van chemicaliën gestockeerd onder de spoeltafel
 • fouten ontstaan door verkeerdelijk aangeleverde maten en/of mallen
 • elke vorm van transportschade
 • vastgestelde schade bij levering die pas gemeld wordt na montage
 • elk geïnstalleerd product buiten België: deze producten dienen op eigen kosten aangeboden te worden op de hoofdzetel van Franke in België en worden na controle/herstelling/vervanging opnieuw ter beschikking gesteld van de klant, evenwel zonder bijdrage in eventuele transportkosten

 

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden, heeft Franke het recht om gedane kosten integraal door te rekenen aan de klant wanneer een bezoek wordt gebracht door onze technische dienst. De geldende tarieven kunnen aangevraagd worden bij Franke. Schadeloosstelling van personen of terugbetaling van kosten veroorzaakt door geleden schade worden in geen geval gedekt.