Skip to main content

ADATVÉDELMI ÉS SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A FRANKE Holding AG és kapcsolt vállalatai (a továbbiakban: „FRANKE”, a „Vállalat”, „mi” vagy „minket”) elkötelezett az Ön adatainak védelme iránt. A FRANKE nagyra értékeli a termékeink iránt tanúsított érdeklődését és a weboldalon tett látogatását. Az ön személyes adatainak védelme fontos számunkra, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát a weboldalunk megtekintése során. A weboldalunkon tett látogatások idején gyűjtött személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi szabályzattal („Adatvédelmi szabályzat”) szeretnénk tájékoztatni Önt a biztonsági intézkedéseinkről.

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) vagy bármilyen más hatályos jogszabály értelmében a weboldal impresszumában feltüntetett Franke-vállalat.

 

 

2. SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ebbe beletartoznak az olyan adatok, mint az Ön családi és utóneve, a címe és az e-mail-címe, a telefonszáma vagy a születésnapja. A személyes adatok bármilyen formátumúak lehetnek (pl. papír, elektronikus, videó, hanganyag). A FRANKE elkötelezett az iránt, hogy megtegye a szükséges lépéseket a személyes adatokat tisztességes és jogszerű kezelésének biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz hozzáférő valamennyi munkavállalónk, adatfeldolgozónk és harmadik fél szolgáltató köteles megőrizni a személyes adatok bizalmas jellegét és betartani a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Kizárólag akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha azokat Ön adja meg nekünk a regisztráció során, az űrlapok kitöltésekor vagy e-mailekben a termékeink vagy szolgáltatásaink megrendelésének vagy a megrendelt termékeinkkel kapcsolatos érdeklődések vagy kérések részeként, valamint hasonló esetekben, amikor Ön úgy dönt, hogy a rendelkezésünkre bocsátja ezeket az adatokat.

Az adatbázis és tartalma a FRANKE tulajdonában vagy a nevünkben eljáró és velünk szemben felelősséggel tartozó adatfeldolgozóinknál és az ő szervereiken marad.

Az Ön által velünk megosztott személyes adatok használatával kapcsolatban mi gyakorlunk ellenőrzést, és mi vagyunk felelősek. Az adatok egy részét más joghatóságok (pl. az Egyesült Államok) területén tároljuk vagy kezeljük, amely joghatóságok adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti joghatóság szabályaitól. Ilyen esetekben biztosítani fogjuk, hogy a más országban megtalálható adatfeldolgozók olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket vezessenek be az adatvédelem biztosítása érdekében, amelyek megegyeznek az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes intézkedésekkel.

3. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS KEZELÉSE – JOGALAP

Weboldalunkat használhatja anélkül is, hogy megadná személyes adatait. A weboldal használatának nem feltétele, hogy megadja a személyes adatait, kivéve egyes esetekben az Ön által kért termékek és szolgáltatások vagy a weboldalunkkal való kommunikáció biztosításához. Az alábbiakban leírjuk, hogyan gyűjtjük, kezeljük és használjuk az Ön személyes adatait a weboldalunkon:

a)    Adatok a weboldalunk megtekintésekor

A weboldalunk Ön általi használata során az adatokat kezelhetjük biztonsági célokból (pl. jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, üzemzavar-elhárítás vagy tesztelés) vagy annak érdekében, hogy Ön kommunikálni tudjon a weboldalunkkal. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalják az ön internetszolgáltatójának nevét, a weboldalunk felkeresésére használt weboldalt, a látogatása dátumát és idejét, a weboldalunkról felkeresett weboldalakat és az Ön IP-címét. Ez az adatkezelés a szolgáltatásaink biztosításához szükséges, és a kommunikáció kezelésével kapcsolatos jogos érdekünkön alapszik. Feltételezzük, hogy ez az Ön érdeke is, hiszen a weboldal enélkül a kommunikáció nélkül nem jeleníthető meg. Bármikor tiltakozhat az e célból történő adatkezelés ellen jövőbeli hatállyal, indoklás nélkül. Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy az Ön személyes adatai a weboldallal kapcsolatos tiltakozás után is kezelhetők, mivel előfordulhat, hogy a weboldal egyes felhasználóival kapcsolatos vagy általános technikai okok miatt az adatkezelés nem szüntethető meg. Ezért vannak olyan jogos érdekek, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Ha szeretné megakadályozni a fenti adatkezelést, egyszerűen ne látogasson el a weboldalra. Ezek az adatok a munkamenetet követően törlődnek, kivéve, ha egy biztonsági incidens vizsgálati vagy dokumentációs célokból hosszabb tárolást igényel.

b)    Adatok az ügyfélfiók létrehozása esetén

Ha ügyfélfiókot hoz létre a weboldalunkon, az Ön által megadott személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail-cím, telefonszám, megszólítás és hozzáférési adatok) a FRANKE ügyféladatbázisában tároljuk és kezeljük. Ezeket az adatokat a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében kezeljük. Ügyfélfiókját bármikor deaktiválhatja és/vagy tiltakozhat a személyes adatai e célból történő használata és tárolása ellen indoklás nélkül, jövőbeli hatállyal, ha az alábbi elérhetőségen kapcsolatba lép velünk. Tiltakozás esetén azonnal törölni fogjuk személyes adatait. Ügyfélfiókja deaktiválása esetén törölni fogjuk ügyfélfiókját is.

c)    Az Ön kapcsolatfelvétele a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül

Ha kapcsolatba lép velünk (kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül), az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait a FRANKE tárolni és kezelni fogja. A kapcsolatfelvételi űrlap esetén gyűjtött adatok megtekinthetők az adott kapcsolatfelvételi űrlapon. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérelmének megválaszolása és/vagy a kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó technikai adminisztráció érdekében tároljuk és használjuk. Az adatok kezelése a szerződés teljesítése vagy a szerződés előkészítése érdekében történik, vagy az adatkezelés a jogos érdekünk anélkül, hogy az Ön vonatkozó jogait sértenénk, hiszen az Ön kéréseinek feldolgozása közös érdekünk.

A kérés feldolgozását követően a levelezést csak addig őrizzük meg, ameddig a jogszerű adatmegőrzési idők vagy elévülési idők fennállnak, vagy amíg a további tárolás a jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges.

d)    Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatok

Ha feliratkozik hírlevél-szolgáltatásunkra, a FRANKE a személyes adatait (pl. név, cím és e-mail-cím) marketinges, hirdetési vagy promóciós célokból tárolja és kezeli. Az adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul vagy a szerződés teljesítése érdekében valósul meg. Ebben az esetben rendszeresen küldünk Önnek promóciós anyagokat a FRANKE szolgáltatásairól, termékeiről, ajánlatairól és eseményeiről. A hírlevélről jövőbeli hatállyal bármikor leiratkozhat indoklás nélkül, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségünkön vagy leiratkozik a hírlevélben megadott leiratkozási lehetőségen keresztül. A leiratkozását követően az e-mail-címét azonnal töröljük a hírlevél címzettjeinek listájáról, csak egyetlen másolatot tartunk meg a leiratkozásokat nyilvántartó adatbázisunkban, amely másolat megőrzése jogos érdekünk annak biztosítására, hogy többet ne küldjünk Önnek hírlevelet.

e)    Közzététel

Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat és egyéb megállapodások betartása vagy alkalmazása, valamint a FRANKE, ügyfeleink vagy egyéb személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében megoszthatjuk harmadik felekkel. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem és a hitelkockázatok csökkentése érdekében, valamint online üzletünkben a bankok által kínált fizetési átjárókkal a megrendelt termékek kifizetésének feldolgozása érdekében. A törvényekkel vagy jogszabályokkal összhangban a személyes adatokat megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal, szabályozó és igazságügyi hatóságokkal is. Az ilyen jellegű közzététel a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés vagy a közérdekű feladatok ellátása miatt lehet szükséges, vagy a FRANKE vagy harmadik felek jogos érdekein alapulhat. Az utóbbi esetben joga van ahhoz, hogy tiltakozzon az adatok kezelése ellen, azonban a tiltakozása ellenére folytathatjuk az adatkezelést, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvezhet, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4. A SÜTIK HASZNÁLATA

4.1. TÁBORNOK

4.2. FELHASZNÁLÓI FELMÉRÉSEK

A weboldalunk végzett felhasználói felmérésekben való részvétel önkéntes. A felhasználói felmérések elvégzésére funkcionális sütiket használunk. A felhasználói felmérés során rögzített technikai adatok megegyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket a weboldal felhasználók általi látogatásakor rögzítünk (lásd fent). A felhasználói felmérések során leadott válaszait nem kapcsoljuk össze a személyes adataival, például az IP-címével. 

5. HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI VAGY TARTALMAI A WEBOLDALUNKON

Weboldalunkon megtalálhatók harmadik felek szolgáltatásai és/vagy tartalmai. Ha a harmadik felek szolgáltatásait használja, vagy a harmadik felek tartalmai jelennek meg, akkor technikai okokból Ön és a vonatkozó szolgáltató között kommunikációs adatok cseréjére kerül sor. A FRANKE nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, valamint a weboldalakat kezelő harmadik felek adatvédelmi gyakorlatait. A harmadik fél weboldal-szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatai eltérhetnek a FRANKE által alkalmazottaktól, ezért nem támogatjuk harmadik felek weboldalait, és nem vállalunk értük felelősséget. Kérjük, a személyes adatai megadása előtt tekintse meg ezeket a szabályzatokat.

A vonatkozó szolgáltatásokat vagy tartalmat nyújtó szolgáltató további célokból is kezelheti az Ön adatait. A legjobb tudomásunk szerint az adatok saját célból való kezelését végző szolgáltatók tartalmait és szolgáltatásait úgy állítottuk be, hogy a szolgáltatásaik és tartalmaik weboldalunkon való bemutatásától eltérő célokból folytatott kommunikációt letiltottuk, vagy a kommunikációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha Ön aktívan hozzájárult az adott szolgáltatás használatához. Mivel azonban nem tudjuk ellenőrizni a harmadik felek által gyűjtött és kezelt adatokat, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kötelező érvényű tájékoztatást nyújtsunk Önnek az ilyen jellegű adatkezelés alkalmazási köréről és céljáról.

a)    A weboldal hivatkozásai:

A weboldalunk tartalmazhat a partnerhálózatunk, kereskedőink, kapcsolt vállalataink és egyéb harmadik felek oldalaira vezető és oldalairól származó hivatkozásokat. A hivatkozásokhoz való hozzáférés esetén a FRANKE weboldalát automatikusan elhagyja. A FRANKE nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, valamint a weboldalakat kezelő harmadik felek adatvédelmi gyakorlatait. A harmadik fél weboldal-szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatai eltérhetnek a FRANKE által alkalmazottaktól, ezért nem támogatjuk harmadik felek weboldalait, és nem vállalunk értük felelősséget. Kérjük, a személyes adatai megadása előtt tekintse meg ezeket a szabályzatokat.

b)    Közösségi beépülő modulok:

A FRANKE a közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+, LinkedIn és Twitter) úgynevezett közösségi beépülő moduljait („gombokat”) használja. Ha ellátogat a weboldalunkra, ezek a gombok automatikusan deaktiválódnak, azaz az Ön beavatkozása nélkül semmilyen adatot nem küldenek az adott közösségi oldalnak. A gombok használata előtt rájuk kell kattintania, hogy aktiválja őket. Ezt követően addig maradnak aktívak, amíg újra deaktiválja őket vagy törli a sütiket (kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó részt).

Az aktiválásuk után közvetlen kapcsolat jön létre az adott közösségi oldal szerverével. A gomb tartalma a közösségi oldalról közvetlenül tovább kerül a böngészőjére és azon keresztül beépül a weboldalra. A gomb aktiválása után a közösségi oldal adatokat tud gyűjteni, függetlenül attól, hogy használja a gombot vagy nem. Ha bejelentkezett a közösségi oldalra, az oldal hozzárendelheti a weboldalon tett látogatását a felhasználói fiókjához. A közösségi oldal nem tudja hozzárendelni a FRANKE egyéb weboldalain tett látogatását addig, amíg Ön nem aktiválja az azokra vonatkozó gombot is.

Ha Ön közösségi oldal felhasználója, és nem szeretné, hogy a weboldalunkon tett látogatásából származó adatok öszekapcsolódjanak a felhasználói adataival, akkor a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie az érintett közösségi oldalból.

Nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi oldalak a gombjukon keresztül milyen adatokat gyűjtenek. A közösségi oldalak adatkezelési szabályzatai nyújtanak tájékoztatást arról, hogy mi az általuk gyűjtött adatok célja és alkalmazási köre, hogy miként használják fel és kezelik ezeket az adatokat, hogy milyen jogai vannak Önnek, és hogy adatai védelme érdekében milyen beállításokat alkalmazhat.

Az adatgyűjtés és -kezelés céljával és alkalmazási körével kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, tekintse meg azon szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóit, amelyek szolgáltatásait és/vagy tartalmait feltüntettük a weboldalon, és amelyek e tekintetben felelősek az Ön adatainak védelméért.

6. HARMADIK FÉL ADATFELDOLGOZÓK

Csak akkor adunk át személyes adatot harmadik feleknek, ha arra a szerződés teljesítése érdekében van szükség, a vonatkozó jogszabályok teszik lehetővé, vagy Ön a hozzájárulását adta. Ugyanakkor a FRANKE szerződést köthet más vállalatokkal vagy személyekkel („Adatfeldolgozók”) egyes kötelezettségei ellátására. Ezzel összefüggésben előfordulhat, hogy az Adatfeldolgozóknak hozzáférést kell biztosítanunk a személyes adatokhoz. Az Adatfeldolgozóink kötelesek megőrizni a személyes adatok bizalmas jellegét, és nem használhatják az adatokat a FRANKE által meghatározottaktól eltérő célokra. Az Adatfeldolgozók közé tartoznak a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatásokat nyújtó üzleti partnerek vagy alvállalkozók, a hitelkockázat csökkentésével vagy a csalás elleni védelemmel és az elemzésekkel foglalkozó szolgáltatók, a keresési információkat nyújtó szolgáltatók vagy a csoporton belüli adatkezelést végző személyek. Ők kizárólag az adott tevékenység teljesítése érdekében szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá. Az Adatfeldolgozók nem kezelhetik vagy használhatják fel a személyes adatokat más célokra.

Szerződés kötésével vagy egyéb módon megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy az Adatfeldolgozóinkkal megosztott személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantáljuk, és biztosítsuk, hogy Adatfeldolgozóink a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelő jogi, szervezési és technikai eljárásokkal rendelkezzenek a személyes adatok védelme érdekében.

7. BIZTONSÁG

A FRANKE nemzetközi szervezet, amelynek határokon átnyúló jogi egységei, üzleti folyamatai, vezetési struktúrái és technikai rendszerei vannak. Adatvédelmi gyakorlatainkat ezért úgy terveztük, hogy a világ minden táján biztosítsák a személyes adatok védelmét. A FRANKE elve, hogy kizárólag azoknak a felhatalmazott munkavállalóknak, megbízottaknak, vállalkozóknak, egységeknek és Adatfeldolgozóknak nyújtson hozzáférést a személyes adatokhoz, amelyekről a FRANKE úgy ítéli meg, hogy feladataik elvégzése érdekében jogos érdekük ismerni az adatokat, és azokhoz hozzáférni. A FRANKE technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott és általunk kezelt adatok visszaéléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel szembeni védelme, valamint az adatokhoz való harmadik felek általi hozzáférés megakadályozása érdekében. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

Ha jelszót adtunk Önnek (vagy Ön jelszót adott meg) a weboldalunk egyes részeihez való hozzáféréshez, az Ön felelőssége, hogy a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, ne ossza meg jelszavát senkivel.

8. ADATMEGŐRZÉS

Amennyiben az egyes esetekben nem határoztunk meg egyéb adatmegőrzési időt, az alábbi általános szabályok alkalmazandók:

Adatait azonnal töröljük, ha az eredeti cél teljesítése érdekében már nincs rájuk szükség, vagy visszavonja a hozzájárulását, vagy tiltakozik a jogos érdeken alapuló használat ellen, és nincs a tiltakozását felülíró jogalapunk. Egyes esetekben hosszabb adatmegőrzési időszakok is alkalmazhatók, ha a jogszabályok arra köteleznek (pl. adózási vagy kereskedelmi törvények), vagy ha jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

9. AZ ÖN JOGAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Az európai általános adatvédelmi rendelet és hasonló hatályos jogszabályok alapján Ön az alábbi jogok egy részét vagy mindegyikét gyakorolhatja:

1. (i) tájékoztatás kérése arról, hogy személyes adatait tároljuk-e, valamint (ii) hozzáférés a tárolt személyes adataihoz és/vagy azok másolatához, beleértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, az érintetteket, valamint a lehetséges adatmegőrzési időt;

2. személyes adatai helyesbítésének, eltávolításának vagy korlátozásának kérése, pl. azért, mert (i) a személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, (ii) már nincs rájuk szükség az adatok gyűjtésének céljából, vagy (iii) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást visszavonta;

3. a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulás megadásának bármikori megtagadása vagy visszavonása (a visszavonás előtti adatkezelési tevékenységekre gyakorolt hatás nélkül);

4. jogi lépések megtétele az Ön személyesadat-kezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén, valamint panasz benyújtása az illetékes adatvédelmi hatósághoz;

5. arra vonatkozó kérés, (i) hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat újból felhasználja, valamint hogy (ii) az adatokat a részünkről történő akadályoztatás nélkül továbbítsa más adatkezelőknek; ha technikailag kivitelezhető, joga van ahhoz, hogy arra kérjen minket, hogy személyes adatait közvetlenül továbbítsuk más adatkezelőnek.

Tiltakozáshoz való jog:

Joga van ahhoz, hogy az Ön helyzetére tekintettel tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre az Ön helyzetére vonatkozó információkat. Az Ön által ismertetett tények vizsgálata után vagy megszüntetjük a személyes adatai kezelését, vagy ismertetjük az adatkezelést engedélyező, az Ön kérését felülíró jogos érdekeinket.

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk és frissítsük a jelen Adatvédelmi szabályzatot, hogy az tükrözze a személyes adatai használatára vonatkozó módosításainkat és a változó jogszabályi előírásokat. Ilyen változások esetén a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a weboldalunkon.

Ha van bármi kérdése vagy panasza az Adatvédelmi szabályzatunknak való megfelelésünkkel kapcsolatban, vagy szeretné a fenti jogait gyakorolni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen:

A Franke impresszumban feltüntetett, illetékes vállalata, kattintson ide.

Címzett: Adatvédelmi koordinátor

 

vagy e-mail: privacy@franke.com

 

2018. MÁJUS