Δήλωση νομικού περιεχομένου

Η Franke διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο («Ιστότοπος») για την προσωπική σας εκπαίδευση, ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Απολαύστε την περιήγηση στον Ιστότοπό μας, όπως προτιμάτε. Ωστόσο, η λήψη υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο για μη εμπορική, προσωπική χρήση και εφόσον διατηρείτε όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με το copyright και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο υλικό. Απαγορεύεται αυστηρά η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, αναφορά ή χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων, του ήχου και των βίντεο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Franke.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις»), καθώς και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Μέσω της πρόσβασης και της περιήγησης στον Ιστότοπο αποδέχεστε, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου προστατεύεται εξ ολοκλήρου από δικαιώματα copyright ή/και εμπορικά σήματα (εκτός εάν καθορίζεται ή επισημαίνεται διαφορετικά) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Franke. Επιπρόσθετα, η Franke δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις ότι η περιήγηση στο υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεν θα παραβιάσει τυχόν δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν στη Franke ή δεν συνδέονται με αυτήν.

2. Η Franke καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η Franke δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών του Ιστότοπου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

3. Η περιήγηση στον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Franke ή τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παροχή του Ιστότοπου δεν υπέχουν ευθύνη για την καταβολή άμεσης, εύλογης, αποθετικής ή έμμεσης αποζημίωσης, ή αποζημίωσης με χαρακτήρα κυρώσεως, λόγω της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή της χρήσης του Ιστότοπου. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Επίσης, η Franke δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και ευθύνη για τυχόν αποζημίωση ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό υπολογιστή ή άλλες ιδιοκτησίες σας λόγω της πρόσβασης στον Ιστότοπο, της χρήσης αυτού ή της περιήγησης σε αυτόν ή λόγω της λήψης οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου από τον Ιστότοπο.

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων και άλλων παρόμοιων, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες πληροφορίες. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή αποστέλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Franke ή τις συνδεδεμένες της εταιρείες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της εκπομπής και της αποστολής. Επίσης, η Franke είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τυχόν ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες που στέλνετε στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

5. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσίας (συλλογικά «Εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα ή/και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Franke ή/και συνδεδεμένων εταιρειών της. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, έμμεσα, βάσει της αρχής του «estoppel» ή με άλλον τρόπο, άδειας χρήσης ή δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Franke. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων ή τυχόν άλλου περιεχομένου του Ιστότοπου, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι η Franke, σε περίπτωση παραβίασης από εσάς ή τρίτους, θα επιβάλλει δυναμικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει, εξαντλώντας κάθε περιθώριο του νόμου, και επιφυλάσσεται δια του παρόντος όλων των δικαιωμάτων της για αυτόν τον σκοπό.

6. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι η Franke δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τυχόν σελίδων εκτός του ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Η σύνδεση με τυχόν άλλες σελίδες εκτός του ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη.

7. Η Franke δύναται να αναθεωρήσει και να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι αναθεωρήσεις αυτές είναι το ίδιο δεσμευτικές για εσάς και, επομένως, πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα και να επανεξετάζετε τους εκάστοτε ισχύοντες δεσμευτικούς Όρους και Προϋποθέσεις.