Skip to main content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES

Η FRANKE Holding AG και οι συνδεόμενες εταιρείες (αναφέρονται συνολικά στο παρόν ως "FRANKE", η "Εταιρεία", "εμείς" ή "εμάς") δεσμεύονται στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Η FRANKE εκτιμά το ενδιαφέρον σας στα προϊόντά της και την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και θέλουμε να νιώθετε άνετα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται στη διάρκεια επισκέψεων στους ιστοτόπους μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Με την παρούσα πολιτική απορρήτου ("Πολιτική Απορρήτου") θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας μας.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο πνεύμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας είναι η σχετική εταιρεία Franke που κοινοποιείται στα βιβλιογραφικά στοιχεία του ιστοτόπου.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Αναγνωρίσιμο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ειδικά σε συνάφεια με κάποιου είδους αναγνωριστικό όπως είναι το όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα online αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα και το επώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου ή τα γενέθλιά σας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής (π.χ., χαρτί, ηλεκτρονικά, βίντεο, ήχος). Η FRANKE δεσμεύεται στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία όλων των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται από εμάς με δίκαιο και νόμιμο τρόπο. Όλοι οι υπάλληλοί μας, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα υποβάλλετε σε εμάς μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης φορμών ή διευθύνσεων e-mail, ως μέρος μιας παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, ερωτημάτων ή αιτημάτων σχετικά με παραγγελίες προϊόντων και παρόμοιες καταστάσεις στις οποίες έχετε επιλέξει να παρέχετε πληροφορίες σε εμάς.

Η βάση δεδομένων και τα περιεχόμενά της παραμένουν στην FRANKE ή στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και τους διακομιστές που ενεργούν εκ μέρους μας και έχουν ευθύνη απέναντί μας.

Διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτετε σε εμάς. Κάποια από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, των οποίων οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από τη δικαιοδοσία στην οποία ζείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας ώστε να απαιτείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της συγκεκριμένης χώρας να λαμβάνει μέτρα προστασίας των δεδομένων που να είναι ισότιμα με αυτά που ισχύουν στην χώρα που ζείτε.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποκαλύπτετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Δεν απαιτείται να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες ως προϋπόθεση χρήσης του ιστοτόπου μας, εκτός αν απαιτείται για να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία ή για να επικοινωνήσετε με τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματός σας. Παρακάτω εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον ιστότοπό μας:

a)    Δεδομένα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Όταν χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας μπορεί να γίνεται επεξεργασία δεδομένων ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ιστότοπό μας ή για λόγους ασφαλείας, όπως είναι η παρεμπόδιση ακατάλληλης πρόσβασης, η αντιμετώπιση προβλημάτων ή για σκοπούς δοκιμών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσίας internet, τον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε από τον ιστότοπό μας και τη διεύθυνση IP σας. Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τον χειρισμό των επικοινωνιών. Θεωρούμε ότι είναι επίσης για το δικό σας συμφέρον, καθώς δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του ιστοτόπου χωρίς τη συγκεκριμένη επικοινωνία. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό με μελλοντική ισχύ ανά πάσα στιγμή χωρίς να δηλώσετε τους λόγους. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στον ιστότοπο μπορεί να γίνεται ακόμα και μετά την υποβολή αιτήματος εναντίωσης, καθώς εξαιτίας τεχνικών λόγων δεν είναι δυνατό να διακοπεί η απαιτούμενη επεξεργασία για ατομικούς χρήστες του ιστοτόπου ή γενικά. Κατά συνέπεια υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την επεξεργασία που περιγράφεται ανωτέρω, απλώς αποφύγετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτού του είδους τα δεδομένα διαγράφονται μετά από μια περίοδο λειτουργίας, εκτός αν λόγω συμβάντος ασφαλείας απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για διερεύνηση εξαιτίας σκοπών τεκμηρίωσης.

b)    Δεδομένα για δημιουργία λογαριασμού πελάτη

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στον ιστότοπό μας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε (π.χ. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο, τίτλος και δεδομένα πρόσβασης) αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στη βάση δεδομένων πελατών της FRANKE. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προ-συμβατικών όρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό πελάτη που έχετε ανά πάσα στιγμή και/ή να εναντιωθείτε στην περαιτέρω αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και με μελλοντική ισχύ, επικοινωνώντας με την διεύθυνση επικοινωνίας που δίνεται πιο κάτω. Σε περίπτωση εναντίωσης θα διαγράψουμε τελείως τα προσωπικά δεδομένα σας. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού πελάτη θα διαγράψουμε επίσης τον λογαριασμό πελάτη που έχετε.

c)    Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας ή e-mail

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή e-mail), τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς από την φόρμα επικοινωνίας αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την FRANKE. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε περίπτωση μιας φόρμας επικοινωνίας εμφανίζονται στην σχετική φόρμα επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στο ερώτημά σας και/ή για την υλοποίηση της επικοινωνίας και την συσχετιζόμενη τεχνική διαχείριση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προ-συμβατικών όρων ή η επεξεργασία αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας, χωρίς διενέξεις συμφερόντων που να υπερτερούν των σχετικών συμφερόντων σας, εφόσον η επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων αποτελεί αμοιβαίο συμφέρον.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος θα διατηρούμε την αλληλογραφία μόνο όσο απαιτείται εφόσον υπάρχουν νομοθετημένες, νομικές περίοδοι διατήρησης ή περιοριστικές διατάξεις ή εφόσον απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι δικαστικών αξιώσεων.

d)    Δεδομένα εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο

Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου μας, τα προσωπικά δεδομένα σας (π.χ. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση e-mail) θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την FRANKE για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης ή προώθησης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας ή λαμβάνει χώρα για την εκπλήρωση της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας στέλνουμε τακτικά προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές ή εκδηλώσεις της FRANKE. Μπορείτε να επιλέξετε τη διακοπή λήψης τέτοιου είδους ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ χωρίς να δηλώσετε τους λόγους επικοινωνώντας στη διεύθυνση επικοινωνίας πιο κάτω ή κάνοντας απεγγραφή από την επιλογή απεγγραφής που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο. Αφότου απεγγραφείτε η διεύθυνση του e-mail σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, εξαιρώντας ένα αντίγραφο στη βάση δεδομένων αιτημάτων απεγγραφής για το οποίο έχουμε έννομο συμφέρον να διατηρούμε ώστε να διασφαλίζουμε ότι δεν θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία στο μέλλον.

ε)    Κοινοποίηση

Ενδέχεται να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη ώστε να τίθεται σε ισχύ ή να εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και άλλες συμφωνίες ή για να προστατεύονται τα δικαιώματα, η περιουσία ή η ασφάλεια των πελατών της FRANKE ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και ελαχιστοποίησης πιστωτικού κινδύνου ή με έναν δίαυλο πληρωμών που παρέχεται από τραπεζικό ίδρυμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την επεξεργασία πληρωμών σε παραγγελθέντα προϊόντα. Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ρυθμιστικές ή νομικές αρχές όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τον κανονισμό. Αυτού του είδους η αποκάλυψη ενδέχεται να απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή να απαιτείται για την εκπλήρωση μιας εργασίας που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή ενδέχεται να βασίζεται σε έννομο συμφέρον τρίτου μέρους. Στην τελευταία περίπτωση έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην συγκεκριμένη χρήση, ωστόσο ενδέχεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων εφόσον είμαστε σε θέση να αποδείξουμε επιτακτικούς έννομους λόγους που υπερτερούν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι δικαστικών αξιώσεων.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

4.1. Γενικές πληροφορίες

4.2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η συμμετοχή στις έρευνες χρηστών που διεξάγονται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας είναι εθελοντική. Χρησιμοποιούμε λειτουργικά Cookies για να διεξάγουμε τις έρευνες χρηστών. Οι τεχνικές πληροφορίες που καταγράφονται από την έρευνα χρηστών είναι οι ίδιες πληροφορίες που καταγράφονται όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο (βλέπε πιο πάνω). Οι απαντήσεις που υποβάλλετε στη διάρκεια της έρευνας χρήστη δεν συνδέονται στα προσωπικά δεδομένα σας, όπως είναι η διεύθυνση IP σας. 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Στον ιστότοπό μας συμπεριλαμβάνουμε υπηρεσίες τρίτων και/ή συναίνεση στον ιστότοπό μας. Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες τρίτων ή όταν εμφανίζεται περιεχόμενο τρίτων, ανταλλάσσονται δεδομένα επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον σχετικό πάροχο για τεχνικούς λόγους. Η FRANKE δεν ελέγχει ούτε τους ιστότοπους ούτε τις πρακτικές απορρήτου των τρίτων μερών που διαχειρίζονται τους σχετικούς ιστοτόπους. Οι πρακτικές απορρήτου των τρίτων παρόχων ιστοτόπων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της FRANKE, συνεπώς δεν μπορούμε να εκφραστούμε θετικά ή να προβούμε σε δηλώσεις σχετικά με ιστοτόπους τρίτων. Να ελέγχετε τις σχετικές πολιτικές πριν να υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στους σχετικούς ιστοτόπους.

Ο αντίστοιχος πάροχος των υπηρεσιών ή του περιεχομένου ενδέχεται επίσης να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για ιδίους επιπρόσθετους σκοπούς. Στο βαθμό των γνώσεών μας έχουμε διαμορφώσει τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των παρόχων που είναι γνωστό ότι επεξεργάζονται δεδομένα για ιδίους σκοπούς με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπλοκάρεται η επικοινωνία για σκοπούς πέραν της υλοποίησης των υπηρεσιών ή περιεχομένου στον ιστότοπό μας ή η επικοινωνία να γίνεται μόνο όταν έχετε ζητήσει ενεργά να χρησιμοποιήσετε την σχετική υπηρεσία. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε έλεγχο πάνω σε δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτα μέρη, δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό αυτού του είδους της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

a)    Συνδέσεις ιστοτόπου:

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς και από ιστοτόπους δικτύων συνεργατών μας, εμπόρων, συνδεόμενων εταιρειών ή άλλων τρίτων μερών. Κατά την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους εκτελείται αυτόματη έξοδος από τον ιστότοπο της FRANKE. Η FRANKE δεν ελέγχει ούτε τους ιστότοπους ούτε τις πρακτικές απορρήτου των τρίτων μερών που διαχειρίζονται τους σχετικούς ιστοτόπους. Οι πρακτικές απορρήτου των τρίτων παρόχων ιστοτόπων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της FRANKE, συνεπώς δεν μπορούμε να εκφραστούμε θετικά ή να προβούμε σε δηλώσεις σχετικά με ιστοτόπους τρίτων. Να ελέγχετε τις σχετικές πολιτικές πριν να υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στους σχετικούς ιστοτόπους.

b)    Plugins κοινωνικών δικτύων:

Η FRANKE χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα ως plugins κοινωνικών δικτύων ("κουμπιά") όπως είναι το Facebook, το Google+, το LinkedIn και το Twitter. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας αυτά τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή, π.χ. χωρίς την παρέμβασή σας δεν στέλνουν καθόλου δεδομένα προς τα σχετικά κοινωνικά δίκτυα. Πριν να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ επάνω τους. Κατόπιν παραμένουν ενεργά ώσπου να τα απενεργοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε τα Cookies (ανατρέξτε στην ενότητα "Cookies").

Μετά την ενεργοποίησή τους δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση προς τον διακομιστή του σχετικού κοινωνικού δικτύου. Κατόπιν τα περιεχόμενα του κουμπιού μεταβιβάζονται από το κοινωνικό δίκτυο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνονται μέσω αυτού στον ιστότοπο. Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να ανακτήσει δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν αλληλεπιδράτε με το κουμπί ή όχι. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε κοινωνικό δίκτυο, το δίκτυο μπορεί να εκχωρήσει στον λογαριασμό χρήστη την επίσκεψη που κάνατε στον ιστότοπο. Ένα κοινωνικό δίκτυο δεν μπορεί να εκχωρήσει μια επίσκεψη σε άλλους ιστοτόπους FRANKE εκτός αν και εφόσον ενεργοποιήσετε εκεί επίσης το σχετικό κουμπί.

Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν επιθυμείτε να συνδυάζετε δεδομένα που λαμβάνονται από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χρήστη που έχετε, τότε πρέπει να αποσυνδέεστε από το σχετικό κοινωνικό δίκτυο πριν να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.

Δεν έχουμε καμία επίδραση στο εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Οι πολιτικές χρήσης δεδομένων των κοινωνικών δικτύων προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση των δεδομένων που συλλέγουν, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία και η χρήση αυτών των δεδομένων, τα δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό της συγκεκριμένης συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας συμβουλευτείτε τις σημειώσεις ιδιωτικότητας των παρόχων των οποίων τις υπηρεσίες και/ή περιεχόμενο συμπεριλαμβάνουμε και που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των δεδομένων σας εντός του συγκεκριμένου πλαισίου.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Δεν μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός και αν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της σύμβασης, επιτρέπεται βάσει συναφών νομικών διατάξεων ή έχετε δώσει τη συναίνεσή σας. Κατόπιν τούτου, η FRANKE ενδέχεται να συνάψει συμβατικές σχέσεις με άλλες εταιρείες ή άτομα ("Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων") για να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα εκ μέρους μας. Σε αυτήν τη διαδικασία ενδέχεται να είναι αναγκαίο να προσφέρουμε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας απαιτείται να φυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και περιορίζονται στο να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται από την FRANKE. Τα παραδείγματα καθηκόντων που εκτελούνται από Υπεύθυνους Επεξεργασίας περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς συνεργάτες ή υπεργολάβους σε υπηρεσίες τεχνικές, πληρωμών και παραδόσεων, ελαχιστοποίησης πιστωτικού κινδύνου ή προστασίας εξαπάτησης, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης, παρόχους πληροφοριών αναζητήσεων ή επεξεργασιών εντός του ομίλου. Αυτοί έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σχετικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, αυτοί οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για άλλους σκοπούς.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, με συμβάσεις ή άλλως, ώστε να παρέχουμε ορθή προστασία των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτονται στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας της εταιρείας μας και για να διασφαλίζουμε ότι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας της εταιρείας μας εφαρμόζουν επαρκείς νομικές, οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η FRANKE είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με νομικές οντότητες, επιχειρηματικές διαδικασίες, διαχειριστικές δομές και τεχνικά συστήματα που εκτείνονται εκτός συνόρων. Συνεπώς, οι πρακτικές ιδιωτικότητας της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν προστασία στα προσωπικά δεδομένα παγκοσμίως. Η πολιτική της FRANKE είναι να προσφέρει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπροσώπους, συμβατικά εντεταλμένους, οντότητες και Υπεύθυνους Επεξεργασίας που η FRANKE ορίζει ότι έχουν έννομο δικαίωμα να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους. Η FRANKE χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύει τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς και τα διαχειριζόμαστε εμείς, ενάντια σε παρεμβάσεις, απώλεια, καταστροφή και πρόσβαση από τρίτα μέρη. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς όσο εξελίσσεται η τεχνολογία.

Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοτόπου μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείται εμπιστευτικός ο σχετικός κωδικός πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν.

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκτός αν δηλώνουμε συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης πιο πάνω, ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

Τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως μόλις πάψουν να είναι αναγκαία για τους προβλεπόμενους σκοπούς ή εφόσον ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή εναντιωθείτε στη χρήση λόγω έννομου συμφέροντος και δεν έχουμε επιτακτικούς λόγους που να υπερτερούν. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να ισχύουν μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης επειδή αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. φορολογική και εμπορική νομοθεσία) ή απαιτούνται δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι δικαστικών αξιώσεων. 

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή παρόμοιας νομοθεσίας που ισχύει για εσάς, ενδέχεται να δικαιούστε να ασκήσετε κάποια ή όλα από τα παρακάτω δικαιώματα:

1. απαίτηση (i) ενημέρωσης σχετικά με το αν διατηρούνται προσωπικά δεδομένα σας και (ii) πρόσβασης σε διατηρούμενα προσωπικά δεδομένα σας και/ή διπλότυπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των σχετικών προσωπικών δεδομένων και των παραληπτών των δεδομένων καθώς και των πιθανών περιόδων διατήρησης

2. αίτημα διόρθωσης, αφαίρεσης ή περιορισμού των προσωπικών δεδομένων σας, π.χ. επειδή (i) είναι ατελή ή ανακριβή, (ii) δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η συλλογή τους ή (iii) ανακλήθηκε η συναίνεση πάνω στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία τους

3. άρνηση παροχής και – χωρίς επίδραση στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν λάβει χώρα πριν από τη σχετική αναίρεση – αναίρεση της συναίνεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή

4. λήψη νομικών ενεργειών σε σχέση με πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και καταχώριση διαμαρτυρίας ενώπιον της σχετικής αρχής προστασίας δεδομένων

5. απαίτηση (i) λήψης και επαναχρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχετε παρέχει σε εμάς, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και (ii) μετάδοσης των σχετικών δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς παρεμπόδιση εκ μέρους μας, ενώ όπου είναι τεχνικά δυνατό θα έχετε το δικαίωμα να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εμάς προς άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης:

Ενδέχεται να δικαιούστε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην εναντίωση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, βάσει μιας εκάστοτε συγκεκριμένης κατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μετά την εκτίμηση των στοιχείων που θα μας παρουσιάσετε είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είτε θα σας παρουσιάσουμε επιτακτικούς έννομους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τυχόν αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή οι αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών θα δημοσιεύουμε την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπό μας.

Εάν έχετε ερωτήματα ή διαμαρτυρίες σχετικά με την συμμόρφωσή μας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας όπως περιγράφεται πιο πάνω, επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Σχετική εταιρεία Franke που αναφέρεται στα βιβλιογραφικά στοιχεία του ιστοτόπου, κάντε κλικ εδώ.

Προς: Data Protection Coordinator

 

ή με e-mail προς: DPC-FHA@franke.com

 

ΜΑΙΟΣ 2018