AQUA 3000 open – vesihuolto

KWC Professionalen AQUA 3000 open -vesihuoltojärjestelmässä yhdistyvät saniteettitekniikka ja rakennuksen automaatio. Tuloksena on älykäs ja hygieeninen koko rakennuksen kattava vedensyötön ohjaus. Tuloksena olevat kaksi järjestelmätasoaovat hanatekniikka ja verkko.

Replay

Hanojen älykäs verkostointi – veden tehokas hallinta

Usein käytettävien, turvallisten saniteettitilojen vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Vesihuoltojärjestelmä AQUA 3000 open asettaa uudet mittapuut saniteettitiloissa käytettävien järjestelmien turvallisuudelle, taloudellisuudelle, käyttäjäystävällisyydelle ja hygienialle.

Järjestelmä on ohjelmoitavissa yksikkökohtaisesti, ja sitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Vesimäärät, hygieniahuuhtelut, termiset desinfioinnit ja niiden lämpötilaraja-arvot ovat asetettavissa ja ohjailtavissa huone- ja jopa hanakohtaisesti. Järjestelmä tunnistaa toimintahäiriöt välittömästi ja ilmoittaa niistä. Lisäksi tehokas veden lämmitys alentaa energiankulutusta.

Vedenhallintajärjestelmä jaetaan kahteen tasoon – hanojen ja verkon tasoihin – jotka voivat kommunikoida keskenään tiettyjen tiedonsiirtoprotokollien avulla. Tärkeimpiä vedenkäyttötoimintoja ohjataan hanatasolla. ECC2-ohjausyksikön (Ethernet-CAN-väyläliitäntä) ja integroidun WWW-palvelimen avulla voidaan verkkotasolle asettaa muita lisätoimintoja jopa rakennuksen ohjausjärjestelmään yhdistettäviksi.

Valinnaisia laajennusvaihtoehtoja voidaan käyttää kahden eri laajennusmoduulin avulla, joita ovat I/O-moduuli digitaalisilla tuloilla ja lähdöillä seurantaohjausta varten sekä GSM-moduuli mobiilia etähallintaa varten.


Lataa esite tästä

AQUA 3000 open

Älykästä rakentamista: tehokasta ja mobiilia vedenhallintaa