Käyttöehdot

Franken sivuston tarkoituksena on tarjota opastusta, tietoja, viestejä ja vinkkejä. Toivomme, että nautit sivuston käytöstä haluamallasi tavalla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että sivustossa julkaistun materiaalin lataaminen on sallittua ainoastaan henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöön ja käytön aikana materiaalista ei saa poistaa tekijänoikeustietoja tai muita omistamiseen liittyviä tietoja. Sivuston sisällön jakaminen, muuttaminen, siirtäminen, uudelleenkäyttö, raportointi tai käyttäminen julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kielto koskee sivustolla olevaa tekstiä, kuvia, ääni- ja videomateriaalia.

Sivuston käytössä tulee noudattaa seuraavia ehtoja ("Käyttöehdot ") sekä kaikkia soveltuvia lakeja. Käyttämällä Sivustoa suostut noudattamaan rajoituksetta seuraavia Käyttöehtoja.

Ehdot

Käyttöehdot
1. Sivuston sisältö on kokonaisuudessaan suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuojalla (ellei sitä ole toisin merkitty tai määritetty) eikä sisältöä saa käyttää muutoin kuin näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Franke ei myöskään takaa tai väitä, että sivustolla julkaistun materiaalin selaaminen ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Franken omistuksessa tai sen tytäryhtiöitä.

2. Franke pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin julkaisemaan sivustolla oikeaa ja ajantasaista tietoa. Franke ei kuitenkaan takaa tai väitä, että sivustossa olevat tiedot ovat oikeita, eikä vastaa sivustossa esitetyissä tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista.

3. Sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Franke eikä muu sivuston luontiin, tuottamiseen tai jakamiseen liittyvä taho vastaa mistään sivuston käytöstä aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, varallisuusvahingoista tai epäsuorista tai oikeudellisista vahingoista. EDELLÄMAINITTUA RAJOITTAMATTA, KAIKKI SIVUSTON SISÄLTÖ TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA,TAKUUT TALOUDELLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ SEKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN. Franke ei vastaa Sivuston avaamisesta, käytöstä tai selaamisesta tai materiaalien lataamisesta aiheutuvista vahingoista tai käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun omaisuuteen siirtyvistä virustartunnoista syntyvistä vahingoista. Sivustossa käytettävä tai sieltä ladattava materiaali voi olla niihin rajoittumatta ääni-, teksti- video- tai tietomateriaalia.

4. Mitään sisältöä, jota käyttäjä lähettää sivustolle sähköpostitse tai muulla tavalla, mukaan lukien niihin rajoittumatta tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja niin edelleen, ei käsitellä luottamuksellisena ja käyttäjän omistamana tietona. Franke tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää niille siirrettyjä tai postitettuja tietoja mihin tarkoitukseen tahansa mukaan lukien niihin rajoittumatta kopioimalla, paljastamalla, siirtämällä, julkaisemalla, lähettämällä tai postittamalla. Lisäksi Franke saa vapaasti käyttää käyttäjän mitä tarkoitusta varten tahansa sivustoon lähettämiin viesteihin sisältyviä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta näihin tietoihin perustuvaa kehittämistä, tuotantoa tai markkinointia.

5. Kaikki sivustolla julkaistavat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhteisesti "tavaramerkit") ovat Franken ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään tähän sivustoihin sisältyvää ei tule pitää epäsuorasti, vastaväitteitä rajoittamalla tai muuten lisenssin tai käyttöoikeuden myöntämisenä millekään sivustolla julkaistulle tavaramerkille ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tavaramerkkien tai muun sivun sisällön käyttäminen muuhun kuin näissä käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Franke turvautuu käyttäjän tai kolmannen osapuolen taholta immateriaalioikeuksiinsa kohdistuvilta loukkauksilta lain sallimien mahdollisuuksien mukaan ja pidättää itsellään kaikki käyttöoikeudet.

6. Huomioi lisäksi, että Franke ei ole tarkastanut sivustoon linkitettyjä sivustoja, eikä vastaa muiden kuin sen omalla verkkosivustollaan sijaitsevista sivuista tai muista sivustoon linkitetyistä verkkosivustoista. Käyttäjä vastaa itse siirtymisestä linkkien välityksellä muille sivustoille.

7. Franke saattaa milloin tahansa muuttaa ja päivittää näitä käyttöehtoja. Tällaiset muutokset sitovat käyttäjää samalla tavoin kuin nämä käyttöehdot. Sen vuoksi käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot.

Tietosuoja

Franke on tietoinen siitä, miten tärkeää yksityisten, henkilökohtaisten tietojen turvaaminen ja suojelu on. Siksi asiakkaiden ja käyttäjien tietojen suojaamisella ja turvaamisella on meillä korkein etusija. Seuraavassa kuvaamme yksityis-kohtaisesti, miten käytämme henkilökohtaisia tietojanne, kun vierailette verkkosivustollamme. 

Kun käytätte verkkosivustoamme tai annatte tietoja sen kautta, annatte suostumuksenne henkilökohtaisten tietojen keräykseen ja käyttöön jäljempänä esitetyllä tavalla. Te hyväksytte myös sen, että Franke Holding AG itse tai sen tytäryhtiöt (lyhyesti Franke) voivat aika ajoin vaihtaa, muuttaa, lisätä tai poistaa tai muulla tavalla oman harkintansa mukaan päivittää henkilökohtaisten tietojen suojaa koskevaa käytäntöä ilman että siitä ilmoitetaan etukäteen. Jos teemme henkilökohtaisten tietojen suojakäytäntöön muutoksia, tiedoitamme siitä verkkosivustollamme. Kirjallisesta vaatimuksesta tiedoitamme teille minkälaisia henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite jne.) me olemme keränneet teistä. Jos haluatte muuttaa tai poistaa joitakin tietoja, teidän tulee ottaa yhteyttä meihin.
Kun vierailette verkkosivustollamme, web-palvelin rekisteröi - järjestelmän turvallisuutta koskevista syistä - väliaikaisesti systeemiin sisään tulevan tietokoneen verkkotunnuksen tai IP osoitteen, kuten myös sisääntuloajan, asiakkaan vaatiman tiedoston (tiedoston nimen ja URL) , HTTP vastaus-koodin ja verkkosivuston, jolta käsin vierailette luonamme kuten myös istunnon aikana siirrettyjen tavujen (bytes) lukumäärän. On myös mahdollista, että teidän on annettava tiedoksi nimenne , osoitteenne tai muita yhteystietoja kun vaaditte pääsyä tiettyyn tiedostoon. Tämä siksi, että voimme palvella teitä nopeasti ja tehokkaasti ja että voimme optimoida verkkosivustomme toivomustenne mukaisesti.
Käytämme evästeitä (cookies) taataksemme, että vierailunne verkosto-sivustollamme on turvallista. Käytämme myös upotettuja pikseleitä yhdessä evästeiden kanssa, sillä tämä helpottaa meitä seuraamaan kuinka monet ihmiset käyttävät verkostosivustoamme. Nämä keräävät tietoja siitä, mitä reittejä verkkosivustomme käyttäjät käyttävät kun he navigoivat sivustollamme. Käytämme näitä tietoja sivun sisällön, navigoinnin kelpoisuuden ja rakenteen kuten myös sivun vastausprosentin (kuinka nopeasti sivun voi ladata) evaluointiin. Upotettujen pikseleiden käyttö yhdessä evästeiden kanssa takaa, että tiedot, joita keräämme ovat anonyymejä eivätkä sisällä nimeänne, osoitettanne, puhelinnumeroanne tai sähköpostiosoitettanne. Me emme voi tunnistaa henkilöllisyyttänne. Franke käyttää henkilökohtaisia tietojanne vain verkkosivuston tekniseen hallintoon voidakseen täyttää toivomuksenne vaatimienne tiedostojen suhteen, sekä sisäisiin ja markkinoinnin tarpeisiin. Me emme luovuta tietojanne kolmannen osapuolen käyttöön. Poikkeuksena ovat ryhmäämme kuuluvat yritykset ja/tai autorisoitu agentti tai välittäjä, joka auttaa meitä vaatimienne tietojen hankinnassa.

«Cookies» (Evästeitä) käytetään sivuillamme:

utm_source: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

utm_medium: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

utm_campaign: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

wantsflash: Nämä tarpeelliset evästeet mahdollistavat haluamienne palvelujen käytön. Näitä evästeitä käytetään sivuston perustoimintoihin. Ne eivät sisällä mitään henkilökohtaista tietoa, ja ne tuhotaan automaattisesti sulkiessanne internet -selaimen.

hasflash: Nämä tarpeelliset evästeet mahdollistavat haluamienne palvelujen käytön. Näitä evästeitä käytetään sivuston perustoimintoihin. Ne eivät sisällä mitään henkilökohtaista tietoa, ja ne tuhotaan automaattisesti sulkiessanne internet -selaimen.

__utma: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

__utmb: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

__utmc: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

__utmz: Nämä suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät anonyymiä tietoa sivujen käytöstä. Nämä evästeet mahdollistavat sivujen latausmäärien sekä -kuorman laskemisen käyttäen Google Analytics -työkalua kehittääksemme sivujemme suorituskykyä.

Me emme myy, vuokraa tai levitä henkilökohtaisia tietojanne kolmansille osapuolille ( paitsi edellä mainituissa poikkeustapauksissa) markkinointia varten ilman että annatte meille siihen luvan.
Henkilökohtaisten tietojen keruu verkkosivustollamme vierailtaessa tapahtuu sopusoinnussa sen maan lakien kanssa, jossa kyseessä olevalla Franke yhtiöllä on pääkonttori. Me emme paljasta minkäänlaisia tietoja hallituksen elimille paitsi jos lainsäädäntö velvoittaa meidät siihen.
Tätä tietojen suojakäytäntöä sovelletaan vain yhtiömme verkkosivustolla , eikä se koske millään tavoin kolmansien osapuolten verkostosivustoja. Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, joiden uskomme kiinnostavan vierailijoitamme. Tavoitteennamme on varmistaa, että sellaiset sivut täyttävät korkeimmat vaatimukset. Kuitenkin, siten kuin tunnemme World Wide Webiä, emme voi taata jokaisen verkkosivuston, johon annamme viitteen, laatua henkilökohtaisten tietojen suojaamisen suhteen, emmekä myöskään ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä tätä tietojen suojakäytäntöä voi soveltaa mihinkään linkkeihin, jotka eivät ole Franke yhtiön omistamia sivustoja.