Õiguslik avaldus

Franke haldab siinset veebisaiti („sait“) teie teavitamiseks, teabe edastamiseks ja meelelahutuse pakkumiseks. Nautige meie saidi sirvimist, nagu soovite. Samas on saidil esitatud materjali allalaadimine lubatud vaid mittekaubanduslikuks isiklikuks kasutamiseks ning seda eeldusel, et säilitate kõik materjalides leiduvad autoriõigustele ja teistele varaõigustele viitavad teated. Rangelt on keelatud Franke eelneva kirjaliku nõusolekuta jagada, muuta, edastada, taaskasutada, kajastada või kasutada saidi sisu avalikel või kaubanduslikel eesmärkidel, sealhulgas teksti, pilte, heli ja videot.

Teie juurdepääs saidile ja selle kasutamine oleneb järgmistest tingimustest („tingimused“), aga ka asjakohastest seadustest. Saiti avades ja sirvides kinnitate igasuguste piirangute või ettevalmistusteta, et nõustute tingimustega.

Tingimused

1. Saidi sisu on täielikult autoriõiguste ja/või kaubamärkidena kaitstud (kui ei ole teisiti kirjas või märgitud) ning seda ei tohi Franke eelneva kirjaliku loata kasutada muudel eesmärkidel, kui on siinsetes tingimustes märgitud. Samuti ei garanteeri ega väida Franke, et saidil kuvatud materjalide sirvimine ei riku mõne kolmanda, Frankele mittekuuluva või sellega mitteseotud osapoole õigusi.

2. Franke kasutab kõiki mõistlikke võimalusi, et esitada saidil täpset ja ajakohast teavet. Samas ei esita Franke garantiisid või väiteid saidil esitatu õigsuse kohta ja ei võta mingisugust vastutust saidil leiduva sisu vigade või teabe esitamata jätmise eest.

3. Meie saidi sirvimine toimub teie enda vastutusel. Franke ega ükski teine saidi loomisel, valmistamisel või edastamisel osalenud osapool ei vastuta ühegi otsese, kaasneva, seotud, kaudse või karistusliku kahju eest, mis on tingitud saidile ligipääsemisest või selle kasutamisest. EELNEVAT TEAVET KUIDAGI PIIRAMATA: SAIDIL TOODUD TEAVE ON ESITATUD NII, NAGU SEE ON, ILMA MINGITE OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA, KAASA ARVATUD KAUBA MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE VÕI LEPINGUTEST KINNIPIDAMISE KAUDSED GARANTIID. Samuti keeldub Franke igasugusest vastutusest kahjustuste või viiruste eest, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid või muud vara, olles tingitud teie juurdepääsust saidile, selle kasutamisest või sirvimisest või saidilt andmete, teksti, piltide, video, heli või muude materjalide allalaadimisest.

4. Igasugused andmed või materjalid, mille edastate saidile e-postiga või muul viisil, sealhulgas andmed, küsimused, kommentaarid, soovitused jms, loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaubanduslikuks. Kõik, mida edastate või postitate, kuulub Frankele või sellega seotud ettevõtetele ükskõik millisel eesmärgil kasutamiseks, sealhulgas paljundamiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, avalikuks kajastamiseks ja postitamiseks. Ühtlasi on Frankel õigus kõiki saidile saadetud teabes leiduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnilisi võtteid vabalt kasutada mis tahes otstarbel, sh sellist teavet kasutades tooteid arendada, toota, turustada jne.

5. Kõik saidil kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (ühiselt „kaubamärgid“) on Franke ja/või sellega seotud ettevõtete registreeritud ja/või registreerimata kaubamärgid. Midagi saidil sisalduvat ei tohiks mõista viitena, estoppel-põhimõtte või muul alusel, litsentsile või õigusele kasutada ilma Franke eelneva kirjaliku loata mõnd saidil kuvatavat kaubamärki. Kui siinsetes tingimustes ei ole teisiti sätestatud, on kaubamärkide või mis iganes muu saidil leiduva sisu igasugune kasutamine rangelt keelatud. Arvestage sellega, et kui teie või mõni kolmas osapool rikub siinseid tingimusi, jõustab Franke jõuliselt oma õigusi intellektuaalsele varale kogu seaduses lubatud määral ja säilitab siinkohal täielikult kõik oma õigused nimetatud kontekstis.

6. Arvestage ka sellega, et Franke ei ole läbi vaadanud kõiki saite, mis on lingitud siinse saidiga, ja ei vastuta ühegi saidivälise lehe ega teiste saitide eest, mis on lingitud siinse saidiga. Saidiväliste lehtede või teiste saitide külastamine toimub teie enda vastutusel.

7. Franke võib neid tingimusi igal ajal muuta ja värskendada. Arvestage sellega, et kõik sellised muudatused on teile rakenduvad, seega peaksite siinset lehte regulaarselt külastama ja praegu teile kehtivad tingimused üle vaatama.