Franke garantii tagab meelerahu

Franke tooted on loodud kestma. Kuna oleme pühendunud vaid parima kvaliteediga materjalide kasutamisele ja tipptasemel tootmistehnikatele, võime kõigi oma toodete kvaliteedis täiesti kindlad olla. Just nii loome imelisi elamusi.

Franke valamute garantii

Franke annab garantii, et valamu tavapärasel kasutamisel kodumajapidamises ei esine selle kasutusea jooksul materjalist ja töömeisterlikkusest tingitud tootmisdefekte.

Lugege lisa Franke valamute kohta

Franke kraanide garantii

Kõigile pärast 2003. aasta 1. jaanuari ostetud ja kodumajapidamisse paigaldatud kraanidele kehtib eluaegne garantii, et tavakasutusel ei ilmne nende mehaanilistel osadel materjalidest ning töömeisterlikkusest tingitud tootmisdefekte. Enne 2003. aastat ostetud kraanidele kehtivad ostu ajal kehtinud garantiitingimused. Kõigile kroomitud pindadele kehtib eluaegne garantii. Kõigile teistele viimistlustele kehtib garantii viie (5) aasta vältel algsest ostukuupäevast.

Lugege lisa Franke kraanide kohta

Franke filtreerimissüsteemide garantii

Franke veekraanidele ja filtrisüsteemidele kehtib garantii tootmisvigade korral viie (5) aasta vältel ostukuupäevast.

Lugege lisa Franke filtreerimissüsteemide kohta

Franke jäätmekäitlusseadmete garantii

Franke 0,5-hobujõulistele jäätmekäitlusseadmetele kehtib garantii tootmisvigade korral viie (5) aasta vältel ostukuupäevast. Franke 0,75-hobujõulistele jäätmekäitlusseadmetele kehtib garantii tootmisvigade korral olenevalt mudelist viie (5) või kümne (10) aasta vältel ostukuupäevast. Kontrollige oma konkreetse mudeli garantii kehtivust pakendis kaasas olnud paberitest. Kõigile ühehobujõulistele mudelitele kehtib eluaegne garantii.

Uurige lisa Franke jäätmesüsteemide kohta

Franke kuumaveepaakide garantii

Franke kuumaveepaakidele kehtib garantii tootmisvigade korral ühe (1) aasta vältel ostukuupäevast.

Avastage Franke kuumaveepaagid

Franke vedelseebipumpade garantii

Franke vedelseebipumpadele kehtib garantii tootmisvigade korral viie (5) aasta vältel ostukuupäevast. Garantii ei hõlma agressiivse toimega seepide ja vedelike kasutamisest tingitud kahjustusi.

Avastage Franke vedelseebipumbad

Franke tarvikute garantii

Franke tarvikutele kehtib garantii tootmisvigade korral ühe (1) aasta vältel ostukuupäevast. See hõlmab muu hulgas riiuleid, kurnsõelasid, lõikelaudasid ja teisi köögitarvikuid.

Avastage Franke köögitarvikud

Mere- ja välispaigaldised

Franke kraanide, seebipumpade, jäätmekäitlejate ja veeväljastussüsteemide garantii EI kehti merenduses või välisoludes kasutamise korral.

Franke üldgarantii

See garanti kehtib vaid algsele omanikule ja eeldusel, et toode on paigaldatud meie paigaldusjuhiste alusel, kasutatud ettenähtud viisil ning tavapärases kodumajapidamises. Garantiinõude korral peab omanik esitama ostutšeki. Garantii kehtib kõigile komponentidele, mis tagavad toote toimimise. Franke võib oma äranägemise järgi toodet parandada või toote või mõne selle komponendi välja vahetada, et taastada toote hea tööseisund. Frankel on õigus enne toote või selle komponendi väljavahetamist kontrollida, kuidas toode on paigaldatud. See garantii ei kehti ühelegi tootele, mida kasutatakse koos pöördosmoosi meetodil töötava filtreerimissüsteemiga.

Selle garantii alla ei kuulu toote väärkasutamine või kuritarvitamine, õnnetusjuhtumist tingitud kahjustused, kulumisjäljed või kriimustused, väär paigaldamine, ebanormaalne kasutamine, hooldamata jätmine või väärast hooldamisest või puhastamisest põhjustatud kahjustused. Garantii alla ei kuulu detailide tavapärane kulumine. Kahjustused, mis on tingitud ebapuhtast keskkonnast või meist mitteolenevatest asjaoludest, ei kuulu garantii alla. Kui toodet või mõnda detaili on ühelgi viisil parandatud või muudetud väljaspool Franke tehast ja Franke pole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut, muutub garantii kehtetuks. Igasugune asendus ei sisalda transportimise ja tagasipaigaldamise töökulusid. See garantii ei kata juhuslikke või kaasnevaid kahjusid, näiteks kasutusvõimaluse puudumine, viivitus, varakahju või muu kaasnev kahju, ja Franke ei võta selliste kahjude eest vastutust.

Franke garantii on piiratud ülaltoodud tingimustega ja siinkohal märgitud garantiiperiood on ainuõiguslik. FRANKE KEELDUB KÕIGIST TEISTEST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE JA/VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST.

See garantii annab teile kindlad seaduslikud õigused, mis võivad riigiti erineda.