Franke garantii tagab meelerahu

Franke tooted on loodud kestma. Kuna oleme pühendunud vaid parima kvaliteediga materjalide kasutamisele ja tipptasemel tootmistehnikatele, võime kõigi oma toodete kvaliteedis täiesti kindlad olla. Just nii loome imelisi elamusi.

Franke valamute garantii

Franke annab garantii, et valamu tavapärasel kasutamisel kodumajapidamises ei esine selle kasutusea jooksul materjalist ja töömeisterlikkusest tingitud tootmisdefekte.

Lugege lisa Franke valamute kohta

Franke segistite garantii

Kõigile Franke segistitele kehtib kahe aastane garantii juhul, kui on kinni peetud paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud tingimustest.

Lugege lisa Franke segistite kohta

Franke filtreerimissüsteemide garantii

Franke filtrisüsteemidele kehtib garantii tootmisvigade korral kahe (2) aasta vältel ostukuupäevast.

Lugege lisa Franke filtreerimissüsteemide kohta

Franke dosaatorite garantii

Franke dosaatoritele kehtib garantii tootmisvigade korral kahe (2) aasta vältel ostukuupäevast. Garantii ei hõlma agressiivse toimega seepide ja vedelike kasutamisest tingitud kahjustusi.

Avastage Franke dosaatorid

Franke tarvikute garantii

Franke tarvikutele kehtib garantii tootmisvigade korral ühe (1) aasta vältel ostukuupäevast. See hõlmab muu hulgas riiuleid, kurnsõelasid, lõikelaudasid ja teisi köögitarvikuid.

Avastage Franke köögitarvikud

Mere- ja välispaigaldised

Franke segistitele garantii EI kehti merenduses või välisoludes kasutamise korral.

Franke üldgarantii

See garanti kehtib vaid algsele omanikule ja eeldusel, et toode on paigaldatud meie paigaldusjuhiste alusel, kasutatud ettenähtud viisil ning tavapärases kodumajapidamises. Garantiinõude korral peab omanik esitama ostutšeki. Garantii kehtib kõigile komponentidele, mis tagavad toote toimimise. Franke võib oma äranägemise järgi toodet parandada või toote või mõne selle komponendi välja vahetada, et taastada toote hea tööseisund. Frankel on õigus enne toote või selle komponendi väljavahetamist kontrollida, kuidas toode on paigaldatud.

 

Selle garantii alla ei kuulu toote väärkasutamine või kuritarvitamine, õnnetusjuhtumist tingitud kahjustused, kulumisjäljed või kriimustused, väär paigaldamine, ebanormaalne kasutamine, hooldamata jätmine või väärast hooldamisest või puhastamisest põhjustatud kahjustused. Garantii alla ei kuulu detailide tavapärane kulumine. Kahjustused, mis on tingitud ebapuhtast keskkonnast või meist mitteolenevatest asjaoludest, ei kuulu garantii alla. Kui toodet või mõnda detaili on ühelgi viisil parandatud või muudetud väljaspool Franke tehast ja Franke pole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut, muutub garantii kehtetuks. Igasugune asendus ei sisalda transportimise ja tagasipaigaldamise töökulusid. See garantii ei kata juhuslikke või kaasnevaid kahjusid, näiteks kasutusvõimaluse puudumine, viivitus, varakahju või muu kaasnev kahju, ja Franke ei võta selliste kahjude eest vastutust.

 

Franke garantii on piiratud ülaltoodud tingimustega ja siinkohal märgitud garantiiperiood on ainuõiguslik. FRANKE KEELDUB KÕIGIST TEISTEST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE JA/VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST.

See garantii annab teile kindlad seaduslikud õigused, mis võivad riigiti erineda.