Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager jævnligt tekniske forespørgsler samt kundernes spørgsmål om, hvordan man rengør, vedligeholder, installerer og bruger sine Franke produkter. Dette afsnit indeholder svar på vores mest hyppige forespørgsler.

Vaske
Kan man udgå at rustfrit stål bliver ridset?

Nej rustfrit stål vil altid blive ridset, uanset fabrikat. De første ridser vil altid syne voldsommere i starten, men vasken vil med tiden opbygge en patina, således ridserne ikke længere vil virke så markante.

Kan man fjerne ”rust” pletter i stålvasken?

Franke stålvaske er fremstillet af førsteklasses kvalitet stål, som er meget modstandsdygtigt over for pletter, rust og korrosion, og vil uden problemer kunne klare almindelig husholdningsbrug.

Misfarvning og mærker på rustfrit stål er typisk forårsaget af eksterne ”angreb” på vaskens overflade, og ikke fra stålet selv. Hvis pletterne ikke kan fjernes ved almindelig rengøring / aftørring, kan de nemt fjernes med Franke Twister, Franke Magic Sponge eller grydesvamp (OBS! aldrig ståluld).

I nogle tilfælde kan man også opleve små partikler fra vandforsyningen, disse forekommer ofte i forbindelse med nye installationer, eller udskiftning af armatur. Disse partikler kan derefter vise sig som brune/”rust” pletter på vaskens overflade. Fjern og rens luftblanderen på armatur, og rengør derefter vasken med Franke Twister eller grydesvamp (nylon siden). Medmindre pletterne/partiklerne fjernes helt vil de dukke op igen, derfor skal man være grundig med rengøring og evt. gentage.

En af de bedste måder at pleje vasken på er en let daglig rengøring, med opvaskebørsten, opvaskemiddel og derefter aftørring.

Hvordan jeg bedst rengør og vedligeholder min Fragranit vask?

Fragranit vaske er alle lavet af gennemfarvet quartz granulat, som sagtens kan modstå pletter. Undersøgelser viser, at misfarvning af kompositvaske er langt mere udbredt i områder med ”hårdt” vand pga. kalkens tendens til at aflejre sig i vasken. Derfor er det ikke vasken, men typisk kalken som efterfølgende bliver misfarvet af te, kaffe osv. Brug af blegemiddel anbefales ikke, da det kun bleger pletten i stedet for at fjerne den. Brug i stedet alm. Kalkfjerner (spray) lad det trække lidt, og rengør derefter med grydesvamp, melaminsvamp, Franke Magic Sponge eller lign.

Rengør vasken dagligt med opvaskebørsten, opvaskemiddel og derefter aftørring. Derved minimeres risikoen for eksterne angreb på overfladen samt kalkaflejringer.

Undgå:

- Fragranit vaskene er meget varmebestandige (op til 280°C i perioder af 10 - 15 sek.) så kontakt med varme gryder og pander kan ikke umiddelbart skade dette materiale. Efterlad dog ikke varme emner på overfladen over længere perioder - dette kan medføre permanente skader på overfladen. Ellers benyt bordskåner, hvis der er usikkerhed om temperaturen på gryden.

- At rengøre Fragranit vaske med Franke Twister.

- At udsætte vasken for kemikalier, maling og sterin, da disse kan beskadige eller efterlade mærker på overfladen.

 

 

 

 

Hvordan laver man hul for armatur i Fragranit vask?

Udførelse af hanehul i Fragranitvaske.

  1. Pak vasken ud af kasse og sikre, den ligger 100% stabilt. Evt. montér vasken først.
  2. Sikre mærkat/klistermærke er centreret i det forberedte​​ hanehul.
  3. Placér dorn, skruetrækker eller lign. på mærkat, og slå hullet ud (ALTID fra toppen af vask)
  4. Jævn derefter kanten på hullet med dorn, skruetrækker eller fil, indtil armaturet passer i hanehullet.

 

Hvilke typer materialer tilbyder Franke køkkenvaske i ?

Franke synes, der skal være en vask til hjem i alle stilarter og behov. Derfor tilbyder Franke vaske i forskellige materialer, farver og overfladestrukturer.

Udover vaske i klassisk rustfrit stål, fremstiller Franke vaske i Fragranit, Tectonite og porcelæn.

Hver materiale har sine eget unikke design, farve og materialeegenskaber.

Hvad er forskellen mellem de forskellige montagemetoder ?

Franke lægger stor vægt på at levere produkter som er tilpasset kundernes individuelle installationsbehov, derfor har Franke også et bredt sortiment af vaske, dækkende adskillige montage typer.

Nedfældning

Nedfældning er den traditionelle måde at montere en vask på. Her monteres vasken fra toppen af bordpladen. Vaskene kan monteres i alle typer af bordpladematerialer. Der vil altid være en overgang mellem vask og bordplade ved denne type montage. Dog kan kanten minimeres betydeligt ved brug af vaske med Franke ”slimtop”

"Slimtop" montagesystem

”Slimtop” vaskene fra Franke har blot en utra-tynd kant mellem bordpladen og vasken. Derved minimeres at snavs og skidt sætter sig i kanten, og området omkring vasken bliver langt nemmere at holde rent. Indbydende enkelt og æstetisk gennemtænkt.

Underlimining

Ved underlimning monteres vasken nedefra og op i en udfræsning på undersiden af bordpladen.

Underlimning er mest anvendt i træ- og laminatbordplader. Det er dog et arbejde, der kræver håndværksmæssig indsigt og erfaring, og vi fraråder derfor, at man selv udfører denne opgave.

Planlimining

Ved planlimning monteres vasken fra toppen af bordpladen. Vasken monteres i en udfræsning således vasken er i niveau med bordpladen, og der ikke opstår kanter ved overgangen mellem bordplade og vask.

Planlimning er typisk anvendt i granit- og kompositbordplader. Det er dog et arbejde, der kræver håndværksmæssig indsigt og erfaring, og vi fraråder derfor, at man selv udfører denne opgave.

 

 

Armaturer
Hvordan rengør og vedligeholder jeg mit armatur ?

Franke køkkenarmaturer er fremstillet af førsteklasses kvalitetsmaterialer og designet til at klare daglig brug. Det er en vigtig forudsætning at armaturet plejes og vedligeholdes efter forskrifterne, således man undgår at beskadige produktet samt bevare overfladen ren og intakt.

Pleje & vedligehold

For ikke at beskadige armaturets overflader og indvendige komponenter er det vigtig at overholde følgende:

Benyt kun rengørings –og plejemidler som er beregnet til armaturets konkrete overflade. Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidlet. Brug aldrig aggressivt virkende rengøringsmidler, skurepulver, stålsvamp, stålbørste eller andre slibemidler, da dette kan beskadige og ridse overfladen/malingen. Spray heller ikke rengøringsmidler direkte på overfladen, men påfør altid rengøringsmidlet på en klud eller en blød svamp inden aftørring af armaturet. Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid grundigt med vand og dernæst aftørres armaturet. For at forebygge kalkaflejringer og vedligehold anbefales daglig rengøring og aftørring med en opvreden klud. Rester fra sæbe og lignende skal straks skylles væk med vand. 

Der ydes ingen garanti på produkter, der er beskadiget på grund af forkert eller uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller brug.

Undgå

Undgå at: udsætte overfladerne for syre så som saltsyre, myresyre, eddikesyre samt klor –og syreholdige rengøringsmidler, da de i værste tilfælde kan beskadige og ødelægge overfladen på armaturet permanent.

Emfang
Der er et blinkende lys på min hætte kontrolpanel. Hvad skal jeg gøre?

 

Se brugsanvisningen til dit emfang. Det blinkende lys kan muligvis kun slås fra ved at nulstille emfanget / funktionen. Du kan downloade instruktionsmanualer fra vores hjemmeside.

 

 

 

 

Mit emfang vibrerer. Hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest skal du kontrollere, at din installatør har monteret emhætten i henhold til instruktionerne iinstallationsvejledningen, der følger med emhætten. Hvis både montage af emfang og rørinstallation er korrekt udført og vibrationer eller støj kommer fra selve produktet, bedes du kontakte vores servicepartner.

 

 

 

 

Sugestyrken virker ikke kraftig nok, hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest skal du kontrollere, at din installatør har monteret emhætten i henhold til instruktionerne i installationsvejledningen, der følger med emhætten. Dernæst skal du sikre dig at emhætten er beregnet til rummets størrelse. En effektiv hætte skal være kraftig nok til at udskifte luften i køkkenområdet ca. 10 gange i timen. Effekten for hvert enkelt emfang er vist i vores brochure og på vores hjemmeside. Hvis montering og rørinstallation korrekt udført og dimensioneret, bedes du kontakte vores servicepartner. Skulle det modsatte imedlertidig blive konstateret ved servicebesøget, vil servicebesøget blive påkrævet betaling.

 

 

 

 

Hvilken rørdimension anbefales for optimal effekt?

En kanaldiameter i fast rør på ø150 mm anbefales for at opnå den optimale effekt af emfanget. Hvis det ikke er muligt at installere denne dimension, anbefaler vi minimum et rør på ø120 mm. En mindre rørdimension har negativ indflydelse på luftgennemstrømningen og støjniveauet på emhætten. Brug af flexslanger bør altid undgås, uanset diameter. Forsøg altid at placere aftrækket så tæt på selve emfanget som muligt, da dette minimerer effekttab i rørinstallationen.

 

 

 

 

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har problemer med emfanget eller installationen?

Instruktionsmanualen med dit emfang skal indeholde alle de oplysninger, der kræves for en vellykket installation. Du kan altid vælge at kontakte vores servicepartner direkte. Vær og opmærksom på, at hvis der rekvireres et servicebesøg kan dette blive påkrævet betaling..

 

 

 

 

Hvordan kan jeg reducere støj fra emfanget?

Støjen fra et emfang genereres af luftstrømmen som passerer igennem emfanget, samt den efterfølgende rørinstallation (turbolens). Frankes emfang er designet således, at luftstrømmen har optimale betingelser for at passere uhindret igennem emfanget og derved bevare effekten uden at påvirke støjeniveauet. En effektiv måde at undgå en stigningen i støjniveauet er ved at bruge en rørdimension på 150 mm. Dette reducerer luftturbolens igennem rørinstallationen og derved støjniveauet. Brug af flexslanger (uanset diameter) bør altid undgås. Beskidte eller mættede filtre påvirker ligeledes luftstrømmen negativt. Husk derfor at overholde rengøring / udskiftningsfrekvensen af både fedt –og kulfilter.

 

 

 

 

Hvordan skal jeg rengøre overfladen på mit emfang?

På glasflader kan benyttes en glasrens. Elles kan emfanget tørres af med en fugtig klud med neutral rengeringsmiddel.

 

 

 

 

Hvilke typer filtre findes der, og hvor ofte skal jeg udskifte dem?

Der findes to typer filtrer: fedtfilter og kulfiter.

Fedtfilter er typisk et metalfilter som opfanger og beskytter motoren mod de fedtpartikler der sidder i dampene. Et rent fedtfilter er mere effektivt og forlænger levetiden på motoren og andre kompenenter indeni emfanget.

Metalfitrene kan nemt rengøres i opvaskemaskinen ca. hver 2. måned.

 

Kulfilter kan monteres på udvalgte emfang. Når luften passerer de aktive kul i filtret renses luften og recirkuleres tilbage i køkkenet. Dette er en mere energivenligt metode end normal aftræksventilation, hvor den opvarmede luft suges ud af køkkenet. Der findes forskellige typer af kulfiltrer: standard, long-life (lang levetid) og highperformance (høj effektivitet). Vælg den type som passer bedst til dit behov. Vær opmærksom på at et kulfilter løbende mister sin effekt ved brug og derfor løbende bør udskiftes eller regenereres, for at bevare den oprindelige effekt.

 

 

 

 

Hvordan trækker jeg ud på størrelsen af ​​ventilator, som jeg har brug for?

Et korrekt dimensioneret emfang skal være kraftig nok til at udskifte luften i selve køkkenområdet ca 10 gange i timen.

For at bestemme hvilket emfang der skal vælges, må du først beregne rummets rumfang. Dette gøres ved at gange rummets længde x bredde x højde. Når du når beregnet rumfanget ganges dette tal med x10 for at finde den påkrævede effekt.

 

 

 

 

Jeg har kondens på min induktionskogeplade, når jeg bruger det integrerede emfang i Mythos2gether. Hvad kan jeg gøre?

En induktionkogeplade er en meget effektiv måde at tilberede mad på. I sig selv producerer induktionszonen ikke nogen varme, men ved hjælp af magnetisme opvarmes kun gryden eller panden indirekte og derved forbliver glaspladen ”kold”. Det kan derfor ikke helt undgås, at den varme damp fra gryden kondenserer, når den rammer den ”koldere” glasoverflade på induktionspladen.

Ovenstående fænomen kan ligeledes opstå på andre emfang. Kondenseringen opstår når den varme damp rammer den koldere overflade på emfanget eller væggen.