ARMATURER pleje og vedligehold

ARMATURER pleje og vedligehold

 

Franke køkkenarmaturer er fremstillet af førsteklasses kvalitetsmaterialer og designet til at klare daglig brug. Det er en vigtig forudsætning at armaturet plejes og vedligeholdes efter forskrifterne, således man undgår at beskadige produktet samt bevare overfladen ren og intakt.

Pleje & vedligehold:

For ikke at beskadige armaturets overflader og indvendige komponenter er det vigtig at overholde følgende:

Benyt kun rengørings –og plejemidler som er beregnet til armaturets konkrete overflade. Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidlet. Brug aldrig aggressivt virkende rengøringsmidler, skurepulver, stålsvamp, stålbørste eller andre slibemidler, da dette kan beskadige og ridse overfladen/malingen. Spray ej heller rengøringsmidler direkte på overfladen, men påfør altid rengøringsmidlet på en klud eller en blød svamp inden aftørring af armaturet. Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid grundigt efter med vand og dernæst aftørres armaturet. For at forebygge kalkaflejringer og vedligehold anbefales daglig rengøring og aftørring med en opvreden klud. Rester fra sæbe og lignende skal straks skylles væk med vand. 

Der ydes ingen garanti på produkter, der er beskadiget på grund af forkert eller uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller brug.

Undgå:

Undgå at: udsætte overfladerne for syre så som saltsyre, myresyre, eddikesyre samt klor –og syreholdige rengøringsmidler, da de i værste tilfælde kan beskadige og ødelægge overfladen på armaturet permanent.

How to clean the aerator on your Franke tap
Replay
How to replace the cartridge on your Franke tap
Replay