Časté dotazy

Nejprve si přečtěte odpovědi na časté dotazy.

Materiál

Proč používat nerezovou ocel?
Nerezová ocel je nejtrvanlivější materiál pro sanitární prostory. Ve srovnání s jinými běžně používanými materiály, například keramikou nebo kompozitními materiály, je nerezová ocel neobyčejně odolná proti vandalismu, ohni, například stopám po cigaretě, běžně používaným chemikáliím, kyselinám, a nárazům. Tento materiál má neutrální barvu a lze ho kombinovat se všemi ostatními materiály a barvami. Nerezová ocel je hygienická a snadno se čistí. Lze ji stoprocentně recyklovat a proto je velmi ekologická.

Jak lze nejúčinněji čistit nerezovou ocel?
Co nejdříve po instalaci odstraňte celou ochrannou vrstvu. Účinky světla a tepla mohou způsobit stárnutí nerezové oceli. Vyhýbejte se kapalinám obsahující chlór, hydrovodíkovým kyselinám a brusným prostředkům. Při čištění nepoužívejte ocelové kartáče. Společnost Franke doporučuje tkaniny z mikrovláken a čisticí prostředky na nerezovou ocel Franke Twister, Inox-cream a Multiclean. Dále lze použít ocet zředěný vodou (20 % octa, 80 % vody). Po čištění opláchněte povrch čistou studenou vodou, abyste odstranili zbytky čisticích materiálů.

Proč nerezový výrobek reziví?
Pokud se působením vnějších vlivů poškodí ochranná pasivní vrstva na povrchu, nerezová ocel může rezivět. K tomu může dojít v případě, že povrch přijde do styku s chemikáliemi jako bromid, chlorid nebo jód. Vždy používejte montážní prvky dodané s výrobkem, například šrouby a podložky z nerezové oceli. Neošetřené svary mohou změnit barvu; nejedná se o rez a neovlivňuje to životnost výrobku.

Proč používat MIRANIT?
Tento materiál je stabilní směs obsahující přibližně 80 % přírodních materiálů jako uhličitan vápenatý a křemík a přibližně 20 % vysoce kvalitní, nenasycené polyesterové pryskyřice. Tento stabilní materiál je odolný proti lomu a má hladkou, neporézní vnější vrstvu s vysokým leskem. Vrstva Gelcoatu s alpsky bílou barvou se snadno čistí, je odolná proti nárazům a oděru a nabízí dobrou odolnost proti zásadám a kyselinám. Povrch Gelcoat nepoškodí ani voda o teplotě do 80 °C.

Jaké jsou výhody materiálu MIRANIT ve srovnání se sanitární keramikou?
Sanitární výrobky vyráběné pod značkou MIRANIT lze zařadit do všeobecné kategorie „minerálních odlitků“. Ve srovnání s jinými odlévanými výrobky, například s keramickým sanitárním vybavením, mají výrobky MIRANIT následující výhody:

• Vyšší stabilita ve smyslu odolnosti proti nárazům a netříštivosti
• Souměrné tvary s dobrým designem a malými poloměry
• Lze dosáhnout celkové délky 3,60 m pro řadová umyvadla
• Poškozený povrch lze opravit speciální opravnou sadou

Jak lze nejúčinněji čistit MIRANIT?
Povrch Gelcoatu odpuzuje nečistoty a neobyčejně snadno se udržuje. K čištění umyvadel, četných umýváren a vybavení většinou stačí pouze vlhká látka. Silnější znečištění lze odstranit slabými čisticími prostředky bez brusného účinku. To se týká také stop po barevných tužkách, leštidlu na boty, jodovém roztoku a rtěnce. Skvrny způsobené například hořícími cigaretami lze odstranit lešticí pastou. Pro dosažení trvalého lesku se doporučuje příležitostně vyleštit výrobky MIRANIT běžně prodávaným leštidlem na karosérie a poté ihned ošetřené povrchy přeleštit. Jakékoliv poškození povrchu lze opravit pomocí opravné sady (číslo EAN 7612982005862), s níž lze dosáhnout dokonalého obnovení.

Baterie

Jak je konstrukčně zajištěna robustnost výrobku a ochrana proti vandalismu?
Franke je výrobcem baterií do veřejných a komerčních prostor. Nabízíme samouzavírací ventily, které jsou speciálně zacíleny na požadavky hygieny, robustnosti a úspornosti. Ochrana proti vandalismu je také významný faktor a my se setkáváme s tímto požadavkem při dodávkách zařízení do věznic.

Jsou výrobky vhodné pro užitkovou vodu?
Naše výrobky jsou v podstatě provozovány a testovány s pitnou vodou podle normy EN 816. Lze je používat i s užitkovou vodou za předpokladu, že je filtrovaná.

Proč jsou využívány hydraulické a elektronické baterie místo obvyklých produktů?
Samouzavírací  baterie do prostor navštěvovaných anonymními uživateli, poskytují mnohem lepší servis než obvyklé výrobky z důvodu jejich automatických funkcí. Hydraulicky, nebo elektronicky řízené baterie jsou vhodné pro umývací prostory, sprchy a splachovací systémy a zaručují značnou úsporu energie a vody – řízené tlačítkem, nebo bezdotykové.

Elektronické ventily pro efektivní úsporu. Optoelektronické baterie dávkují vodu pouze v případě kdy se uživatel nachází v určité vzdálenosti od senzoru. Elektronická sprcha s Piezo tlačítkem take snižují náklady, seřízením na maximální průtokovou dobu a funkcí start/stop. Navíc využití elektronických baterií umožňuje mnoho speciálních funkcí jako hygienické splachování, termální desinfekce, předsplachování, snížení času průtoku nezávisle na frekvenci použití atd.

Proč používat optoelektronicky ovládané baterie místo baterie s mechanickým uzavíráním?
Pracovníci úklidu se v komerčních prostorách často střídají, nemůžeme tedy zajistit, že budou baterie pečlivě udržovány. Obecně pro údržbu baterií,  sledujeme následující:

 • Využívat úklidový servis určený pro tento typ prostor
 • Nikdy nepoužívat čistící prostředky, které obsahují kyselinu hydrochloridovou, kyselinu mravenčí, kyselinu fosforečnou, chloride nebo jiné čistící kyseliny které mohou být použity na čištění keramiky a podlahu
 • Nepoužívat abrazívní čistící prostředky, nebo jiné abrazívní materiály
 • Nepoužívat tlakové čističe
 • Používat čističe na vlhký hadřík


Čistící metoda na chromové povrchové části baterií

 • Dodržovat instrukce výrobce
 • Čistit pouze jestli je to nutné, v závislosti na stupni znečištění  (znečištění a vodní kámen) a v závislosti na prostředí kde se výrobky nacházejí (potravinářský průmysl, nebo jiný prostor)
 • Nastavit čistící dávky a aplikační dobu
 • Nevystavovat produkty působení čistících prostředků déle než 30 minut
 • Opláchnutí čistou vodou po čištění a odstranit všechny zbytky čistících prostředků (vznikají černé skvrny a dlouhodobé poškození)
 • Nikdy neodstraňovat usazeniny mechanicky
 • Pravidelným čištěním, předcházet usazování vodního kamene
 • Nikdy neaplikovat čistící prostředek (tekutý nebo ve spreji) přímo na produkt, prostředek aplikujeme na tkaninu (hadřík), kterým posléze produkt čistíme
 • Mycí prostředky, tekuté mýdlo, šampon, apod, nesmí dlouhodobě působit na produkty, musí být odstraněny ihned po použití
Osvědčení

Jaká osvědčení jsou k dispozici?
Pokud existují speciální osvědčení, jsou k dispozici ke stažení v produktové části. Jestliže je požadované osvědčení nedostupné, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

Vyhovují výrobky předpisům CE?
Pokud výrobky podléhají směrrnici Evropské unie, v části s výrobky jsou k dispozici ke stažení prohlášení o shodě. Jestliže neexistuje prohlášení o shodě, viz dotaz: Proč je prohlášení o shodě s CE pouze u některých výrobků?

Proč je prohlášení o shodě s CE pouze u některých výrobků?
V současnosti podléhají výrobky Franke následujícím směrnicím Evropské unie: směrnice o stavebních výrobcích, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (pouze pokud výrobky obsahují elektrické součásti), směrnice o nízkonapěťových zařízeních (pouze pokud je provozní napětí vyšší než 50 V). Výrobky, na které se tyto směrnice nevztahují, nemají žádná prohlášení o shodě a nesmí být označeny symbolem CE. Naše výrobky samozřejmě splňují aktuální technické předpisy a normy a všechny zákonné požadavky.

Mají všechny výrobky osvědčení podle DVGW, WRAS, TÜV, GS, GHOST nebo podobných norem?
Společnost Franke se snaží udržovat všechna schválení a osvědčení v aktuálním stavu a publikovat je v části o výrobcích, kde si je lze stáhnout. Pokud nějaké zvláštní osvědčení/schválení chybí, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

Provozní materiál

Proč Franke dodává šrouby a hmoždinky k výrobkům v balení?
Nesprávné materiály mohou při kontaktu s nerezovou ocelí způsobit korozi. Proto Franke dodává nerezové šrouby a hmoždinky jako doplňkovou službu.

Proč Franke dodává montážní prvky pro betonové stěny?
Betonové stěny představují nejčastěji používaný povrch, na který se upevňují držadla Franke. Společnost Franke dodává společně s výrobky šrouby a hmoždinky pro tento typ stěn jako doplňkovou službu. Vzhledem k obrovskému množství různých typů stěn a povrchů nemůžeme nabízet upevňovací prvky pro všechny situace. Správné upevnění na stěnu je základní součástí celkového zabezpečení výrobků a odpovídá za něho instalační technik.

Jaká mýdla lze použít?
Vzhledem k velkému množství dostupných mýdel nejsme schopni doporučit konkrétní výrobky. Společnost Franke doporučuje používat mýdla, která má v nabídce. V případě použití mýdla jiných výrobců, velmi pečlivě kontrolujte složení mýdla. Nerezová ocel nesmí přijít do styku se silnými kyselinami nebo solemi jako chlorid, bromid, jód a podobnými chemikáliemi. Tyto chemikálie mohou při kontaktu s nerezovou ocelí způsobit korozi. Je-li zásobník na mýdlo vybaven krytem nádržky, ujistěte se, že je na místě. Při odpařování složek mohou vznikat agresivní plyny, které mohou být také silně korozní. Dezinfekční prostředky působí velmi agresivně na těsnění zásobníků na mýdlo.

Lze v zásobnících na mýdlo používat dezinfekční prostředky?
Vzhledem k velkému množství dostupných dezinfekčních prostředků nejsme schopni doporučit konkrétní výrobky. Velmi pečlivě kontrolujte složení desinfekčních prostředků. Nerezová ocel nesmí přijít do styku se silnými kyselinami nebo solemi jako chlorid, bromid, jód a podobnými chemikáliemi. Tyto chemikálie mohou při kontaktu s nerezovou ocelí způsobit korozi. Je-li zásobník na mýdlo vybaven krytem nádržky, ujistěte se, že je na místě. Při odpařování složek mohou vznikat agresivní plyny, které mohou být také silně korozní. Dezinfekční prostředky působí velmi agresivně na těsnění zásobníků na mýdlo. Pokud se poškodí čerpadlo v důsledku použití agresivních kapalin, lze objednat náhradní čerpadlo od místního zastoupení společnosti Franke.

Jaký papír je vhodný do zásobníku na ručníky?
Zásobníky Franke na papírové ručníky jsou v podstatě navržené tak, aby se v nich mohlo používat co nejvíce typů papíru. Vezměte v úvahu maximální rozměry papíru, který se vejde do zásobníku. Známí výrobci papírových ručníků nabízejí mnoho různých typů papíru s různou kvalitou (1 - 3 vrstvy) a různých velikostí. Společnost Franke doporučuje papírové ručníky Franke (číslo EAN 7612210000393).

Jaké baterie se používají?
Společnost Franke doporučuje používat vysoce kvalitní, značkové baterie následujících typů: standardní baterie D 1,5 V pro zásobníky na papírové ručníky, alkalické baterie AA 1,5 V pro zásobníky na mýdlo, lithiové baterie CRP2 6 V pro armatury.

Jaká je výdrž baterií v jednotlivých výrobcích?
Výdrž baterií je závislá na spoustě různých faktorů. Nejvýznamnějším je kvalita použitých baterií. Testy provedené společností Franke ukázaly velké rozdíly mezi značkovými a neznačkovými výrobky. Značkové výrobky mohou vydržet až desetkrát déle. Dalším faktorem je míra používání. Méně používané baterie mají menší výdrž, protože se samovolně vybíjejí. Výdrž baterií je rovněž nepříznivě ovlivňována velkými teplotními změnami a nízkými teplotami.

Call our Customer Service Hotline International:

Pondělí až pátek

8:00 - 16:00 (CET)