Budoucnost sanitárního prostoru

Chytré splachování pisoárů s inovativním prostorovým senzorem

Veřejné toalety většinou nejsou úplně to, po čem člověk prahne: Trojice požadavků pro ideální prostory s pisoáry je optimální čistota, hygiena a žádný zápach. Často zde ale není splněný ani jeden. V této velmi frekventované oblasti použití by se měly používat pouze absolutně spolehlivé funkční komponenty.

Nejvhodnější je nový pisoárový senzor F5 Smart, který pomocí centrálního monitorování místnosti zabezpečuje individuální splachování více pisoárů. Senzor se montuje na strop a detekuje přítomnost uživatelů v místnosti výhradně pomocí fyzikálních parametrů, tzn. bez použití kamery.

Chytrý pisoárový senzor bez zvenku viditelných komponent armatury umožňuje absolutně neomezené architektonické plánování místnosti a optimální bezpečnost proti poškození nebo manipulaci. Navíc se díky splachovacímu systému zkracuje doba montáže a snižují se pořizovací náklady, protože je zapotřebí pouze jeden senzor až pro 20 pisoárů.

Pro uvedení do provozu a řízení chytrého pisoárového senzoru je k dispozici aplikace, která umožňuje také programování dalších funkcí, jako doby proplachování podle kalendáře nebo evidenci statistických údajů. Kromě toho lze používat také systémové funkce, jako takzvané potlačení současné aktivace splachování. To znamená, že se při současném použití více pisoárů jednotlivá splachování spustí postupně, aby bylo dosaženo čistého výsledku splachování. Navíc přispívá menší objem vody v potrubním systému, který je zapotřebí pro sériové splachování, k optimální hygieně pitné vody a k úspoře nákladů při dimenzování potrubí.

V decentním krytu z umělé hmoty, který se vyrábí v bílé nebo černé barvě, se nachází řídicí modul, který dokáže detekovat i několik uživatelů v místnosti současně. Senzor bezdrátově komunikuje s chytrou pisoárovou jednotkou integrovanou za pisoárem a tímto způsobem aktivuje splachování. Tato jednotka se skládá z vedení vody vč. uzavírání a elektromagnetického ventilu v kombinaci s řídicí jednotkou pro bezdrátovou komunikaci, volitelně se síťovým zdrojem nebo pro bateriový provoz.


 

Aktuálně jsou chytrý pisoárový senzor a příslušná jednotka k dispozici pro nejběžnější keramické pisoáry. Přehled najdete zde.

 

Tato stránka bych chtěla reprodukovat zvuk