AQUA 3000 open - řízení spotřeby vody

Díky systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open probíhá souhra sanitární techniky v celé budově jako centrální a hygienický systém řízení veškerého výdeje vody. Dvě úrovně systému se dělí na armatury a síť.

Replay

Inteligentní propojení armatur – efektivní řízení spotřeby vody

Požadavky na sanitární zařízení na velmi frekventovaných místech se zvýšeným zabezpečením neustále rostou. Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open určuje moderní kritéria bezpečnosti systému, hospodárnosti, hygieny a snadné obsluhy pro uživatele.

Systém lze individuálně naprogramovat a  libovolně rozšířit. Množství vody, hygienické splachování, termickou dezinfekci a jejich mezní hodnoty je možné nastavit a kontrolovat zvlášť pro každou místnost a dokonce i jednotlivě pro každou armaturu. Chyby systém okamžitě identifikuje a nahlásí. Kromě toho efektivní ohřev vody snižuje spotřebu energie.

Systém řízení spotřeby vody se konsekventně člení do dvou úrovní – armatury a sítě – které mohou navzájem komunikovat prostřednictvím různých datových protokolů. Na úrovni armatury jsou řízeny nejdůležitější funkce spotřeby vody. Pomocí funkční řídicí jednotky ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coppler) a integrovaného webového serveru jsou na úrovni sítě dostupné další doplňující funkce až po napojení k systému řízení budovy.

Volitelné možnosti rozšíření zajišťují dva různé přídavné moduly: I/O modul s digitálními vstupy a výstupy pro sekvenční řízení a GSM modul pro mobilní dálkovou údržbu.


Brožury

AQUA 3000 open

Chytrá budova: Efektivní a mobilní systém řízení spotřeby vody