Časté dotazy

Vítejte. Zde najdete některé časté dotazy našich zákazníků. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

Dřezy
Jak na horní montáž fragranitových a tectonitových dřezů? Správný postup:

 • Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou nainstalované z výroby) a zajistěte zaražením rozpěrných trnů nebo vrutů.
 • Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
 • Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
 • Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
 • Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
 • Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
 • Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte “aku“ zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu). U dřezů Urban nový typ příchytek Fast-Fix.
 • Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.
Jak vyrazit/vyvrtat otvor pro baterii (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitového dřezu?

1. Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez již umístěn MIMO pracovní desku.

 • Dřez umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
 • Myslete na správné stranové umístění.
 • Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování frézou do fragranitových dřezů o ∅ 35 mm (112.0473.656).

2. Vyražení otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez již umístěn V pracovní desce.

 • Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního podfrézování.
 • Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidržte uprostřed nálepky předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně uhoďte (shora). Vypadne kolečko fragranitu.
 • Vzniklý otvor zvětšíte poklepáváním kladivem do krajů otvoru.
 • Následně začistěte pilníkem nebo rašplí.
Jak na horní montáž/plochý okraj u nerezových dřezů? Správný postup:
 • Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
 • Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
 • Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
 • Před instalací umístěte dodanou těsnicí hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřezu.
 • Před spuštěním do otvoru nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů na spodní straně dřezu (pokud již nejsou nainstalované z výroby).
 • Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
 • Dřez usaďte do otvoru, zahákněte příchyky pod deskou a POMALU UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte “AKU“ zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).
 • Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.
Jak správně udržovat fragranitové a tectonitové dřezy?

 • Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.
 • Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.
 • Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej FRANKE Colored Sink Cleaner v kombinaci s FRANKE Microfiber Care Cloth univerzálním hadříkem nebo houbičkou Franke Magic Sponge.
 • Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.
 • Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezy.
 • Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch.
A čemu se naopak vyhnout při údržbě fragranitových a tectonitových dřezů?

 • Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezy.
 • Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu. Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe od padu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí od barvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky.
 • Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10-15 vetřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařicích předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
 • Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.
Jak správně udržovat nerezové dřezy?

 • Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - Twister nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku FRANKE Twister (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.
 • Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku FRANKE Twister (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.
 • Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).
 • Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.
 • Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.
Opakující se "rezavé" skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a ná sledný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe FRANKE Twister nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

Jak mohu vyrazit další otvory do nerezového dřezu?

Otvory v nerezovém by měly být vyrtány před nákupem. Při objednávce dřezu požádejte o vyvrtání dalšího otvoru. Při vrtání otvorů do nerezového dřezu může dojít k jeho promáčknutí a k hnědému zabarvení okolí otvoru kvůli působení tepla vznikajícího třením. 

Může se nový nerezový dřez poškrábat?

Stejně jako většina nových věcí se i nerezový dřez při používání poškrábe. Postupně však budou škrábance stále méně viditelné a splynou s povrchem.

Proč jsou v nerezovém dřezu skvrny od vody?

Pokud kdekoli v nerezovém dřezu stojí voda, zbude po jejím odpaření na povrchu oceli povlak (skvrny). Tento povlak lze odstranit běžným saponátem a vodou a měkkým hadříkem. K odstranění silnějších nánosů použijte jemný roztok octu a vody. Poté dřez důkladně opláchněte a osušte.

Tipy pro dřezy: Po použití dřez vždy opláchněte a osušte, aby byl jeho povrch vystaven působení kyslíku. (Kyslík reaguje s chromem v oceli a vytváří silnou ochrannou vrstvu oxidu chromitého na povrchu dřezu. Tato vrstva zajišťuje odolnost nerezové oceli vůči korozi a pozoruhodně dlouhou životnost.)

Jaký je účel spodního nátěru dřezu?

Spodní nátěr dřezu pohlcuje hluk, chrání před kondenzací a pomáhá udržovat teplotu vody v dřezu.

Jsou některé Franke dřezy porézní?

Ne, dřezy Franke jsou k dispozici v nejkvalitnější nerezi (chromniklové oceli), fragranitu a tectonitu. Všechny tyto materiály jsou neporézní.

Jaké uspořádání dřezu je lepší – dvojitý nebo kombinace?

Uspořádání dřezu záleží na osobních preferencích. Pokud používáte spoustu velkých táců, plechů nebo hrnců, může být dobrou volnou kombinovaný dřez. Dvojdřez se stejně velkými mísami je výhodný pro mytí a oplachování.

Kuchyňské baterie
Jaké jsou zásady pro montáž kuchyňské baterie?
 • Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. V případě poškození baterie bez naistalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou. Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
 • Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla bate rie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo speciální podložku pod baterii (133.0026.896), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasaďte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
 • Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
 • První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
 • Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
 • V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
 • Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.
Jak udržovat kuchyňské baterie?

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

 • Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinaci s univerzálním hadříkem FRANKE Microfiber Care Cloth nebo mýdlo vou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kameme ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
 • Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinaci s univerzálním hadříkem FRANKE Microfiber Care Cloth nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
 • Nikl a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej FRANKE Tap Cleaner v kombinaci s univerzálním hadříkem FRANKE Microfiber Care Cloth nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).

 

 • Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských bateríí suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidlené čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo ve Franke s.r.o., Praha.
 • K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..
Je tlak vody omezující pro výběr kuchyňské baterie Franke?

Všechny baterie jsou testovány do tlaku 0,8 MPA (8 atm), ale doporučený tlak je od 0,12 do 0,5 MPA.

Je pravda, že se keramická kartuš nikdy nepoškodí?

Keramická kartuš může vydržet po celou dobu životnosti vaší baterie. Nicméně mechanismus kartuše je negativně ovlivňován nečistotami ve vodě a tvrdostí vody, které jeho životnost zkracují.

Pro další informace kontaktujte naše servisní oddělení.

Příslušenství
Proč bychom měli používat příslušenství Franke?

Příslušenství Franke v podobě různých misek, přípravných desek, táců, roštů, košů aj. Vám usnadní práci v kuchyni a zároveň pomůže udržet Vaši kuchyni a přípravnou plochu čistou a uspořádanou, takže si přípravu jídla mnohem více užijete. 

Jak mohu vyřešit problém s ucpáváním dávkovače saponátu?

Chcete-li snížit pravděpodobnost ucpání, přidejte do hustějších koncentrovaných tekutých saponátů vodu (v poměru 1/3 vody ke 2/3 saponátu). Také doporučujeme pravidelně dávkovač čistit.

Drtiče odpadu
V naší domácnosti používáme odpadní jímku. Můžeme mít drtič odpadu?

Odpověď zní rozhodně ANO. Řádně dimenzovaná odpadní jímka použití drtiče hravě zvládne. Odpadní systémy určené pro myčky nádobí a pračky zvládnou také drtiče kuchyňského odpadu. Každý den využívá drtič kuchyňského odpadu v průměru množství vody odpovídající jednomu spláchnutí toalety.

Jak je to s životním prostředím? Neškodí mu používání drtičů odpadu?

Ve skutečnosti je to přesně naopak. Desetiletí nezávislých mezinárodních výzkumů ukazují, že používání drtiče odpadu je nejbezpečnější, nejjednodušší a nejšetrnější způsob likvidace biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu. Drtiče výrazně pomáhají snižovat objem navážkových skládek a v některých částech země se kuchyňský odpad drtičů dokonce recykluje na hnojivo.

Varné desky
Kde mohu koupit náhradní díly na moji varnou desku?

Originální náhradní díly zakoupíte v autorizovaném servisu Franke. Kontaktujte centrální servis Franke s.r.o. Praha, tel: +420 281 090 445, 425

Kam se mám obrátit s poptávkou servisu mojí varné desky?

V případě poptávky záručního i pozáručního servisu kontaktujte centrální servis Franke s.r.o. Praha prostřednictvím on-line formuláře na www.franke-servis.cz

Proč můj plynový hořák nehoří?

Pro zapálení plynového hořáku s bezpečnostní pojistkou, stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu 5 s. Pokud provádíte správně, ale hořák nehoří, zkontrolujte, zda nejsou ucpány plynové dírky na hořáku např. nečistotou z předchozího vaření. V tomto případě sejměte volné díly hořáku, důkladně umyjte a vysušte.

Jak funguje bezpečnostní termoelektrická pojistka na plynové varné desce?

Bezpečnostní pojistka chrání uživatele před nežádoucím únikem plynu. Přívod plynu je zablokován v případě náhlého zhasnutí plamene např. z důvodu přetečení kapaliny na hořák nebo silného proudění vzduchu.

Plamen na hořáku nelze zapálit, co mám dělat?

Slyšíte cvakáni elektrické zapalovací svíčky (“tic tic”), když otočíte ovládacím knoflíkem hořáku? Pokud ne, zkontrolujte přívod elektřiny.

Plamen hořáku nelze zapálit, co mám dělat?

Pokud nelze plamen zapálit, nejdříve zkontrolujte, zda jsou volné části hořáku sestaveny správně. Také zkontrolujte, jestli bílý keramický zapalovač není znečištěn a proto nevytváří jiskry. V tom případě očistěte zapalovací svíčku vlhkým hadříkem a osušte.

Slyšíte neustálý “tic tic” zvuk, který vychází z Vaší varné desky?

Zvuk, který slyšíte, vydává elektrická zapalovací svíčka. Z důvodu přetečení tekutiny je pravděpodobně zvlhlá kontrolní zapalovací jednotka. Odpojte přívod elektřiny a nechte vyschnout cca 24 hodin. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis Franke.

Jak mám vyčistit litinové části mojí varné desky?

Litinové části umývejte zásadně ručně ve vodě s přípravkem na nádobí. Mytí v myčce nádobí není doporučeno, protože mycí program je velmi agresivní a není to vhodné z důvodu vzniku povrchových změn na litině. 

Mohu připojit moji Franke varnou desku na propanbutan (LPG) plyn?

Franke varné plynové desky jsou konstruovány i na použití propanbutan (LPG) plynu. Při instalaci varné desky vyměňte instalované plynové trysky za trysky na propanbutan, které jsou součástí dodávky. Přívod vzduchu do hořáku není třeba regulovat, hořáky jsou samoregulační. Nicméně doporučujeme, aby výměna trysek byla provedena odborným pracovníkem. 

Jak můžu regulovat nastavení minimálního plamene hořáku?

Franke varné plynové desky jsou testovány při tlaku 20 mbar zemního plynu. V případě připojení na jiný typ plynu, je třeba plamen hořáku zregulovat. Postup regulace je popsán v uživatelské příručce dodané s varnou deskou.

Je možné připojit indukční varnou desku na příkon 3 kW?

Indukční varné desky mají obecně vyšší příkon než 3 kW. Nicméně některé modely Franke indukčních desek mají možnost připojení na 230 V (je uvedeno v uživatelské příručce). Je třeba si ale uvědomit, že omezením příkonu, je logicky omezena funkčnost varné desky v jejích maximálních výkonech.

Proč indukční varná deska nefunguje s mojí moka kávovou konvičkou?

Indukční varné desky potřebují ke spuštění varné zóny nádobu, která má určený minimální a nebo větší průměr dna (je přesně specifikováno v uživatelské příručce).

Jak pracuje indukční varná deska?

Indukční varná deska pracuje na principu elektromagnetické indukce, která započne v momentě, kdy je vhodná nádoba umístěna na povrch indukční varné zóny. Varná nádoba pro tento typ vaření musí být vyrobena z materiálu obsahujícího železo a povrch dna musí být zcela rovný pro správnou funkci induktoru. Nemagnetické nerezové, hliníkové nebo měděné varné nádoby, stejně jako skleněné nebo keramické nádoby nejsou vhodné pro vaření na indukční varné desce.

Jaké jsou výhody vaření na indukční varné desce?

Největší výhodou vaření na indukci je vysoká rychlost vaření. Např. přivedení vody k varu na přípravu těstovin je mnohem kratší než u ostatních typů varných desek, i plynových. Velkou výhodou je také snadná údržba povrchu varné desky, která je zcela rovná a není horká. Nespornou bezpečnostní výhodou je plná elektronická kontrola funkcí varné desky.

Jak čistit povrch indukční nebo sklokeramické varné desky?

Doporučujeme čistit varnou desku pokud je povrch stále teplý, ale indikátor zbytkového tepla už nesvítí. Použijte jemnou škrabku pro odstranění zaschlých nečistot, pozor nepoškrábejte povrch desky. Poté opláchněte vodou a velmi dobře vysušte jemným hadříkem. Používání škrabky snižuje potřebu použití agresivních čistících prostředků. Doporučujme jednou týdně použít speciální prostředek na čištění varných desek.

Jaký je rozdíl mezi sklokeramickou a indukční varnou deskou?

Sklokeramická varná deska pracuje na principu elektrických rezistorů (tepelných zářičů) umístěných pod sklem, které distribuují teplo v rámci zvolené varné zóny i když není přítomna nádoba. Indučkní varná deska pracuje na principu induktorů, které se sepnou pouze v případě, že je na zvolené varné zóně umístněna vhodná nádoba (magnetická) a vytvoří se elektromagnetické pole.

Trouby
Moji pečicí troubu nelze zapnout. Co mám dělat?

Zkontrolujte jistič. Zkontrolujte, že je trouba zapnuta a že zástrčka spotřebiče je správně zasunuta v elektrické zásuvce. Zkontrolujte zda nemáte spuštění trouby blokováno Dětským zámkem. K odblokování postupujte podle návodu v uživatelské příručce.

Je pravda, že pečicí trouba může zapáchat během prvního použití?

Nová pečicí trouba při prvním zapnutí vydává zápach z důvodu spalování zbytkových látek použitých při výrobě. Je doporučeno před prvním použitím trouby k přípravě jídla prázdnou troubu vypálit po dobu 1 hod na maximální teplotu. V místnosti otevřete okno a větrejte.

Je nutné předehřát troubu před vložením pokrmu?

Předehřátí trouby je doporučeno. Předehřátí eliminuje kumulaci páry uvnitř trouby. U některých modelů pečicích trub Franke je předehřátí automaticky součástí programu. Akustický signál oznámí, když je trouba předehřáta na požadovanou teplotu.

Je normální, že po ukončení pečení (vypnutí trouby) ventilátor stále pracuje?

Chladicí ventilátor pracuje i po vypnutí trouby, aby došlo k co nejrychlejšímu snížení teploty uvnitř.

Jak nejlépe vybrat vhodnou pečicí funkci?

Pro výběr nejvhodnější pečicí funkce pro různé pokrmy, prosím, nahlédněte do uživatelské příručky. Zde jsou jednotlivé funkce přesně a důkladně popsány, doporučeny dle typu připravovaného jídla, doporučen je i čas přípravy, teplota a umístění uvnitř trouby.

Jak pracuje pyrolýza?

Tato funkce je pouze na některých Franke pečicích troubách. Pyrolýza je automatická čistící funkce, která pomocí vysoké teploty spálí nečistoty a mastnotu, které ulpěly na stěnách vnitřního prostoru trouby. Během pyrolytického procesu jsou dvířka trouby blokována z bezpečnostních důvodů. Na konci cyklu, když už vnitřní prostor zchladl, je třeba vytřít spálené nečistoty uvnitř trouby pomocí houby a dočistit mikroutěrkou. 

Jak často je třeba spustit funkci pyrolytického čištění?

Při běžném používání pečicí trouby spusťte funkci pyrolýza jednou měsíčně. Nicméně pokud pečete často a velké objemy jídla, je doporučeno používat tuto čistící funkci častěji.

Trouba nepeče rovnoměrně?

Pozorně si přečtěte instrukce pečicích funkcí v uživatelské příručce. Zejména se zaměřte na umístění pečicích nádob uvnitř trouby v doporučených pozicích.

Co to znamená "multifunkční trouba"?

Franke multifunkční trouby kombinují hlavní typy ohřevu, jako je horní/dolní pečení a pečení s ventilátorem, čímž je dosaženo optimální funkčnosti pro různé typy pečicích funkcí. Multifunkční trouby mají všechny tradiční funkce a další jako grilování, ohřívání hotového jídla, rozmrazování, apod.

Nejste spokojeni s výsledky pečení?

Pracovali jste v souladu s doporučeními v uživatelské příručce? Zaměřte se na použití vhodné pečicí nádoby, umístění v troubě a zda byla vybrána vhodná pečicí funkci. Otočte pečicí nádobu během pečení. Dodržujte přesně pokyny v uživatelské příručce. Vždy předehřejte troubu a vložte pokrm, až je dosaženo požadované teploty (počkejte na zvukovou signalizaci). Při pečení dezertů je doporučeno péct při teplotách mezi 150 -190 °C a neotvírat dvířka trouby během pečení, aby nedošlo ke "spadnutí" těsta. Těsto nesmí být tekutější než doporučuje recept, aby se neprodlužovala doba pečení.

Proč je můj koláč na povrchu příliš upečen?

Doporučujeme umístit koláč na nižší pozici, zvolit nižší teplotu a prodloužit dobu pečení.

Co to jsou "teleskopické výsuvy" a k čemu slouží?

Teleskopické výsuvy, které jsou dostupné k některým modelům Franke pečicích trub, umožní uživateli bezpečně vložit a vyjmout pečicí nádoby a plechy, a také usnadňují kontrolu jídla v průběhu pečení.

Co znamená pojem "studená dvířka"?

Označení "studená dvířka" znamená, že v průběhu pečení je vnější teplota dvířek nižší než požaduje příslušná technická norma. Nízké teploty je dosaženo použitím efektivního ochlazování a teplo odrážejících skel.

Co to je kombinovaná pečicí trouba s parní funkcí?

Kombinovaná trouba s parní funkcí využívá páru v kombinaci s tradičními pečicími funkcemi. Franke parní technologie je shodná s profesionálními parními troubami, tzn.že na rozdíl od běžných domácích parních trub, má profesionální vyvýječ páry, který reaguje a přizpůsobuje se zvolené funkci. Kombinováním páry s konvenčními funkcemi s ventilátorem je dosaženo různých pečicích funkcí. Nabídka obsahuje tradiční pečení, speciální programy pro kynutí těsta, pečení při nízkých teplotách apod. Franke kombinovaná trouba s parní funkcí nepotřebuje pevné připojení na vodu.

Jak mám vyčistit ovládací panel pečicí trouby?

Použijte čistič skla a jemnou mikroutěrku nebo houbu. Nestříkejte přípravek přímo na ovládací panel. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, drátěnky, hrubé houby apod., které by mohly poškodit povrch.

Mikrovlnné trouby
Během použití, vidím jiskry uvnitř mojí mikrovlnné trouby.

Pečlivě vyčistěte vnitřní prostor trouby, doporučujeme použít speciální prostředek na mikrovllné trouby. Nečistota a mastnota může způsobovat jiskření uvnitř trouby, stejně jako použití nádob s kovovými prvky. Používejte výhradně nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.

Rotační talíř mikrovlnné trouby se stále pohybuje i po skončení programu.

Zkuste resetovat spotřebič vytažením připojovacího kabelu ze zásuvky po dobu 1 min nebo vypnutím jistícího spínače. Pokud není závada tímto vyřešena, kontaktujte servis Franke.

Rotační talíř mojí mikrovlnné trouby se netočí nebo se zadrhává.

Zkontrolujte jestli nemáte příliš těžkou nádobu s jídlem: maximální povolená zátěž rotačního talíře je 1,5 kg. Zkontrolujte zda není trouba uvnitř znečištěna: tekutina nebo mastnota na dně trouby může způsobovat problém s rotací talíře. Zkontrolujte, zda je rotační talíř správně umístěn: musí přesně zapadnout do držáku a vodící kolečka přesně kopírovat drážku na dně trouby.

Odsavače par
Bliká mi kontrolka na mém odsavači. Musím volat servis?

Ještě než kontaktujete servisní centrum s objednávkou servisu, podívejte se do uživatelské příručky odsavače par, jestli kontrolka nesignalizuje určitou funkci a může být snadno vypnuta/resetována dle návodu v příručce.

Odsavač abnormálně vibruje. Co mám dělat?

Zeptejte se technika, který provedl instalaci odsavače, zda vše bylo provedeno přesně dle instrukcí v motnážním návodu. Pokud je instalace v pořádku a odsavač vykazuje závadu, kontaktujte autorizovaný servis na www.franke-servis.cz

Odtah není dostatečně výkonný. Co mám dělat?

Zeptejte se technika, který provedl instalaci odsavače, zda vše bylo provedeno přesně dle instrukcí v montážním návodu. Pokud je instalace v pořádku, jsou správně instalovány a vyčištěny filtry, ale odsavač stále  neodsává, kontaktujte autorizovaný servis na www.franke-servis.cz

Jak objednám doplňky nebo náhradní díly na odsavač par?

Kontaktujte servisní centrum Franke s.r.o., sdělte jim model vašeho odsavače. Zde můžete poté zadat poptávku náhradních dílů a doplňků pro Váš odsavač.

Koho mám kontaktovat, pokud mám problém s instalací odsavače par?

Všechny potřebné instrukce naleznete v montážním návodu dodaném s odsavačem par. Také můžete kontaktovat naše servisní techniky, kteří Vám poradí. Případný výjezd smluvního servisního partenera Franke na místo instalace je zpoplatněn.

Můj odsavač je velmi hlučný. Jak mohu snížit hlučnost?

Hluk odsavače par je z velké míry způsoben vzduchem proudícím odsávacím potrubím zapnutého odsavače. Vyrábíme odsavače par tak, aby vykazoval co nejlepší parametry v kapacitě odtahovaného vzduchu při zachování nízké hladiny hlučnosti. Nejefektivnější cestou jak zachovat tyto vlastnoti a nezvyšovat hlučnost odsavače, je použití správného potrubí (120-150 mm prům.). Zašpiněné a nasycené filtry  také brání průtoku vzduchu, dbejte na jejcih pravidelné čištění popř. výměnu. Zajistíte tak hladký průtok vzduchu.

Jak správně instalovat odsavač par?

Odsavač par musí být instalován ve správné vzdálenosti od varné desky (min vzdálenost pro jednotlivé druhy varných desek je uvedena v montážním návodu). Doporučujeme neinstalovat odsavač výš než 75 cm, aby byly zachovány funkční parametry. Instalujte pevné nebo  tuhé odtahové potrubí prům. 150 mm (minimální povolený průměr je 120 mm), ne delší než 3-4 m a s maximálně 2 koleny. POZOR! odpovědnost za vady výrobku nemůže být uplatněna, pokud není instalován v minimální bezpečné vzdálenosti dle montážního návodu za použití správných odtahových komponentů.

Je lépe instalovat odsavač par s připojením na vnější odtah nebo recirkulaci?

Pokud máte možnost, instalujte odsavač par s připojením na vnější odtah: odtáhne znečištěný vzduch mimo místnost. Pokud ale není možné dodržet vhodné instalační podmínky dle montážního návodu, např. značná délky odtahového potrubí a komplikovanost jeho cesty, instalujte odsavač v recirkulačním režimu. Nezapomeňte v tomto případě zakoupit dodatečně pachové filtry pokud nejsou součástí balení Vašeho odsavače.

Kde najdu štítek s označením modelu odsavače?

Označení modelu a číslo najdete na štítku uvnitř odsavače (většinou je přístupný po vyjmutí kovových tukových filtrů).

Proč autorizovaný servis neřeší estetické problémy instalovaného odsavače par?

Veškeré estetické vady výrobku je třeba řešit přímo při instalaci s technikem, který instalaci provádí. Na pozdější reklamace estetických vad nebude brán zřetel. Výjezd technika Franke na místo instalace není předmětem reklamačního řízení a může být zpoplatněn.

Jak mám čistit odsavač par?

Je snadné mít odsavač par stále krásný a čistý: potřebujete měkký hadřík a neutrální saponát BEZ CHLÓRU (antibakteriální prostředky na bázi chlóru by poškodily nerezový povrch digestoře), kterým odstraníte mastnotu. Následně použijte vhodný přípravek na naleštění, např. čisticí sprej FRANKE Cooker Hood Cleaner na odsavače par.

Co jsou to filtry? Jak často je musím měnit?

Filtry jsou nedílnou součástí odsavače, jejich údržba ovlivňuje účinnost, bezpečnost a hlučnost odsavače par. Tukové filtry zachytí tuk obsažený v páře při vaření, chrání tím i motor a vnitřní prostředí odsavače. Tyto kovové filtry Franke digestoří mají vysokou účinnost zachycení tukových částic. Pro zachování jejich účinnosti je třeba je umýt/odmastit ručně nebo v myčce nádobí prům. každé 2 měsíce. Pachové filtry s aktivním uhlím se instalují v případě připojení na recirkulační režim. V základní verzi nejsou omyvatelné, je třeba je po využití zlikvidovat. Doporučujeme zakoupit Pachové filtry s dlouhou životností, které mají možnosti obnovy (např. 5-8x v myčce - viz návod příslušného filtru). Pachové filtry je třeba měnit/obnovovat cca po 3 měsících užívání nebo dle indikace elektroniky vaší digestoře.

Jaké potrubí je doporučeno pro nejlepší výkon odsavače par?

Doporučený průměr odtahového potrubí je 150 mm, je nejvhodnější pro odsavače s výkonem vyšším než 300 m3/h. Nedoporučujeme menší průměr potrubí než 120 mm (u některých méně výkonných odsavačů je prům. 120 mm doporučen). Menší průměr potrubí nepříznivě ovlivňuje výkon a hlučnost odsavače. 

Myčky nádobí
Do Vaší myčky se nenapouští voda?

Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody a voda má vhodný tlak. Pokud byla nově provedena instalace, zkontrolujte zda hadice není poškozena nebo zkroucena a nebrání průtoku vody.

Vaše myčka nevypouští vodu?

Pokud je vypouštěcí hadice připojena k sifonu dřezu, odpojte ji a umístěte do vhodného kbelíku. Spusťe mycí program a zkontrolujte, zda se myčka vypouští. Pokud se vypouští normálně, je třeba vyčistit sifon dřezu.

Nechává Vaše myčka po umytí na nádobí bílé stopy?

Byla v době instalace Vaší myčky změřena a nastaveny tvrdost vody dle návodu? Jakou máte vodu - tvrdou nebo měkkou? Znovu nastavte tvrdost vody pomocí kontrolního panelu a uživatelského návodu, pokud je voda trdá, zvyšte nastavení na hodnoty 4 až 5. Pokud je voda extrémě tvrdá, je vhodné instalovat změkčovač vody před vstup do myčky nebo celého domu. Pro odvápnění myčky proveďte cyklus s odvápňovacím prostředkem.

Nechává Vaše myčka po umytí na nádobí bílé stopy?

Používáte mycí tablety 3v1 bez přidání speciální změkčovací soli? Ne vždy tyto tablety mají dostatek soli na tvrdost Vaší vody. Doporučujeme přidávat vždy sůl do centrálního zásobníku myčky nebo zkusit změnit typ používaných tablet.

Nechává Vaše myčka po umytí na nádobí bílé stopy?

Máte dobře uzavřený kryt zásobníku soli? Pečlivě zkontrolujte uzavření zásobníku změkčovací soli vždy, když doplňujete.

Prolíná voda nebo pěna dole pod dvířky myčky?

Vždy, když doplňujete oplachovací prostředek do zásobníku, důkladně otřete přetečené zbytky hadříkem. Je to velmi pěnivá substance pokud se přimíchá do studené vody. Doporučujeme také zkusit snížení dávkování oplachu.

Dvířka naší myčky padají.

Pokud je to nově instalovaná vestavná myčka nádobí, mohou být dvířka moc těžká. Kontaktujte dodavatele kuchyně. Pokud je to po delší době užívání, je třeba kontaktovat technika.

Dvířka naší myčky nezůstanou otevřená.

Pokud je to nová vestavná myčka, na kterou ještě nebyl přimontován panel dekoračních dvířek, je to normální, dvířka nemají dostatečnou váhu a panty je zavírají.

Ostřikovací rameno v myčce se netočí?

Zkontrolujte, zda není blokováno nádobím v myčce. Nebo sejměte velmi opatrně odstřikovače dle instrukcí v uživatelském návodu, propláchtěte dírky tekoucí vodou, zkotrolujte, zda nějsou některé ucpané a voda může volně protékat odstřikovačem. Poté je velmi opatrně instalujte zpět.

Je možné připojit Franke myčku nádobí na teplou vodu?

Některé modely Franke myček nádobí umožňují připojení na teplou vodu max 60°C. Prosím zkontrolujte v uživatelském návodu, zda je to i Vaše myčka.

Mohu použít běžnou kuchyňskou sůl v myčce nádobí?

Doporučujeme vždy používat speciální regenerační sůl pro myčky nádobí, protože je čistá. Jiné druhy soli mohou obsahovat znečišťující látky nebo malé kamínky, které by mohly zablokovat napouštěcí ventil a způsobit poškození myčky.

Proč mám používat prostředek na oplach?

Oplachovací prostředek je nanesen na nádobí před cyklem oplachu a podporuje stékání vody, zlepšuje tím výsledek sušení a snižuje vznik zaschlých skvrn.

Jak a kdy doplnit sůl a oplachovací prostředek do myčky?

Myčka má signalizaci doplnění oplachovacího prostředku i soli. Většinou rozsvícení kontrolky oznámí nedostatek prostředku. Prosím zkontrolujte v uživatelské příručce.

Zapáchá Vaše myčka?

Doporučujeme pravidelně čistit těsnění dvířek myčky vlhkým hadříkem a to nejméně 1x měsíčně. Doporučujeme také vyčistit filtry myčky nejméně 1x týdně. Občas vyčistěte Vaši prázdnou myčku spuštěním dlouhého cyklu s přidáním čistící sody, nebo použití přípravku pro čištění myček, kteý je k dostání ve většině drogerií.

Mohu umývat plastové nádobí v myčce?

Nejprve zkontrolujte, že je nádobí vhodné do myčky nádobí, pokud ne, může se teplem deformovat. Franke nepřebírá žádnou zodpovědnost za poškození plastového nádobí při mytí v myčce. Pokud je nádobí vhodné pro mytí v myčce, měly by být plastové nádoby umístěny v horním koši. Je zcela běžné, že v závislosti na typu plastového materiálu nemusí být toto nádobí zcela suché na konci mycího cyklu.

Mohu umývat křišťálové skleněné nádobí v myčce?

Některé Franke modely myček nádobí mají speciální program na mytí skla při teplotě 45°C. Zvažte, zda je to pro Vaše sklo vhodné.

Jaké jsou možnosti energetických úspor Franke myček nádobí?

Eko programy jsou energeticky úsporné. Některé Franke myčky mají naprogramováno lehké otevření dvířek na konci vybraných mycích programů pro lepší výsledek sušícího cyklu, jeho zkrácení a energetickou úsporu.

Je třeba oplachovat nádobí než je dám do myčky?

Není třeba oplachovat nádobí před vložením do myčky. Díky účinným programům a prostředkům na mytí je důkladně umyto i velmi znečištěné nádobí. Nicméně vždy by měly být odstraněny větší zbytky jídla, které by mohly blokovat filtry a také odstraněny velmi mastné zbytky např. sýrů a omáček. Uvědomte si, že oplachování před vložením do myčky je zbytečná spotřeba vody průměrně kolem 10-20 l.

Je nedostatečné sušení problémem jen plastového nádobí a nádobí s nepřilnavým povrchem?

Je zcela normální, že vzhledem k vlastnostem materiálu, neexistuje žádný mycí program, který by garantoval dokonalé sušení plastového nádobí nebo nádobí s nepřilnavým povrchem.

Je nádobí ve Vaší myčce suché, ale stěny myčky stále mokré?

Je zcela normální, že po procesu sušení zůstane pára zkondenzovaná na chladnějších stěnách vnitřního prostoru myčky.

Ztmavlo Vaše nádobí po umytí v myčce?

Stalo se to u nádobí ze stříbra nebo hliníku? Umývání nádobí vyrobeného z čistého hliníku nebo stříbra v myčce nádobí není doporučeno. Pro znovu navrácení původního vzhledu zkuste vyčistit měkkým hadříkem a octem.

Co to je Aquastop?

Zařízení Aquastop v myčce nádobí slouží k automatickému uzavření přívodu vody pomocí elektromagnetického ventilu v případě nechtěného úniku vody a zabránění tím způsobení škod.

Proč mám doplňovat speciální sůl do myčky nádobí?

Sůl pro myčky nádobí preventivně změkčuje vodu přitékající do myčky tak, aby zabránila usazování vodního kamene v myčce. Dávkování soli je třeba nastavit dle tvrdosti Vaší vody podle návodu v uživateské příručce.

Mám doplňovat sůl do myčky, i když používám mycí prostředek se změkčovačem?

Doporučujeme vždy používat speciální změkčující sůl pro myčky nádobí. Zabraňuje usazování vodního kamene v myčce a vzniku bílý skvrn na nádobí ze zbytků vodních usazenin.

Jak zjistím tvrdost vody?

Tvrdost vody je možné zjistit pomocí dostupných testovacích sad, které zakoupíte obchodech. Dle návodu zjistíte tvrdost Vaší vody. Nejjednodušší variantou jsou testovací papírky na vložení do vody, které zabarvením indikují stupeň tvrdosti. Hodnotu přečtete na přiložené stupnici.

Jak mám čistit nerezové části mojí myčky?

Na čistění nerezových vnitřních částí myčky doporučujeme použít vhodný čisticí prostředek. Nejsou doporučeny abrazivní čisticí prostředky nebo abrazivní houby, ani agresivní chemikálie jako bělidla, amoniak, přípravky s chlórem nebo alkohol, které by mohly poškodit nerezovou ocel.

Chladničky
V mojí chladničce je příliš mnoho zkondenzované vody nebo ledu.

Jsou dveře chladničky/mrazničky dovřené? Zkontrolujte. U volně stojící chladničky můžete zkontrolovat těsnost dveří pomocí vloženého listu papíru, který by měl ve všech místech pevně držet. U vestavných chladniček by to bylo možné pouze po odstranění dekorativních dveří. Pokud zjistíte, že těsnění zcela nedoléhá, zkuste ho lehce povytáhnout, možná bylo jen dlouho stlačené a potřebuje znovu získat elasticitu. Pokud tím problém nevyřešíte, prosím, kontatujte servisní centrum.

Moje chladnička vydává rachotivý nebo bouchající zvuk.

Zapraskání nebo lehké bouchnutí 2-10x za den je zcela normální. Děje se tak z důvodu odmrazování zadního panelu 2-10x za den, krátkodobě se zvýší teplota výparníku, který je na zadní stěně. Izolační materiál a chladící potrubí se rozpíná a pak znovu smrští; to jsou běžné zvuky odmrazovacího cyklu. Ze zkušeností víme, že hluk s časem klesá. 

Moje chladnička vydává slabý pískavý nebo bzučivý zvuk.

Tohle je normální provozní zvuk. V chladícím kompresoru je elektromotor a mechanické ventily, které způsobují tento zvuk.

Uvnitř mojí chladničky je ledová námraza.

Je venkovní teplota velmi vysoká? Vysoká vlhkost a teplota zvyšuje stupeň kondezace par a tím nárůst zbytkového ledu uvnitř chladící části. Běžný objem ledu (zmrzlé kapky na zadní stěně uvnitř) se rozpustí, když je chladnička zavřena a kompresor přestane chladit. Pokud ale otevíráme chladničku velmi často, kompresor je nucen běžet nepřetržitě a dochlazovat vnitřní prostor a tím dochází ke vzniku větší námrazy. V tom případě je nutné chladničku odmrazit a termostat nastavit na vyšší chladící teplotu.

Mám zkondenzovanou vlhkost v chladničce.

Není ucpán odtokový kanálek na zadní stěně uvnitř chladícího prostoru? Pomocí vložené plastové jehly odblokujte odtokovou dírku, důkladně vyčistěte.

K čemu slouží zásuvka s 0° C zónou?

Zásuvka s 0°C zónou v chladícím prostoru je vhodná zejména pro uložení čerstvých potravin jako masa a ryb po delší čas, zajistí potravinám nižší teplotu a vhodnou vlhkost. Není vhodná pro ovoce a zeleninu, které obsahují mnoho vody a mohlo by zmrznout.

Jaké je nejvhodnější nastavení termostatu chladničky a mrazničky?

Při běžných podmínkách užívání chladničky a mrazničky, stejně jako při běžném množství jídla vloženém dovnitř a běžnou teplotou okolního prostředí, je doporučeno nastavit termostat na střední až nízkou pozici. Maximální hodnoty by měly být nastaveny pouze ve vyjímečných případech, jako je chlazení vnitřního prostoru po výpadku el. energie nebo náhlého naplnění velkým množstvím potravin. Nicméně pro nejlepší nastavení výrobku se prosím vždy podívejte na doporučení v uživatelské příručce.

Co znamená funkce Super Freeze v mrazničce?

Funkce Super Freeze (pouze u některých modelů), nastavitelná dle klíče v uživatelské příručce, je určena k rychlému zmrazení zejména velkého množství čerstvého jidla vloženého naráz do mrazničky.

Jaký je rozdíl mezi No Frost a kombinovanou chladničkou s ventilátorem?

V chladničce/mrazničce No Frost suchý a studený vzduch cirkuluje homogeně a ochlazuje jídlo rovnoměrně bez vytváření námrazy. Systém s chladícím ventilátorem ač také velmi rovnoměrně distribuuje teplotu a vlhkost uvnitř chladničky/mrazničky, vyžaduje občasné manuální rozmrazení mrazicí části.

Jaký je rozdíl mezi kombi a dvoudveřovou chladničkou?

Kombi chladnička má velkou chladící část nahoře a velkou mrazicí část dole, každá má samostatné dveře. Dvoudveřová chladnička má jedny dveře a uvnitř nahoře má malý mrazicí prostor s vlastními vnitřními dvířky.

Jak mohu snížit spotřebu el.energie chladničky nebo mrazničky?

Pro co nejnižší spotřebu el.energie je třeba dodržovat tato doporučení: instalujte chladničku na chladném a dobře větraném místě chráněném před přímým sluncem a jinými zdroji tepla. Neukládejte horké nápoje nebo jídlo do chladničky/mrazničky, nejprve je nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Snižte na minimum počet otevření dveří, aby zbytečně dovnitř nevnikalo teplo. U modelů vybavených funkcí Super Freeze ji ponechte zapnutou jen po nezbytně dlouhou dobu. Pokud nebudete chladničku po delší dobu užívat, vyprázdněte ji a vypněte, nechte dvířka pootevřená kvůli proudění vzduchu.

Jak mám čistit nerezový povrch chladničky?

Na čištění nerezových částí chladničky doporučujeme použít vhodný čisticí prostředek. Nejsou doporučeny abrazivní čisticí prostředky nebo abrazivní houby, ani agresivní chemikálie jako bělidla, amoniak, přípravky s chlórem nebo alkohol, které by mohly poškodit nerezovou ocel.