Privacy & Cookies

 

Franke erkent het belang van de beveiliging van persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy. De bescherming en beveiliging van onze klanten- en gebruikersgegevens hebben voor ons een hoge prioriteit. Hieronder vindt u onze Privacy Policy waarin beschreven wordt hoe we van uw persoonlijke gegevens gebruik maken na uw bezoek aan onze website.
Door het gebruik van of het verstrekken van informatie via deze website geeft u uw toestemming voor het verzamelen en het gebruik van informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid. U erkent ook dat Franke Holding AG, namens zichzelf en haar filialen (“Franke”) de nodige veranderingen, wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen kan doorvoeren of op een andere manier dit privacybeleid kan bijwerken naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt via onze website geïnformeerd over herzieningen in ons privacybeleid. Op schriftelijk verzoek kunnen wij u informeren over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in ons systeem (bijv. naam, adres). Gelieve ons te contacteren indien u bepaalde gegevens wenst te wijzigen of te wissen.
Met het oog op de beveiliging van het systeem registreert onze webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer die u gebruikt wanneer u onze website bezoekt, evenals de datum van toegang, de client file request (bestandnaam en URL), de HTTP statuscode en de website van waaruit u ons bezoekt, en het aantal bytes dat werd overgedragen gedurende de sessie. U kunt ook worden gevraagd om samen met uw vraag uw naam, adres en andere contactgegevens op te geven, zodat we efficiënt en vlug uw informatie aanvraag kunnen beantwoorden en/of onze website optimaal aan uw wensen kunnen aanpassen.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat uw sessie op deze website veilig is. We gebruiken ook ingebedde pixels - met cookies, deze helpen ons om bij te houden hoeveel mensen onze website gebruiken en verzamelen gegevens over de paden die gebruikt worden, bij het navigeren op onze website. We gebruiken de informatie om de inhoud van de site, de navigatie en samenstelling, alsmede pagina respons (hoe snel pagina's te downloaden) te evalueren. Beide, de cookies en embedded pixel technologie, is anoniem en bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. We kunnen u niet persoonlijk identificeren. Franke gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de technische administratie van onze website, om te voldoen aan uw wensen en vragen en voor interne- en marketingdoeleinden. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden anders dan een bedrijf binnen onze groep van bedrijven en/of een gevolmachtigde agent of dealer die kan ons helpen bij het verstrekken van informatie die u nodig heeft.

 

Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd of met derden gedeeld (behalve zoals hierboven beschreven) voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Persoonlijke gegevens die zijn verzameld gedurende een bezoek aan onze website worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar de respectieve Franke onderneming haar hoofdzetel heeft. Wij maken geen gegevens bekend aan overheidsinstellingen tenzij dit wettelijk vereist wordt.
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze bedrijfswebsite(s) met uitsluiting van de websites van derden. De links naar andere websites die we aangeven kunnen naar onze mening van interesse zijn voor onze bezoekers, en we streven ernaar ervoor te zorgen dat dergelijke websites van de hoogste kwaliteit zijn. Vanwege de aard van het World Wide Web kunnen we echter onmogelijk de privacy normen van iedere website waarmee we links onderhouden garanderen, of verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van andere sites als deze. Dit policybeleid is niet van toepassing op gelinkte sites die niet tot de Franke groep behoren.