ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И „БИСКВИТКИ“

FRANKE Holding AG и свързаните с него дружества (заедно наричани по-долу „FRANKE“, „Дружеството“, „ние“ или „нас“) са твърдо решени да защитават Вашите Лични данни. FRANKE оценява интереса Ви към нашите продукти и посещението Ви в този уебсайт. Вашата неприкосновеност на личния живот е важна за нас и искаме да се чувствате спокойно, когато посещавате нашия уебсайт. Личните данни, събрани при посещения на нашите уебсайтове, се обработват от нас съгласно законовите разпоредби. С настоящата политика за поверителност („Политика за поверителност“) бихме искали да Ви информираме за нашите мерки за сигурност.

1. АДМИНИСТРАТОР

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) или който и да е друг приложим закон е съответната компания Franke, посочена в началото на уебсайта.

2. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално като бъде свързано с идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече особени белези, които изразяват физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. Това включва информация като Вашето име и фамилия, адрес и имейл адрес, телефонен номер или дата на раждане. Личните данни могат да бъдат във всякаква форма (напр. на хартия, електронни, видео, аудио). FRANKE се ангажира да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че всички обработвани от нас Лични данни ще бъдат обработвани добросъвестно и законосъобразно. Всички наши служители, обработващи данни и трети страни доставчици на услуги, които имат достъп до лични данни, са задължени да съблюдават поверителността на личните данни и да спазват настоящата Политика за поверителност. Ние събираме лични данни само когато ни ги подадете чрез регистрация, попълване на формуляри или имейли, като част от поръчка за продукти или услуги, запитвания или искания за поръчани продукти и подобни ситуации, в които сте избрали да ни предоставите информацията.

Базата данни и съдържанието й остават във FRANKE или остават в обработващи данни и в сървъри, действащи от наше име и отговарящи пред нас.

Ние ще запазим контрола и отговорността за използването на всички лични данни, които сте ни разкрили. Някои от тези данни могат да се съхраняват или обработват на компютри, намиращи се в други юрисдикции, като Съединените щати, чиито закони за защита на данните могат да се различават от юрисдикцията, в която живеете. В такива случаи ще гарантираме, че са въведени подходящи защити, които да изискват от обработващия данните в тази държава да поддържа защита на данните, която е еквивалентна на тази, която се прилага в страната, в която живеете.

3. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Можете да използвате нашия уебсайт, без да разкривате личните си данни. Ние не изискваме да предоставяте лична информация като условие за използването на нашия уебсайт, освен ако не е необходимо да Ви предоставим продукт или услуга или да комуникирате с нашия уебсайт по Ваше искане. По-долу обясняваме как събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни на нашия уебсайт:

a)    Данни, когато посещавате нашия уебсайт

Когато използвате нашия уебсайт, данните могат да бъдат обработени, за да можете да общувате с нашия уебсайт или за целите на сигурността, като предотвратяване на неправомерен достъп, отстраняване на проблеми или тестване. Данните, които събираме, могат да включват името на Вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, който сте използвали за връзка към нашия уебсайт, датата и часа на Вашето посещение, уебсайтовете, които посещавате от нашия уебсайт и вашия IP адрес. Тази обработка е необходима за предоставянето на нашите услуги или се основава на законния ни интерес при обработка на комуникацията. Според нас това е и във Ваш интерес, тъй като уебсайтът не може да бъде показван без тази комуникация. Вие можете да възразите срещу обработката на данните Ви за тази цел по всяко време, без да посочвате причини, като това ще има сила за в бъдеще. Искаме обаче да посочим, че обработката на Вашите лични данни може да бъде извършвана дори след като сте направили възражение пред уебсайта, тъй като не е възможно да се спре необходима по технически причини обработка за индивидуалните потребители на уебсайта или по принцип. Поради това съществуват убедителни основания за обработка, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи. Ако желаете да предотвратите обработката, описана по-горе, просто не посещавайте нашия уебсайт. Тези данни се изтриват след дадена сесия, освен ако инцидент по сигурността не изисква по-дълго съхранение с оглед проучване на документацията.

b)    Данни за създаване на клиентски профил

Ако създадете клиентски профил на нашия уебсайт, предоставените от Вас данни (напр. име, адрес, имейл адрес, телефон, заглавие и данни за достъп) ще бъдат съхранявани и обработвани в базата данни на FRANKE за клиенти. Тези данни се обработват с цел изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Можете да деактивирате клиентския си профил по всяко време и/или да възразите срещу по-нататъшното съхранение и използване на личните Ви данни за тази цел, без да посочвате причини, като се свържете с посочения по-долу адрес за контакт, което обаче ще влезе в сила за в бъдеще. В случай на възражение, ние незабавно ще изтрием Вашите лични данни. При деактивиране на клиентския профил ние ще изтрием и самия клиентски профил.

c)    Контакт чрез формуляр за контакт или имейл

Ако се свържете с нас (напр. чрез формуляр за контакт или имейл), Вашите лични данни, които ни предоставите във формуляра за контакт, ще бъдат съхранявани и обработени от FRANKE. Кои данни се събират в случай на контакт, можете да видите от съответния формуляр за контакт. Тези данни се съхраняват и използват изключително, за да се отговори на Ваше запитване и/или за установяване на контакт и свързаното техническо администриране. Обработката на тези данни се извършва за изпълнение на договор или преддоговорни мерки или ако обработката е също така в наш законен интерес, без да има противоречащи интереси, надхвърлящи Вашите интереси в това отношение, тъй като обработването на тези искания е в наш взаимен интерес.

След като приключи обработката на искането, ние ще запазим кореспонденцията само дотолкова, доколкото съществуват законови, правни срокове за задържане или давностни срокове или допълнителното съхранение е необходимо за предявяване, упражняване или защита по правни искове.

d)    Данни за регистрация за информационен бюлетин

Ако се регистрирате за услугата ни за информационен бюлетин, Вашите лични данни (напр. име, адрес и имейл адрес) ще бъдат съхранявани и обработвани от FRANKE за целите на маркетинг, реклама или промоции. Обработката на тези данни е основана на Вашето съгласие или се извършва за изпълнение на договора. В този случай ние редовно ще Ви изпращаме промоционална информация за услугите и продуктите, свързани с продукти, услуги, оферти или събития на FRANKE. Можете да се откажете от получаването на такива информационни бюлетини по всяко време за в бъдеще, без да посочвате причини, като се свържете с адреса за контакт по-долу или като се отпишете от абонамента чрез опцията за отписване, предвидена в бюлетина. След като сте се отписали от абонамента, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит от нашия списък за разпространение на информационния бюлетин незабавно, с изключение на копие в нашата база данни за откази, от което ние имаме законен интерес, за да можем да гарантираме, че повече няма да Ви бъдат изпращани бюлетините.

e)    Разкриване

Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, за да приведем в действие или да приложим настоящата Политика за поверителност и други споразумения или за да защитим правата, имуществото или сигурността на FRANKE, на нашите клиенти или на други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за защита срещу измами и намаляване на кредитния риск или с платежен портал, предлаган от банков институт в нашия онлайн магазин за обработка на плащания за поръчани продукти. Също така може да предоставяме лични данни на правителствени агенции и регулаторни и правни органи, изисквани от закона или от други нормативни актове. Този вид разкриване може да се изисква за спазване на правно задължение или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или може да се основава на наш или на трета страна законен интерес. В последния случай имате право да възразите срещу такова използване, но ние обаче може да продължим да обработваме данните, ако съумеем да представим убедителни законни основания, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи; или в случай че това е необходимо за предявяване и упражняване на защита по правни искове.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Този уебсайт използва така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия Ви диск чрез Вашия браузър. Те съхраняват определена информация (напр. предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може да ни прехвърли при следващото Ви влизане в нашия уебсайт (в зависимост от продължителността на живота на „бисквитката“). Не е необходимо да приемате „бисквитки“, за да използвате уебсайта. Тогава обаче е възможно в уебсайта да има определени зони и функции, които няма да можете да използвате. Ние използваме „бисквитки“ или ако те са необходими, за да ви предоставим дадена услуга на нашия уебсайт, или ако сте се съгласили с използването на „бисквитки“, като сте приели банера на „бисквитките“. Ако не искате да приемете използването на „бисквитки“ в този уебсайт, моля, променете настройките на браузъра си (обяснено по-долу) или преустановете използването на уебсайта.

Ние използваме две категории „бисквитки“: (i) „бисквитки“, необходими за технически цели, без които функционалността на нашия уебсайт би била намалена (т.нар. „бисквитки“ за сесия) и (ii) незадължителни „бисквитки“ (т.нар. „бисквитки“ по избор):

„Бисквитки“ за сесии:

Бисквитка

Описание

Продължителност на живота

franke_language

„Бисквитката“ съдържа предпочитания език, избран от потребителя

12 месеца

franke_cookie_settings_1.0

Това са строго необходими „бисквитки“, които позволяват ползването на услугите, които сте поискали.

Тези „бисквитки“ се използват, за да запомнят настройките Ви, на които приемате „бисквитките“ и които не искате да бъдат зададени.

12 месеца

JSESSIONID

„Бисквитка“ за сесия на Franke; Използва се за идентификация на сесията.

Сесия

login-token

„Бисквитка“ за сесия на Franke, която съдържа информация за маркера от решението за еднократна идентификация (Single Sign On)

Сесия

.AspNet.ApplicationCookie

„Бисквитка“ за удостоверяване. Тя съдържа маркер, който позволява на приложението да провери дали текущият потребител е действителен и удостоверен потребител. 

Сесия

saml_request_path

Съдържа пренасочване на адресата в случай на успешно удостоверяване

Сесия

Незадължителни бисквитки:

Ние не използваме ефективността или други незадължителни „бисквитки“ за самите нас. Понякога обаче използваме софтуер на трета страна, насочен към аналитични цели, които изискват използването на техните „бисквитки“ (на трети страни). Ние използваме тази технология за измерване на отговорите на посетителите на нашите сайтове и на ефективността на нашите рекламни кампании (включително колко пъти се отваря дадена страница и коя информация се преглежда), както и да преценим как Вие използвате този уебсайт. Партньор, който е трета страна или партньор за уеб аналитични услуги може с Ваше съгласие да събира данни за посещенията Ви в наши и други сайтове поради тези интернет маркери/„бисквитки“, може да изготвя за нас отчети относно дейността на уебсайта и може да предоставя допълнителни услуги, които са свързани с използването на уебсайта и интернета. По-долу можете да намерите информация за тези „бисквитки“ и как можете по всяко време да оттеглите съгласието си/да се откажете от използването на такива „бисквитки“.

4.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE АНАЛИЗ

Нашият уебсайт използва Google Анализ, уеб услуга за анализ на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Анализ използва „бисквитки“ (вижте по-горе), които се съхраняват на компютъра Ви и разрешават анализ на използването на уебсайта. Информацията, събрана от Google във връзка с използването от Вас на нашия уебсайт (напр. препращащия уебсайт, кои уебстраници посещавате, типа на Вашия браузър, Вашите езикови настройки, Вашата операционна система, резолюцията на Вашия екран), ще бъде предадена на сървър на Google в Съединените щати, където ще бъде съхранявана за срок на съхранение на данни от петдесет месеца и ще бъде анализирана; съответните резултати ще ни бъдат предоставяни в анонимна форма. В този процес, Вашите данни за използване няма да бъдат свързвани с Вашия пълен IP адрес. Ние активирахме на нашия уебсайт функцията за анонимност на IP, предлагана от Google, така че последните 8 бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) на Вашия IP адрес се заличават. Освен това Google е сертифициран по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩЩит за личните данни и Швейцария и САЩ, което гарантира адекватно ниво на защита на данните по отношение на обработката на данни от Google в САЩ. 

Ние използваме Google Анализ само въз основа на Вашето предварително съгласие или наш законен интерес, за да Ви предоставим персонализиран опит в уебсайта. Вярваме, че е и във Ваш интерес да получавате интересни и уникални реклами. Поради това съществуват убедителни основания за обработка, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи. По-долу е обяснено как можете да оттеглите съгласието си за Google Анализ:

Можете да оттеглите Вашето съгласие за използването на уеб анализ по всяко време или чрез изтегляне и инсталиране на Google Добавка за браузър, чрез което ще бъде зададена „бисквитка“ за отказване, или чрез избиране на съответната настройка в софтуера на Вашия браузър. И двете опции ще предотвратят използването на уеб анализа само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали добавката, и ако не изтриете „бисквитката“ за отказване.

За повече информация, моля, посетете https://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2. DOUBLECLICK ОТ GOOGLE

За да предоставяме реклама, насочена към дадена целева група, използваме рекламната мрежа DoubleClick от Google, която събира и оценява информацията за посещенията на нашите уебсайтове и на други уебсайтове, които са част от рекламната мрежа чрез техните „бисквитки“. В този контекст няма да бъдат събирани или използвани никакви лични данни за Вас, като Вашето име, адрес или имейл адрес. Използваните от DoubleClick „бисквитки“ съдържат само името на домейна, по който е била зададена „бисквитката“ (ad.doubleclick.net), предвиденото време за изтичане на „бисквитката“ и ценността на определени целеви групи. Ако не искате DoubleClick от Google да зададе „бисквитки“ или искате да коригирате предпочитанията си за рекламиране, отидете на: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Използваме DoubleClick въз основа на Вашето съгласие чрез нашия банер „бисквитка“. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изберете съответната настройка в софтуера на браузъра си, като блокирате „бисквитките“ от домейна www.googleadservices.com в настройките на браузъра си или посетите сайта www.about-ads.info/choices и деактивирате съответните реклами. Освен това можете да деактивирате DoubleClick от https://www.google.com/settings/ads/plugin

4.3. GOOGLE ADWORDS

Използваме Google AdWords, за да представим рекламите си на уебсайтове на трети страни. Ние използваме тази услуга, за да Ви предоставим персонализиран опит в уебсайта. Рекламите се доставят чрез така наречените „Рекламни сървъри“. Използваме „бисквитки“ на Рекламен сървър, за да измерваме появяванията на реклами и кликвания. Ако стигнете до нашия уебсайт чрез реклама в Google, Google ще постави „бисквитка“ в браузъра Ви. Тази „бисквитка“ ще бъде съхранявана в продължение на 30 дни и не е предназначена да Ви идентифицира. FRANKE не събира и не съхранява лични данни, използвайки Google AdWords. Получаваме само статистически оценки от Google, които ни информират коя реклама е най-ефективна. Ако имате профил в Google, възможно е Google да може да определи посещението Ви в нашия уебсайт в профила Ви. Дори и да не сте регистрирани в Google, Google може да проследява Вашия IP адрес и да съхранява данните Ви на сървъра си.

Използваме Google AdWords само въз основа на Вашето съгласие, дадено при приемането на нашия банер за „бисквитки“.

Можете да оттеглите съгласието си за използването на Google AdWords по всяко време, като изберете съответната настройка в софтуера на браузъра си, като блокирате „бисквитките“ от домейна www.googleadservices.com в настройките на браузъра си или чрез посещение на сайта www.about-ads.info/choices и деактивиране на съответните реклами. Освен това можете да деактивирате Google AdWords на адрес https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.4. ДИНАМИЧЕН РЕМАРКЕТИНГ НА GOOGLE

Освен това, ние използваме функцията за динамичен ремаркетинг на Google. Тази функция ни позволява да Ви насочваме към персонализирани реклами, основаващи се на интереси, ако посещавате други уебсайтове, които принадлежат към дисплейната мрежа на Google.  Google използва „бисквитки“, за да анализира използването на уебсайта Ви, което е основата на целевата реклама.  За тази цел Google съхранява малък файл със серийни номера в браузъра Ви, когато посещавате нашия уебсайт. Това позволява на Google да събира анонимна информация за използването на уебсайта. Google не съхранява никаква лична информация за Вас.  В случай че по-късно посетите друг уебсайт, принадлежащ към дисплейната мрежа на Google, ще се показват реклами, при които има голяма вероятност за факторинг в информацията или продуктите, които сте избирали по-рано. Можете да деактивирате за постоянно използването на „бисквитки“ от Google, като следвате тази връзка и изтеглите и инсталирате предоставените добавки: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Друга възможност е да деактивирате „бисквитките“ на Google, като посетите сайта за деактивиране на Инициативата за мрежова реклама и реализирате предлаганата опция за отказ http://www.networkadvertising.org/choices/. Допълнителна информация за ремаркетинга на Google, както и за поверителността на информацията на Google, можете да намерите тук http://www.google.com/privacy/ads/.“

Ние използваме Динамичния ремаркетинг на Google само въз основа на Вашето предварително съгласие, дадено при приемането на нашия банер за „бисквитки“. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изберете съответната настройка в софтуера на браузъра си или като блокирате „бисквитките“ от домейна www.googleadservices.com в настройките на браузъра си.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛСКА АУДИТОРИЯ НА FACEBOOK

Освен това, този уебсайт използва функцията „Потребителска аудитория“ на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook“). Тази функция ни позволява да Ви насочваме към персонализирани реклами, основаващи се на интереси, т.нар. Facebook Реклами, ако посетите Facebook.com или други уебсайтове, които принадлежат към Facebook мрежата.  Facebook съхранява малък файл със серийни номера в браузъра Ви, когато посещавате нашия уебсайт. Това позволява на Facebook да събира анонимна информация за използването на уебсайта. В случай че по-късно посетите друг уебсайт, принадлежащ към дисплейната мрежа на Facebook, ще се показват реклами, при които има голяма вероятност за факторинг в информацията или продуктите, които сте избирали по-рано. Ако сте се регистрирали във Facebook, възможно е Facebook да може да определи посещението Ви в нашия уебсайт в профила Ви. Дори и да не сте регистрирани във Facebook, Facebook може да проследява вашия IP адрес и да съхранява данните Ви на сървъра си.

Можете да деактивирате използването на потребителски аудитории, като посетите следния деактивиращ сайт http://www.youronlinechoices.eu/. Тук можете да намерите допълнителна информация за потребителската аудитория на Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Използваме Потребителски аудитории на Facebook само въз основа на Вашето предварително съгласие, дадено при приемането на нашия банер на „бисквитките“ или на нашия законни интерес да Ви предоставим персонализиран опит в уебсайта. Вярваме, че е и във Ваш интерес да получавате интересни и уникални реклами. Поради това съществуват убедителни основания за обработка, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи. Можете да възразите на тази обработка по всяко време, като се свържете с нас.

За политиката за поверителност на Facebook отидете на: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6. FACEBOOK CONNECT

Можете да влезете в нашия уебсайт, като използвате услугата за вход във Facebook Connect. Тази услуга ще удостовери самоличността Ви и ще Ви предостави възможност да споделите с нас определена информация с персонална идентификация, като Вашето име и имейл адрес, за да попълните предварително формуляра ни за регистрация. Услуги като Facebook Connect Ви дават възможност да публикувате информация за Вашите дейности на нашия уебсайт на страницата на Вашия профил, за да я споделите с другите в мрежата си.

Ние използваме Facebook Connect въз основа на Вашето съгласие, дадено на Facebook, както и на нашия законен интерес да опростим използването на нашия уебсайт. Ние вярваме, че лесното използване на нашия уебсайт е и във Ваш интерес. Поради това съществуват убедителни основания за обработка, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи. Можете да възразите на тази обработка по всяко време, като се свържете с нас.

4.7. ПРОУЧВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Участието в потребителските проучвания, провеждани периодично на нашия уебсайт, е доброволно. Използваме функционални „бисквитки“ за извършване на потребителски проучвания. Техническата информация, записана от потребителското проучване, е същата информация, която се записва, когато потребителите посещават уебсайта (виж по-горе). Отговорите Ви, изпратени по време на потребителското проучване, няма да бъдат свързани с личните Ви данни, като Вашия IP адрес. 

5. УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Ние включваме услуги и/или съдържание от трети страни на нашия уебсайт. Когато използвате такива услуги от трети страни или когато се показва съдържание от трета страна, комуникационните данни се обменят между Вас и съответния доставчик по технически причини. FRANKE не контролира нито уебсайтовете, нито практиките за защита на личните данни на третите страни, опериращи тези уебсайтове. Практиките за поверителност на доставчици на уебсайтове, които са трети страни, може да се различават от тези на FRANKE, затова не можем да одобряваме или да даваме каквито и да са гаранции относно уебсайтове на трети страни. Моля, да проверявате тези правила, преди да изпращате лични данни на тези уебсайтове.

Съответният доставчик на услугите или на съдържанието може също така да обработва Вашите данни за собствени допълнителни цели. Доколкото ни е известно, ние сме конфигурирали услугите и съдържанието на доставчици, за които е известно, че обработват данни за собствени цели по такъв начин, че да бъде блокирана или всяка комуникация, която е предназначена за други цели, освен за представяне на техните услуги или съдържание на нашия уебсайт, или комуникацията се осъществява, след като активно сте избрали да използвате съответната услуга. Тъй като обаче нямаме контрол върху данните, събирани и обработвани от трети страни, ние не сме в състояние да предоставим обвързваща информация относно обхвата и целта на такава обработка на Вашите данни.

a)    Връзки към уебсайта:

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към и от уебсайтове на наши партньорски мрежи, дилъри, филиали или други трети страни. При влизане в тези връзки уебсайтът на FRANKE автоматично излиза. FRANKE не контролира нито уебсайтовете, нито практиките за защита на личните данни на третите страни, опериращи тези уебсайтове. Практиките за поверителност на доставчици на уебсайтове, които са трети страни, може да се различават от тези на FRANKE, затова не можем да одобряваме или да даваме каквито и да са гаранции относно уебсайтове на трети страни. Моля, да проверявате тези правила, преди да изпращате лични данни на тези уебсайтове.

b)    Социални добавки:

FRANKE използва така наречените социални добавки („бутони“) на социални мрежи като Facebook, Google+, LinkedIn и Twitter. Когато посетите нашия уебсайт, тези бутони са деактивирани по подразбиране, т.е. без намесата Ви, те няма да изпращат никакви данни до съответните социални мрежи. Преди да можете да използвате тези бутони, трябва да ги активирате, като кликнете върху тях. След това те остават активни, докато ги деактивирате отново или не изтриете „бисквитките“ (моля, направете справка в „бисквитките“).

След активирането им се установява пряка връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се предава от социалната мрежа директно до Вашия браузър и се включва от него в уебсайта. След активирането на бутон, социалната мрежа може да изтегля данни, независимо дали взаимодействате с бутона или не. Ако сте влезли в социална мрежа, мрежата може да отнесе посещението Ви към уебсайта в потребителския Ви профил. Социалната мрежа не може да отнесе дадено посещение към други уебсайтове на FRANKE, освен ако не активирате съответния бутон там.

Ако сте потребител на социална мрежа и не желаете тя да комбинира данните, извлечени от посещението Ви на нашия уебсайт, с нашите потребителски данни, трябва да излезете от съответната социална мрежа, преди да активирате бутоните.

Ние не можем да влияем върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи чрез техните бутони. Правилата за използване на данните в социалните мрежи предоставят информация за целта и обхвата на данните, които те събират, как се обработват и използват тези данни, какви права имате, както и какви настройки можете да използвате, за да защитите поверителността си.

За допълнителна информация относно обхвата и целта на такова събиране и обработка на Вашите данни, моля, прегледайте уведомленията за поверителност на доставчиците, чиито услуги и/или съдържание включваме и които са отговорни за защитата на Вашите данни в този контекст.

6. ТРЕТА СТРАНА ОБРАБОТВАЩА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние не предаваме никакви лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договора, разрешено e от съответните законови разпоредби или Вие сте дали съгласие. Като се има предвид това, FRANKE може да сключва договори с други компании или физически лица („Обработващи данни“), които да изпълняват определени задължения от наше име. По този начин може да е необходимо да предоставим на обработващите данни достъп до лични данни. Нашите Обработващи данни са задължени да запазват поверителността на личните данни и са ограничени да използват информацията за друга цел, различна от целите, определени от FRANKE. Примери за задължения, изпълнявани от Обработващите данни, включват бизнес партньори или подизпълнители на технически, платежни и услуги по доставка, намаляване на кредитния риск или защита от измами, доставчици на анализи, доставчици на услуги по търсене на информация или обработка в рамките на групата. Те ще имат достъп само до личните данни, необходими за осъществяването на съответната дейност. По-специално, на тези Обработващи данни е забранено да обработват или използват Вашите лични данни за други цели.

Ние предприемаме подходящи мерки чрез договор или по друг начин, за да осигурим адекватна защита на личните данни, които разкриваме на нашите Обработващи данни и да гарантираме, че нашите Обработващи данни разполагат с достатъчно юридически, организационни и технически процедури за защита на личните данни в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. 

7. СИГУРНОСТ

FRANKE е глобална организация с компании, бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които надхвърлят отделните граници. Поради това нашите практики за защита на личните данни са предназначени да осигурят защита на личните данни по целия свят. Политиката на FRANKE е да дава достъп до лични данни само на оторизирани служители, агенти, изпълнители, структури и Обработващи данни, за които FRANKE реши, че имат законна нужда да знаят или да имат достъп до информацията с оглед да изпълняват своите задължения. FRANKE използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити предоставените от Вас и управлявани от нас данни срещу манипулиране, загуба, унищожаване и достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

Когато сме Ви дали (или когато сте избрали) парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия уебсайт, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна. Моля ви да не споделяте паролата си с никого.

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Освен ако по-горе не сме Ви посочили конкретни срокове на съхранение, важат следните общи правила:

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за предвидените цели, ако сте оттеглили Вашето съгласие или ако сте възразили срещу използването на основание законен интерес и ние нямаме никакви надделяващи законни основания. В някои случаи може да се прилагат по-дълги срокове на съхранение, тъй като се изисква от закона (напр. по данъчното и търговското право) или се изискват данни за предявяването, упражняването или защитата по правни претенции. 

9. ВАШИТЕ ПРАВА И КОНТАКТ

Съгласно европейския Общ регламент относно защитата на личните данни или подобно право, приложимо за Вас, Вие можете да имате право да упражните някои или всички от следните права:

1. да поискате (i) информация дали се съхраняват Ваши лични данни и (ii) достъп до и/или дублиране на Ваши съхранени лични данни, включително цели на обработката, категориите на съответните лични данни и получателите на данни, както и потенциални срокове на съхранение;

2. да поискате отстраняване, премахване или ограничаване на Ваши лични данни, напр. тъй като (i) те са непълни или неточни, (ii) вече не са необходими за целите, за които са били събрана, или (iii) съгласието, на което се основава обработката, е било оттеглено;

3. да откажете да предоставите и – без да се оказва въздействие върху дейностите по обработка на данни, които са извършени преди това оттегляне - да оттегли Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни по всяко време;

4. да предприемате правни действия във връзка с евентуално нарушаване на Вашите права във връзка с обработката на Вашите лични данни, както и да подавате жалби пред компетентния орган за защита на личните данни;

5. да поискате (i) да получите и използвате повторно Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо използван и машинно читаем формат и (ii) да ги предадете на друг администратор, без пречки от наша страна; когато това е технически осъществимо, Вие имате право личните данни да бъдат предадени от нас директно на друг администратор.

Право на възражение:

Възможно е да имате право да упражните Вашето право да възразите на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация, това Вашите лични данни да бъдат подлагани на обработка. В този случай, моля да ни предоставите информация за конкретната ситуация. След като преценим представените от Вас факти, ние или ще прекратим обработването на личните Ви данни, или ще Ви представим нашите убедителни законни основания за продължаване на обработката.

 

Ние си запазваме правото периодично да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички промени в начина, по който използваме Вашите лични данни или променяме законовите изисквания. В случай на такива изменения ще публикуваме променената Политика за поверителност на нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност или ако искате да упражните Ваше право, описано по-горе, моля, свържете се с нас, както следва:

Съответната компания Franke, публикувана в началото на уебсайта, кликнете тук.

На вниманието на: Координатор по защита на данните

 

или с имейл на: placeholder_imprint_email

 

МАЙ 2018 Г.