Duurzaamheid

sustainability_country_sites


"Op een duurzame manier denken en handelen is gewoon een must. Bij alles wat we doen – van kantoor tot en met productie – houden wij rekening met de ecologische, economische en sociale aspecten. Duurzaamheid betekent eerlijkheid ten opzichte van toekomstige generaties. Bij al onze activiteiten moeten wij onze kinderen altijd met een zuiver geweten in de ogen kunnen kijken."
Michael Pieper, eigenaar en president/CEO Franke Artemis Group

Gedetailleerde informatie over duurzaamheid bij Franke inclusief het duurzaamheidsverslag is te vinden op de corporate website: www.franke.com/sustainability

Waarom duurzaam ondernemen?

De Franke Group kent en neemt haar verantwoordelijkheid en maakt actief gebruik van de mogelijkheden die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Ons doel is het bereiken van een harmonieus evenwicht tussen zakelijke, maatschappelijke en milieudoelstellingen.

De Franke Group beschouwt duurzaamheid als een maatschappelijke plicht en als een succesfactor op de lange termijn voor onze onderneming. Duurzaamheid vergroot niet alleen ons verkoop- en winstpotentieel, maar creëert ook niet-geldelijke waarden en vermindert de bedrijfsrisico's van onze onderneming.

Onze activiteiten worden geleid door de principes van duurzame ontwikkeling en zijn gericht op onderwerpen die relevant zijn voor ons bedrijf en onze aandeelhouders.

Producten en diensten

Wij streven naar het leveren van producten en oplossingen die een lonende ervaring bieden voor onze klanten. Onze productontwikkeling en innovatie zijn gericht op uitmuntendheid en efficiency. Wij zijn begonnen de impact van onze producten en diensten tijdens de levenscyclus beter te begrijpen en te verminderen.

Productie

Onze activiteiten richten zich op onderwerpen die ons helpen de impact op het milieu van productieprocessen te verminderen en die tegelijkertijd de kosten verlagen. Een efficiënt gebruik van energie en de vermindering van CO2 uitstoot, afval en verbruik van water, zijn voor ons de meest relevante onderwerpen.

Werknemers

Het zakelijk succes van Franke is in hoge mate afhankelijk van de dagelijkse bijdrage van haar werknemers. Arbeidsrecht en mensenrechten staan bij Franke hoog in het vaandel. Wij beschouwen training & ontwikkeling en gezondheid & veiligheid als uiterst belangrijke onderwerpen om een veilige werkplek te bieden en om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Onze verantwoordelijkheid

Wij tonen onze bredere verantwoordelijkheid en ondersteunen een aantal maatschappelijke vraagstukken die niet direct aan onze kernactiviteiten gerelateerd zijn.