Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Download Algemene Voorwaarden
Download Algemene Voorwaarden PDF (114 KB)
Algemene Voorwaarden

Franke onderhoudt deze site (de "Site") voor uw persoonlijke vorming, informatie, communicatie en amusement. Veel plezier met het naar hartelust doorbladeren van onze website. Het downloaden van materiaal van deze Site is echter alleen toegestaan voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mits u ook alle mededelingen over auteurs- en andere eigendomsrechten opgenomen in de informatie behoudt. Het is ten stengste verboden de inhoud van de Site te distribueren, te wijzigen, te verzenden, te hergebruiken, te rapporteren of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio- en videoinformatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke.

Uw toegang tot en het gebruik van de Site is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") en aan de toepasselijke wetgeving. Met uw toegang tot en het doorbladeren van de Site gaat u akkoord met de Voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

Voorwaarden

1. De volledige inhoud van de Site is onderworpen aan auteursrechten en/of gedeponeerde handelsmerken (tenzij anders vermeld of aangegeven) en mag niet worden gebruikt op een andere manier dan deze voorzien in deze Voorwaarden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Verder kan Franke niet waarborgen of in rechte vertegenwoordigen dat het doorbladeren van de informatie op de Site geen inbreuk doet op rechten van derden die niet met Franke gelieerd zijn.

2. Franke spant zich naar alle redelijkheid in om nauwkeurige en recente informatie op de Site te plaatsen. Franke kan echter geen garanties of verbindingen aangaan ten aanzien van de nauwkeurigheid van de Site en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de inhoud van de Site.

3. Het browsen op onze Site gebeurt op eigen risico. Noch Franke, noch enige andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de Site kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe, incidentele, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Site. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES OP DE SITE U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN HET VERSCHIJNT ZONDER WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING. Ook aanvaardt Franke geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beschadiging of voor virussen die uw computerapparatuur of andere bezittingen kunnen infecteren, als een gevolg van uw toegang tot, het gebruik van, of het doorbladeren van de Site, of als gevolg van het downloaden van materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audioinformatie van de Site.

4. Communicaties of materiaal dat per elektronische post of op een andere manier naar de Site verzonden wordt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, vragen, commentaar, suggesties e.d., zullen behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-persoonseigen. Alle informatie die u verzendt of op de Site plaatst kan door Franke of haar gelieerde bedrijven worden gebruikt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, vrijgave, verzending, publicatie, uitzending, en site-posting. Ook staat het Franke vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, kennis, of technieken die deel uitmaken van communicaties die u naar de Site stuurt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en promoten van producten met gebruikmaking van deze informatie.

5. Alle handelsmerken, logos en servicemerktekens (samengevat als de "Handelsmerken") die worden weergegeven op de Site zijn gedeponeerde en/of niet-gedeopneerde Handelsmerken van Franke en/of haar gelieerde bedrijven. Niets van de inhoud van de Site dient te worden opgevat als toestemming, bij implicatie, estoppel, of anderszins, tot gebruikmaking van de handelsmerken voorkomend op de Site zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franke. Elk gebruik van de Handelsmerken, of enige andere inhoud van de Site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. Wij maken u erop attent dat Franke, in het geval van inbreuk door u of door derden, zich alle rechten voorbehoud om haar intellectuele eigendomsrechten proactief uit te oefenen naar de volledige strekking van de wet.

6. Houdt er bovendien ook rekening mee dat Franke niet alle aan de Site gekoppelde sites gecontroleerd heeft, en niet aansprakelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of eventuele andere aan de Site gekoppelde websites. Doorklikken naar andere off-site pagina’s doet u op eigen risiko.

7. Franke is ten allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te herzien en bij te werken. Dergelijke herzieningen zijn voor u ook bindend, en we nodigen u dan ook uit deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de op dat moment actuele en voor u bindende Algemene Voorwaarden.

Privacyverklaring

Franke erkent het belang van de beveiliging van persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy. De bescherming en beveiliging van onze klanten- en gebruikersgegevens hebben voor ons een hoge prioriteit. Hieronder vindt u onze Privacy Policy waarin beschreven wordt hoe we van uw persoonlijke gegevens gebruik maken na uw bezoek aan onze website.
Door het gebruik van of het verstrekken van informatie via deze website geeft u uw toestemming voor het verzamelen en het gebruik van informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid. U erkent ook dat Franke Holding AG, namens zichzelf en haar filialen (“Franke”) de nodige veranderingen, wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen kan doorvoeren of op een andere manier dit privacybeleid kan bijwerken naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt via onze website geïnformeerd over herzieningen in ons privacybeleid. Op schriftelijk verzoek kunnen wij u informeren over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in ons systeem (bijv. naam, adres). Gelieve ons te contacteren indien u bepaalde gegevens wenst te wijzigen of te wissen.
Met het oog op de beveiliging van het systeem registreert onze webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer die u gebruikt wanneer u onze website bezoekt, evenals de datum van toegang, de client file request (bestandnaam en URL), de HTTP statuscode en de website van waaruit u ons bezoekt, en het aantal bytes dat werd overgedragen gedurende de sessie. U kunt ook worden gevraagd om samen met uw vraag uw naam, adres en andere contactgegevens op te geven, zodat we efficiënt en vlug uw informatie aanvraag kunnen beantwoorden en/of onze website optimaal aan uw wensen kunnen aanpassen.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat uw sessie op deze website veilig is. We gebruiken ook ingebedde pixels - met cookies, deze helpen ons om bij te houden hoeveel mensen onze website gebruiken en verzamelen gegevens over de paden die gebruikt worden, bij het navigeren op onze website. We gebruiken de informatie om de inhoud van de site, de navigatie en samenstelling, alsmede pagina respons (hoe snel pagina's te downloaden) te evalueren. Beide, de cookies en embedded pixel technologie, is anoniem en bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. We kunnen u niet persoonlijk identificeren. Franke gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de technische administratie van onze website, om te voldoen aan uw wensen en vragen en voor interne- en marketingdoeleinden. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden anders dan een bedrijf binnen onze groep van bedrijven en/of een gevolmachtigde agent of dealer die kan ons helpen bij het verstrekken van informatie die u nodig heeft.

«Cookies» worden gebruikt op onze website

utm_source: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

utm_medium: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

utm_campaign: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

wantsflash: Dit zijn strikt noodzakelijke cookies die de door u gevraagde services inschakelen. Deze cookies worden gebruikt om kern functionaliteit van de website mogelijk te maken. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

hasflash: Dit zijn strikt noodzakelijke cookies die de door u gevraagde services inschakelen. Deze cookies worden gebruikt om kern functionaliteit van de website mogelijk te maken. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

__utma: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

__utmb: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

__utmc: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

__utmz: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de door u bezochte webpagina's. Via deze cookies kunnen we paginabezoeken analyseren en onze website verbeteren aan de hand van Google Analytics.

Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd of met derden gedeeld (behalve zoals hierboven beschreven) voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Persoonlijke gegevens die zijn verzameld gedurende een bezoek aan onze website worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar de respectieve Franke onderneming haar hoofdzetel heeft. Wij maken geen gegevens bekend aan overheidsinstellingen tenzij dit wettelijk vereist wordt.
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze bedrijfswebsite(s) met uitsluiting van de websites van derden. De links naar andere websites die we aangeven kunnen naar onze mening van interesse zijn voor onze bezoekers, en we streven ernaar ervoor te zorgen dat dergelijke websites van de hoogste kwaliteit zijn. Vanwege de aard van het World Wide Web kunnen we echter onmogelijk de privacy normen van iedere website waarmee we links onderhouden garanderen, of verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van andere sites als deze. Dit policybeleid is niet van toepassing op gelinkte sites die niet tot de Franke groep behoren.

Impressum

Franke Aquarotter GmbH

Parkstrasse 1-5
D-14974 Ludwigsfelde
Tel.  03378 818-0
Fax 03378 818-100

Amtsgericht Potsdam HRB 27513P
UST-ID: DE 121294885
St.-Nr. 20002/05481

Geschäftsführer:
Oliver D. Gessert