Een 'wonderful' welkom van Franke

Welkom in het PR- & Mediacentrum van Franke. Hier vindt u onze nieuwste downloads, persberichten en contactpersonen binnen Franke voor meer informatie.

PERSBERICHTEN

Franke_keukenkranen_RVS

De comeback van roestvrij staal

Franke_dampkap_Mythos Plus

Schouwloze wanddampkap wint iF award

FRANKE LOGO's

Voor meer informatie en aanvullende afbeeldingen kunt u contact opnemen met : 

ks-marketing.be@franke.com

Gebruiksvoorwaarden voor beeldmateriaal

1. Indien de Gebruiker (Franke) beeldmateriaal ter beschikking stelt aan een Eindgebruiker, dan worden de gebruiksvoorwaarden van kracht die samen met het beeldmateriaal overhandigd worden. Het is aan de Eindgebruiker om zich aan de ruimtelijke, tijdelijke en inhoudelijke bepalingen van het gebruiksrecht te houden.

2. De Eindgebruiker mag het beeldmateriaal niet aan Derden doorgeven. Uitzonderingen hierop zijn reclameagentschappen, drukkerijen of andere medecontractanten van de Eindgebruiker, die voor de Eindgebruiker reclamemateriaal ontwikkelen. De Eindgebruiker zorgt ervoor dat zijn medecontractanten de beelden onmiddellijk aansluitend weer overdragen.

3. De Eindgebruiker stelt de Gebruiker vrij van alle vorderingen, die door een overtreding van het gebruiksrecht eventueel tegen de Gebruiker kunnen worden ingesteld. Dit geldt ook voor schade, die de Gebruiker aan derden wegens contractuele verplichtingen dient te vergoeden. Indien Derden ten aanzien van de verleende beelden rechten geldend maken, dan informeert de Eindgebruiker onmiddellijk de Gebruiker.

4. Het gebruiksrecht eindigt twaalf maanden na het overhandigen van het beeldmateriaal en dit zonder opzegging. Na afloop van het gebruiksrecht is de Eindgebruiker verplicht elk gebruik stop te zetten. Voor gedrukt reclamemateriaal behoudt de Eindgebruiker bij stopzetting van de gebruiksrechten nog een gebruikstermijn van zes maanden.